28 września 2017

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz zasady udostępniania danych w nich zawartych

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy prowadzi następujące rejestry:


Dane podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) są udostępnianie wyłącznie osobom upoważnionym, na pisemny wniosek.

Utworzono: 28.09.2017 13:11:15, Ostatnia modyfikacja: 02.02.2018 08:41:27

 

Skip to content