Dwie artystki. Jedna wystawa. Kolaże.

Dwie artystki. Jedna wystawa. Kolaże. Biblioteka Publiczna, al. Solidarności 90

Tworzą surrealistyczne kompozycje przy pomocy tego samego medium,
jednak w odmiennej stylistyce.
Choć technika kolażu ma długą historię sięgającą starożytności,
trafnie oddaje wielowymiarowość i eklektyzm współczesnego świata.
Korzystając z tego potencjału artystki łą
czą fragmenty różnych rzeczywistości,
by nadać im nowe znaczenie.
[…]