Wolskie Regionalia

Wolskie Regionalia. Cyfrowe archiwum społeczne

Wolskie Regionalia to Cyfrowe Archiwum Społeczne poświęcone historii i dzielnicy Wola w Warszawie. Unikatowe, często niepublikowane nigdzie wcześniej fotografie, pochodzą z prywatnych albumów mieszkańców, miłośników Woli oraz wolskich instytucji. Materiały w ciekawy sposób pokazują codzienność Woli, uwieczniając równocześnie te elementy, których dziś już zobaczyć nie można.

Cyfrowe Archiwum Społecznie Wolskie Regionalia, które rozwijane jest od ponad dziesięciu lat, ma dwa równorzędne cele:

– integrację kulturalną i społeczną mieszkańców Dzielnicy
– ochronę i udostępnienie źródeł historycznych o unikalnej, nieznanej dotąd treści.

W ramach Archiwum materiały są katalogowane i przechowywane w postaci kopii cyfrowych.

Na przełomie lat 2021/2022 nawiązaliśmy współpracę również z wolskimi szkołami. Udostępniły one fotografie z ważnych dla siebie wydarzeń i uroczystości, takich jak: otwarcie szkoły, czy nadanie sztandaru i imienia nowej szkole. Liczymy na to, że współpraca ta będzie dalej rozwijana, aby zachować jak najwięcej fotograficznych okruchów pamięci.

Skip to content