Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny (dla osób niebędących pracownikami Biblioteki)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO)
Kontynuuj czytanie “Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny (dla osób niebędących pracownikami Biblioteki)”

Bibliografia Regionalna

Mamy ogromną przyjemność zaprezentować Państwu Bibliografią Regionalną Woli. Dnia 10.03.2022 r.  minęło równe 11 lat od momentu wprowadzenia pierwszego wpisu do naszej bibliografii! Można zatem powiedzieć, że obchodzimy mały jubileusz. Od tego czasu pracownicy Czytelni Naukowej starają się, aby bibliografia stanowiła możliwie najbardziej aktualny wykaz publikacji poświęconych historii, wydarzeniom i kulturze naszej Dzielnicy. Do dziś
Kontynuuj czytanie “Bibliografia Regionalna”

Wolskie Regionalia

wolskieregionalia.bpwola.waw.pl Wolskie Regionalia to Cyfrowe Archiwum Społeczne poświęcone historii i dzielnicy Wola w Warszawie. Unikatowe, często niepublikowane nigdzie wcześniej fotografie, pochodzą z prywatnych albumów mieszkańców, miłośników Woli oraz wolskich instytucji. Materiały w ciekawy sposób pokazują codzienność Woli, uwieczniając równocześnie te elementy, których dziś już zobaczyć nie można. Cyfrowe Archiwum Społecznie Wolskie Regionalia, które rozwijane jest
Kontynuuj czytanie “Wolskie Regionalia”

OŚWIADCZENIE

Załącznik A do Regulamin wypożyczania czytników książek elektronicznych (e-booków)w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy wprowadzonego Zarządzeniem nr 18/2021z dnia 17.06.2021 r. Ja, niżej podpisana/y: (imię i nazwisko )…………………………………………………………………….……………………………………….. zamieszkała/y…………………………………………………………………………………..……………………………… (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) Nr  PESEL ……………………………………………………………………………………………………………………..….. Nr telefonu ……………………………………………………………………………………………………………………… e-mail ………………………………………………………………………..…………………………………………………….. oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią REGULAMINU WYPOŻYCZANIA
Kontynuuj czytanie “OŚWIADCZENIE”

INFORMACJA ADMINISTRATORA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4
Kontynuuj czytanie “INFORMACJA ADMINISTRATORA”

Skip to content