31 sierpnia 2023

Nasze sukcesy

Mazowiecka Menadżerka Kultury


Nasza Dyrektorka Anna Grędzińska zwyciężyła w konkursie „Mazowiecki Menedżer Kultury”!

Oto uzasadnienie kapituły: „W kategorii I nagrodę otrzymuje Anna Grędzińska, Dyrektorka Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, za mistrzowskie przeprowadzenie instytucji przez proces zmiany, która doprowadziła do usprawnienia procesu komunikacji wewnętrznej, transparentności podejmowanych działań, zbudowania poczucia zaufania i solidarności wśród pracowników oraz pełnego wykorzystania ich potencjału, przy jednoczesnym zadbaniu o komfort ich pracy. Za podejmowanie wyzwań i kształtowanie swojej postawy liderskiej w odpowiedzi na te wyzwania oraz dzięki procesowi samodoskonalenia zawodowego. A także za prowadzenie instytucji i filii, skupiających ludzi z pasją, którzy działają w dialogu z mieszkańcami i innymi lokalnymi podmiotami.”

Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy


Biblioteka na Woli jest pierwszą instytucją kultury,
która zdobyła tę zaszczytną nagrodę. To dowód na to,
że pasja i zaangażowanie w promowanie czytelnictwa zostały zauważone i docenione.

Gorączka złota


Biblioteka na Woli otrzymała dyplom i puchar
w podziękowaniu za udział w akcji „Gorączka Złota”
– zebraliśmy wspólnie 26 kg monet, co przyniosło nam nagrodę za zajęcie III miejsca w akcji.

Uroczyste obchody
90-lecia Biblioteki na Woli


Podczas uroczystości, z inicjatywy Krzysztofa Strzałkowskiego – Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, został wręczony Medal Pamiątkowy nadany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika. Odznakę podarowano za wybitne zasługi Biblioteki na rzecz województwa. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, przekazał pismo, w którym podziękował za całokształt działalności Biblioteki, jako dowód za znaczącą wartość instytucji dla stolicy.
Pismo odczytał dyrektor Biura Kultury – Artur Jóźwik. Przewodnicząca Rady Dzielnicy Wola, Ewa Statkiewicz, wraz z Burmistrzem Krzysztofem Strzałkowskim
oraz zastępcami: Grażyną Orzechowską-Mikulską
i Wojciechem Lesiukiem, podarowali Bibliotece tablicę upamiętniającą Jubileusz. Sekretarz Generalna Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Joanna Potęga, wręczyła pismo (podpisane przez dyrektor Barbarę Budyńską) z podziękowaniami i życzeniami na nadchodzące lata. Wyrazy wdzięczności złożył również Mariusz Budziszewski – Radny Warszawy. Wszystkie podarunki odebrały dyrektor Anna Grędzińska
oraz wicedyrektor Agnieszka Gołębiewska.

Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy


W trakcie Uroczystej Sesji Rady Warszawy, dyrektor Anna Grędzińska oraz wicedyrektor Agnieszka Gołębiewska odebrały niezwykłe wyróżnienie przyznane naszej Bibliotece. Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy wręczana jest osobom lub zespołom, które wniosły znaczący wkład w rozwój i promocję stolicy.

Uroczyste spotkanie w sali sesji Urzędu Dzielnicy Wola


Podczas spotkania cały zespół Biblioteki otrzymał podziękowania za wielość i różnorodność podejmowanych inicjatyw, a także za dbałość o zachowanie więzi społecznych i promowanie kultury na Woli.
Wszyscy pracownicy Biblioteki na Woli otrzymali dyplomy uznania od Marszałka Województwa Mazowieckiego.


Skip to content