Projekt BOOK

BOOK (Bibliotek Obcojęzycznych Odważna Kooperatywa) to projekt, w ramach którego zacieśniamy współpracę między warszawskimi wypożyczalniami zbiorów obcojęzycznych. Wspólnie dbamy o dostępność książek w różnych językach dla wszystkich  mieszkańców miasta, a także organizujemy zajęcia edukacyjne promujące czytanie, naukę języków i budowanie międzykulturowych więzi.

[…]

Literacka Wola

17 listopada o godz. 18:00 w Ekotece, odbędzie się spotkanie autorskie z Łukaszem Orbitowskim.
Spotkanie kończy projekt “Literacka Wola”.


Łukasz Orbitowski – pisarz, autor powieści „Kult” i „Inna dusza”, nagrodzony Zajdlem i Paszportem Polityki,
laureat złotego i srebrnego wyróżnienia Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego. Otrzymał Nagrodę Literacką
m.st. Warszawy w kategorii proza.

[…]
Trójka leżącuch dzieci na żółtym tle

Klub Przyjaciół Biblioteki

Zapraszamy do Klubu Przyjaciół Biblioteki!
Stały kontakt z książką i biblioteką zapewnia dzieciom wszechstronny rozwój. Dzięki literaturze dziecko rozwija wyobraźnię, intelekt oraz uczy się korzystania z różnych źródeł informacji. Literatura jest nie tylko źródłem rozrywki i zabawy, ale też nośnikiem ważnych wartości moralnych. […]

Przestworza literackie

Biblioteka dysponuje niewyczerpanym potencjałem do podejmowania różnorodnych działań. Jest miejscem kulturotwórczym, wzbogacającym społeczność o nowe treści, w którym podejmowane są nieustannie nowe wyzwania na rzecz rozwoju i aktywizacji twórczej społeczeństwa. Ideę tę spełniają „Przestworza literackie”, które oddajemy do dyspozycji wszystkim ludziom pióra. […]

Skip to content