28 września 2017

Organy i osoby sprawujące funkcje

Dyrektor

Anna Grędzińska
siedziba al. Solidarności 90
01-003 Warszawa
telefon 22 838 37 91
fax 22 838 91 68
e-mail  anna.gredzinska@bpwola.waw.pl

Zastępca Dyrektora

Agnieszka Gołębiewska
siedziba al. Solidarności 90
01-003 Warszawa
telefon 22 838 37 91
fax 22 838 91 68
e-mail  agnieszka.golebiewska@bpwola.waw.pl

Główna księgowa

Monika Stadnicka
siedziba al. Solidarności 90
01-003 Warszawa
telefon 22 838 37 91
fax 22 838 91 68
e-mail monika.stadnicka@bpwola.waw.pl

Dział Promocji i Animacji Kulturalnej

kierownik Kinga Ratyńska
siedziba al. Solidarności 90
01-003 Warszawa
telefon 22 838 07 06
fax 22 838 26 25
e-mail  promocja@bpwola.waw.pl
godziny pracy
poniedziałek – piątek8.00 – 16.00
 

Inspektor Ochrony Danych

Michał Tuz
siedziba al. Solidarności 90
01-003 Warszawa
telefon 22 838 37 91
e-mail iod@bpwola.waw.pl


Dział Administracyjno – Gospodarczy

kierownik Joanna Sołodko
siedziba al. Solidarności 90
01-003 Warszawa
telefon 22 838 37 91
fax 22 838 91 68
e-mail administracja@bpwola.waw.pl
godziny pracy
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00


Samodzielne stanowisko ds. kadr i prowadzenia składnicy akt

Katarzyna Karwowska
siedziba al. Solidarności 90
01-003 Warszawa
telefon 22 838 37 91
fax 22 838 91 68
e-mail kadry@bpwola.waw.pl
godziny pracy
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00 


Dział Zakupu i Opracowania Zbiorów

kierownik Honorata Sekuła-Cortés
siedziba al. Solidarności 90
01-003 Warszawa
telefon 22 838 26 25
fax 22 838 26 25
e-mail gromadzenie@bpwola.waw.pl
godziny pracy
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00


Dział IT

kierownik Ewa Czapiewska
siedziba al. Solidarności 90
01-003 Warszawa
telefon 22 838 07 06
e-mail automatyzacja@bpwola.waw.pl
godziny pracy
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.0

 

Oddziały

III Czytelnia Naukowa

kierownik Ewa Kasperska
siedziba al. Solidarności 90
01-003 Warszawa
telefon 22 838 39 72
e-mail c3@bpwola.waw.pl
godziny otwarcia
poniedziałek – piątek: 8.00 – 20.00
sobota: 9.00 – 14.00

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 21
XII Czytelnia Młodzieżowa

kierownik Ilona Warda-Kłysiak
siedziba al. Solidarności 90
01-003 Warszawa
telefon 22 838 91 00
e-mail bd21@bpwola.waw.pl
godziny otwarcia
poniedziałek – piątek: 9.00 – 19.00
sobota: 9.00 – 14.00

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 32

kierownik Magdalena Karalus
siedziba al. Solidarności 90
01-003 Warszawa
telefon 22 838 39 91
e-mail w32@bpwola.waw.pl
godziny otwarcia
poniedziałek – piątek: 9.00 – 19.00
sobota: 9.00 – 14.00

Filie Biblioteki

Wypożyczalnie dla Dorosłych i Młodzieży

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 10

kierownik Beata Cieślak-Andrzejewska
siedziba ul. Wolska 75
01-229 Warszawa
telefon  22 632 03 02
e-mail w10@bpwola.waw.pl
godziny otwarcia
poniedziałek – piątek: 9.00 – 19.00

Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 11 “Na Kole”

kierownik Aldona Kostrzewa
siedziba ul. E. Ciołka 20
01-443 Warszawa
telefon  22 836 06 83
e-mail w11@bpwola.waw.pl
godziny otwarcia
poniedziałek – piątek: 9.00 – 19.00

