OŚWIADCZENIE

Załącznik A do Regulamin wypożyczania czytników książek elektronicznych (e-booków)w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy wprowadzonego Zarządzeniem nr 18/2021z dnia 17.06.2021 r. Ja, niżej podpisana/y: (imię i nazwisko )…………………………………………………………………….……………………………………….. zamieszkała/y…………………………………………………………………………………..……………………………… (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) Nr  PESEL ……………………………………………………………………………………………………………………..….. Nr telefonu ……………………………………………………………………………………………………………………… e-mail ………………………………………………………………………..…………………………………………………….. oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią REGULAMINU WYPOŻYCZANIA
Kontynuuj czytanie “OŚWIADCZENIE”

INFORMACJA ADMINISTRATORA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4
Kontynuuj czytanie “INFORMACJA ADMINISTRATORA”

WYDARZENIA OTWARTE

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy informuje, że w czasieorganizowanych wydarzeń, uroczystości, koncertów publicznie otwartych (wobec uczestników, gości,słuchaczy) nie mają zastosowania przez bibliotekę przepisy Rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
Kontynuuj czytanie “WYDARZENIA OTWARTE”

Archiwum Gazety Wyborczej

Zawiera łącznie ponad 4 miliony artykułów, które ukazały się w Gazecie Wyborczej od 1989 roku, archiwum na bieżąco jest zasilane nowymi artykułami.Archiwum zawiera artykuły o różnej tematyce, między innymi gospodarczej (giełda, finanse, telekomunikacja, technologia) politycznej, społecznej i kulturalnej. Ze względu na bogaty zasób tekstów, ich szerokie spektrum oraz stałą aktualizację, dostęp do Archiwum pozwala śledzić
Kontynuuj czytanie “Archiwum Gazety Wyborczej”

Raport o stanie zapewnienia dostępności

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Nazwa i adres podmiotu publicznego Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 00028437400000 Stan w dniu 01.01.2021 r. Termin przekazania: do 31.03.2021 r. Dane kontaktowe E-mail sekretariatu podmiotu sekretariat@bpwola.waw.pl E-mail
Kontynuuj czytanie “Raport o stanie zapewnienia dostępności”

Bądź EKO

Wystawa stała w Bibliotece przy ul. Żytniej 64 Na klatce schodowej znajduje się przygotowana dla Ekoteki wystawa promująca proekologiczne postawy związane z ograniczaniem produkowania śmieci, rezygnacją z plastiku i kształtowaniem bardziej ekologicznych codziennych nawyków. Zapraszamy! 

Skip to content