3 lutego 2022

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Oferujemy bibliotekom możliwość bezpłatnego wypożyczenia książek z naszych zbiorów.
Aby złożyć zamówienie, należy wypełnić poniższy formularz.
Regulamin korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2021).

Skip to content