3 stycznia 2022

Regulamin korzystania z wrzutni bibliotecznych

Załącznik nr 7 do Regulaminu korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy wprowadzonego Zarządzeniem nr 38/2021 z dnia 15.12.2021r.

§ 1

  1. Regulamin określa zasady i warunki zwracania materiałów bibliotecznych do wrzutni znajdujących się przy:

a. Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy al. Solidarności 90
– Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 32
– Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 21 „Komiksowo” oraz XII Czytelni Młodzieżowej
– III Czytelni Naukowej

b. Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 10 przy ul. Wolskiej 75
c. Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 80 oraz Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 36 przy ul. Redutowej 48
d. Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 91 oraz Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 46 przy ul. Chłodnej 11
e. Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 106 oraz Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 32 przy ul. Twardej 64

2. Do wrzutni można zwracać tylko książki oraz prasę wypożyczone wyłącznie w filii przy której znajduje się wrzutomat. Książki należy oddawać pojedynczo wkładając je do wyznaczonego otworu, grzbietem do otworu wrzutni.

§ 2

Zabrania się wkładania do wrzutni innych przedmiotów bądź materiałów, które nie podlegają wypożyczeniu. 

§ 3

  1. Materiały biblioteczne zwrócone za pośrednictwem wrzutni, zostają odpisane  z konta Użytkownika w następnym dniu roboczym.
  2. Biblioteka bierze odpowiedzialność za ponowne wprowadzenie materiału bibliotecznego do zbiorów podlegających wypożyczeniu.
  3. Użytkownik jest      zobowiązany     do          sprawdzenia      swojego internetowego konta bibliotecznego. Wszelkie wątpliwości i reklamacje powinny być zgłaszane do odpowiedniej filii biblioteki, osobiście, telefonicznie, bądź mailowo.  
  4. Wstrzymanie naliczania opłaty za przetrzymane materiały biblioteczne (w przypadku nieterminowego zwrotu) następuje w chwili rejestracji zwrotu w systemie bibliotecznym, a nie w momencie włożenia książki  do wrzutni. 
  5. Oddanie materiałów bibliotecznych z opóźnieniem (przekroczenie terminu zwrotu)  nie zwalnia Uzytkownika od uiszczenia opłaty za nieterminowy zwrot książki.

 § 4

W przypadku stwierdzenia nieodnotowanych wcześniej zniszczeń lub zabrudzeń zwracanych materiałów bibliotecznych  Biblioteka zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika z prośbą o wyjaśnienia.

Skip to content