19 września 2023

2021

Słoneczniki


Na Gali Słoneczników 2021 organizowanej przez “Czas Dzieci” została przyznana Bibliotece „Odolanka” nagroda kapituły, czyli “Złotego Słonecznika”, za najbardziej rozwojową inicjatywę dla dzieci w wieku 0-14 lat w kategorii „Ruch”.

X edycja Konkursu im. Olgi Rok 2021


Jedna z naszych Bibliotekarek, Monika Bąder, została uhonorowana główną nagrodą w kategorii „placówka biblioteczna większa”. Konkurs im. Olgi Rok to ogólnopolski konkurs, którego celem jest wsparcie rozwoju osobistego kobiet pracujących w bibliotekach publicznych. Skierowany jest do pasjonatek, które skutecznie angażują i inspirują
do działania.

Gorączka złota


Biblioteka na Woli otrzymała dyplom i puchar
w podziękowaniu za udział w akcji „Gorączka Złota”
– zebraliśmy wspólnie ponad 38 kg monet, co przyniosło nam nagrodę za zajęcie III miejsca w akcji.


Skip to content