ZARZĄDZENIE Nr 27/2020

SK.021.32.2020 ZARZĄDZENIE Nr 27/2020 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z dnia 03 września 2020 r. w sprawie: aktualizacji Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wolam.st. Warszawy. Na podstawie art. 13 ust. 3 w zw. z art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.
Kontynuuj czytanie “ZARZĄDZENIE Nr 27/2020”

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny (dla osób niebędących pracownikami Biblioteki)

Zgodnie z art. 13 ustęp 1 i 2 rozporządzenia art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L
Kontynuuj czytanie “Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny (dla osób niebędących pracownikami Biblioteki)”

Bibliografia Regionalna

Mamy ogromną przyjemność zaprezentować Państwu Bibliografią Regionalną Woli. Dnia 10.03.2022 r.  minęło równe 11 lat od momentu wprowadzenia pierwszego wpisu do naszej bibliografii! Można zatem powiedzieć, że obchodzimy mały jubileusz. Od tego czasu pracownicy Czytelni Naukowej starają się, aby bibliografia stanowiła możliwie najbardziej aktualny wykaz publikacji poświęconych historii, wydarzeniom i kulturze naszej Dzielnicy. Do dziś
Kontynuuj czytanie “Bibliografia Regionalna”

Wolskie Regionalia

wolskieregionalia.bpwola.waw.pl Wolskie Regionalia to Cyfrowe Archiwum Społeczne poświęcone historii i dzielnicy Wola w Warszawie. Unikatowe, często niepublikowane nigdzie wcześniej fotografie, pochodzą z prywatnych albumów mieszkańców, miłośników Woli oraz wolskich instytucji. Materiały w ciekawy sposób pokazują codzienność Woli, uwieczniając równocześnie te elementy, których dziś już zobaczyć nie można. Cyfrowe Archiwum Społecznie Wolskie Regionalia, które rozwijane jest
Kontynuuj czytanie “Wolskie Regionalia”

OŚWIADCZENIE

Załącznik A do Regulamin wypożyczania czytników książek elektronicznych (e-booków)w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy wprowadzonego Zarządzeniem nr 18/2021z dnia 17.06.2021 r. Ja, niżej podpisana/y: (imię i nazwisko )…………………………………………………………………….……………………………………….. zamieszkała/y…………………………………………………………………………………..……………………………… (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) Nr  PESEL ……………………………………………………………………………………………………………………..….. Nr telefonu ……………………………………………………………………………………………………………………… e-mail ………………………………………………………………………..…………………………………………………….. oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią REGULAMINU WYPOŻYCZANIA
Kontynuuj czytanie “OŚWIADCZENIE”

Skip to content