5 listopada 2021

Formularz zapisu biblioteki

Załącznik nr 8 do Regulaminu korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy wprowadzonego Zarządzeniem nr 38/2021 z dnia 15.12.2021r.

Oferujemy bibliotekom możliwość bezpłatnego wypożyczenia książek z naszych zbiorów. Aby złożyć zamówienie, należy wypełnić poniższy formularz.

Nazwa biblioteki składającej zamówienia

Adres pocztowy biblioteki składającej zamówienie

Ulica i numer

Kod pocztowy i miasto

Dane osoby upoważnionej do składania zamówień

Imię i nazwisko

Adres e-mail do kontaktu:

Numer telefonu:

Autor: Tytuł: Rok wydania: Sygnatura :

Dane bibliograficzne zamawianych książek:

Autor: Tytuł: Rok wydania: Sygnatura :

Wypożyczając powyższe materiały oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za ich stan oraz  terminowy zwrot.

Skip to content