Wrzutomaty

Czytelnicy mogą korzystać z wrzutomatów na książki umieszczonych przy kilku naszych wolskich placówkach. Specjalne metalowe skrzynki służą do bezkontaktowych zwrotów wypożyczonych książek i są dostępne 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu.

Pięć z sześciu wrzutomatów jest efektem projektu wybranego w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim na rok 2021.
Dzięki nim Czytelnicy mogą zwracać wypożyczone książki także poza godzinami pracy bibliotek.

Lokalizacje wolskich wrzutomatów:

  • Biblioteka przy ul. M. Bielskiego 3
  • Biblioteka przy ul. Chłodnej 11
  • Biblioteka przy ul. Nowolipki 21
  • Biblioteka przy ul. Redutowej 48
  • Biblioteka przy al. Solidarności 90
  • Biblioteka przy ul. Twardej 64
Skip to content