1 lipca 2021

Zasady regulowania opłat za usługi

Załącznik nr 6 do Regulaminu korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy wprowadzonego Zarządzeniem nr 38/2021 z dnia 15.12.2021r.

 1. Opłaty za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych mogą być dokonywane: 
  a. osobiście w formie gotówkowej lub bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej we wszystkich placówkach Biblioteki (wpłata potwierdzona wydrukiem),
  b. przez elektroniczny system płatniczy realizowanych przez firmę PayU S.A
 2. Usługi, za które opłatę można wykonać elektronicznie wraz z należymy kwotami, widoczne są na koncie Użytkownika w systemie bibliotecznym.
 3. Dostęp do serwisu pobierania opłat przez bibliotekę za pośrednictwem bankowości elektronicznej jest możliwy po zalogowaniu się na konto czytelnika w katalogu online Biblioteki w zakładce Konto. Serwis biblioteki przekieruje użytkownika do serwisu transakcyjnego PayU, gdzie można dokonać opłaty.
 4. Wygenerowana przez serwis kwota do zapłaty nie podlega podziałowi na raty.
 5. Po dokonaniu procedur związanych z wpłaceniem opłaty, użytkownik otrzymuje potwierdzenie dokonanej operacji na adres e-mail zgłoszony w systemie bibliotecznym.
 6. PayU pobiera od każdej transakcji opłatę w wysokości 1,50% wartości transakcji. Opłata doliczana jest do kwoty transakcji.
 7. Opłata dotyczy wszystkich metod płatności w serwisie PayU: karty płatnicze (Visa MasterCard), BLIK, płatności elektroniczne.
 8. Usunięcie opłat rozliczonych elektronicznie przez użytkownika dokonywanej jest
  w momencie zaksięgowania przelewu przez bank.
 9. Reklamacje związane z usługą bankowości elektronicznej należy zgłaszać bezpośrednio
  w placówce lub na adres mailowy it@bpwola.waw.pl
 10. Reklamację należy wnieść w terminie 14 dni licząc od dnia, w  którym Usługa została wykonana lub miała być wykonana.
 11. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia jej wpływu na wskazany wyżej adres e-mail.
 12. Jeśli w tym terminie reklamacja nie może zostać rozpatrzona, Administrator powiadomi Użytkownika e-mailem o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 13. Biblioteka nie odpowiada za problemy techniczne leżące po stronie serwisu transakcyjnego PayU.
 14. Opłaty za odpłatne usługi biblioteczne mogą być dokonywane osobiście w formie gotówkowej lub bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej we wszystkich placówkach Biblioteki (wpłata potwierdzona wydrukiem).
Skip to content