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 14

kierownik Renata Jaworek
siedziba ul. Młynarska 35a
01-175 Warszawa
telefon 22 632 09 86
e-mail w14@bpwola.waw.pl
godziny otwarcia
poniedziałek – piątek: 9.00 – 19.00

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 51 z Czytelnią Edukacyjną

kierownik Violetta Filutowska
siedziba ul. M. Bielskiego 3
01-406 Warszawa
telefon 22 837 04 92
e-mail ce@bpwola.waw.pl
e-mail w51@bpwola.waw.pl
godziny otwarcia
poniedziałek – piątek: 9.00 – 19.00

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 73

kierownik Katarzyna Dzięcioł
siedziba ul. Żytnia 64
01-156 Warszawa
telefon 22 632 62 87
e-mail w73@bpwola.waw.pl
godziny otwarcia
poniedziałek – piątek: 9.00 – 19.00

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 80

kierownik Roma Sypniewska
siedziba ul. Redutowa 48
01-131 Warszawa
telefon 22 836 77 44
e-mail w80@bpwola.waw.pl
godziny otwarcia
poniedziałek – wtorek: 9.00 – 15.30
środa – piątek: 12.00 – 19.00

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 91

kierownik Katarzyna Jankowska
siedziba ul. Chłodna 11
00-891 Warszawa
telefon 22 624 06 33
e-mail w91@bpwola.waw.pl
godziny otwarcia
poniedziałek – wtorek: 9.00 – 15.30
środa – piątek: 12.00 – 19.00

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 106

kierownik Bożena Pienczykowska
siedziba ul. Twarda 64
00-818 Warszawa
telefon 22 620 97 83
e-mail w106@bpwola.waw.pl
godziny otwarcia
poniedziałek – wtorek: 9.00 – 15.30
środa – piątek: 12.00 – 19.00

Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 – Poliglotka

kierownik Renata Anuszewska
siedziba ul. Nowolipie 20
00-818 Warszawa
telefon  22 838 00 52
e-mail poliglotka@bpwola.waw.pl
godziny otwarcia
poniedziałek – wtorek: 9.00 – 15.30
środa – piątek: 12.00 – 19.00

Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 13

kierownik Dorota Florek
siedziba ul. Staszica 5a
01-188 Warszawa
telefon 22 632 27 52
e-mail bd13@bpwola.waw.pl
godziny otwarcia
poniedziałek – wtorek: 9.00 – 15.30
środa – piątek: 12.00 – 19.00

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 25

kierownik Katarzyna Dzięcioł
siedziba ul. Żytnia 64
01-156 Warszawa
telefon 22 631 63 45
e-mail bd25@bpwola.waw.pl
godziny otwarcia
poniedziałek – piątek: 9.00 – 19.00

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 32

kierownik Bożena Pienczykowska
siedziba ul. Twarda 64
00-818 Warszawa
telefon 22 620 97 83
e-mail bd32@bpwola.waw.pl
godziny otwarcia
poniedziałek – wtorek: 9.00 – 15.30
środa – piątek: 12.00 – 19.00

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 36

kierownik Roma Sypniewska
siedziba ul. Redutowa 48
01-131 Warszawa
telefon 22 836 77 44
e-mail bd36@bpwola.waw.pl
godziny otwarcia
poniedziałek – wtorek: 9.00 – 15.30
środa – piątek: 12.00 – 19.00

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 46

kierownik Katarzyna Jankowska
siedziba ul. Chłodna 11
00-891 Warszawa
telefon 22 624 06 33
e-mail bd46@bpwola.waw.pl
godziny otwarcia
poniedziałek – wtorek: 9.00 – 15.30
środa – piątek: 12.00 – 19.00

Odnośnik: www.bpwola.waw.pl

Utworzono: 28.09.2017 13:03:21, Ostatnia modyfikacja: 30.08.2018 10:56:36