28 września 2017

Organy i osoby sprawujące funkcje

Dyrektor

Anna Grędzińska
al. Solidarności 90
01-003 Warszawa
telefon 22 838 37 91
fax 22 838 91 68
e-mail  anna.gredzinska[at]bpwola.waw.pl

Zastępca Dyrektora – Koordynator Edukacji Kulturalnej

Agnieszka Gołębiewska
al. Solidarności 90
01-003 Warszawa
telefon 22 838 37 91
fax 22 838 91 68
e-mail  agnieszka.golebiewska[at]bpwola.waw.pl

Główna księgowa

Monika Stadnicka
al. Solidarności 90
01-003 Warszawa
telefon 22 838 37 91
fax 22 838 91 68
e-mail monika.stadnicka[at]bpwola.waw.pl

Dział Promocji 

kierownik: Katarzyna Zozulińska
al. Solidarności 90
01-003 Warszawa
telefon 789 444 915
e-mail  promocja[at]bpwola.waw.pl
godziny pracy
poniedziałek – piątek8.00 – 16.00
 

Inspektor Ochrony Danych

Michał Tuz
al. Solidarności 90
01-003 Warszawa
telefon 22 838 37 91
e-mail iod[at]bpwola.waw.pl


Dział Administracyjny i Sekretariat

Osoby do kontaktu:
Piotr Balcerak
Beata Piechnik-Zieka

al. Solidarności 90
01-003 Warszawa
telefon 22 838 37 91
fax 22 838 91 68
e-mail administracja[at]bpwola.waw.pl
godziny pracy
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00


Kadry

Katarzyna Karwowska
al. Solidarności 90
01-003 Warszawa
telefon 22 838 37 91
fax 22 838 91 68
e-mail kadry[at]bpwola.waw.pl
godziny pracy
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00 


Dział Zakupu i Opracowania Zbiorów

kierownik: Honorata Sekuła-Cortés
al. Solidarności 90
01-003 Warszawa
telefon 22 838 26 25
fax 22 838 26 25
e-mail gromadzenie[at]bpwola.waw.pl
godziny pracy
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00


Dział IT

kierownik oraz instruktor: Ewa Czapiewska
al. Solidarności 90
01-003 Warszawa
telefon 22 838 07 06
e-mail automatyzacja[at]bpwola.waw.pl
godziny pracy
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

 

Oddziały

III Czytelnia Naukowa

kierownik: Ewa Kasperska
al. Solidarności 90
01-003 Warszawa
telefon 22 838 39 72
e-mail c3[at]bpwola.waw.pl
godziny otwarcia
poniedziałek – piątek: 8.00 – 20.00
sobota: 9.00 – 14.00

Wakacyjne godziny otwarcia od 1 lipca do 31 sierpnia
poniedziałek, piątek: 09:00 – 15:30 wtorek, środa, czwartek: 12:00 – 19:00

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 21
XII Czytelnia Młodzieżowa

kierownik: Ilona Warda-Kłysiak
al. Solidarności 90
01-003 Warszawa
telefon 22 838 91 00
e-mail bd21[at]bpwola.waw.pl
godziny otwarcia
poniedziałek – piątek: 9.00 – 19.00
sobota: 9.00 – 14.00

Wakacyjne godziny otwarcia od 1 lipca do 31 sierpnia
poniedziałek, piątek: 09:00 – 15:30 wtorek, środa, czwartek: 12:00 – 19:00

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 32

kierownik: Magdalena Karalus
al. Solidarności 90
01-003 Warszawa
telefon 22 838 39 91
e-mail w32[at]bpwola.waw.pl
godziny otwarcia
poniedziałek – piątek: 9.00 – 19.00
sobota: 9.00 – 14.00

Wakacyjne godziny otwarcia od 1 lipca do 31 sierpnia
poniedziałek, piątek: 09:00 – 15:30 wtorek, środa, czwartek: 12:00 – 19:00

Filie Biblioteki

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 10

kierownik: Beata Cieślak-Andrzejewska
ul. Wolska 75
01-229 Warszawa
telefon  22 632 03 02
e-mail w10[at]bpwola.waw.pl
godziny otwarcia
poniedziałek – piątek: 9.00 – 19.00

Wakacyjne godziny otwarcia od 1 lipca do 31 sierpnia
poniedziałek, piątek: 09:00 – 15:30 wtorek, środa, czwartek: 12:00 – 19:00

Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 11 “Na Kole”

kierownik: Aldona Kostrzewa
ul. E. Ciołka 20
01-443 Warszawa
telefon  22 836 06 83
e-mail w11[at]bpwola.waw.pl
godziny otwarcia
poniedziałek – piątek: 9.00 – 19.00

Wakacyjne godziny otwarcia od 1 lipca do 31 sierpnia
poniedziałek, piątek: 09:00 – 15:30 wtorek, środa, czwartek: 12:00 – 19:00

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 14

kierownik: Renata Jaworek
ul. Młynarska 35a
01-175 Warszawa
telefon 22 632 09 86
e-mail w14[at]bpwola.waw.pl
godziny otwarcia
poniedziałek – piątek: 9.00 – 19.00

Wakacyjne godziny otwarcia od 1 lipca do 31 sierpnia
poniedziałek, piątek: 09:00 – 15:30 wtorek, środa, czwartek: 12:00 – 19:00

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 51 z Czytelnią Edukacyjną

kierownik: Violetta Filutowska
ul. M. Bielskiego 3
01-406 Warszawa
telefon 22 837 04 92
e-mail ce[at]bpwola.waw.pl
e-mail w51[at]bpwola.waw.pl
godziny otwarcia
poniedziałek – piątek: 9.00 – 19.00

Wakacyjne godziny otwarcia od 1 lipca do 31 sierpnia
poniedziałek, piątek: 09:00 – 15:30 wtorek, środa, czwartek: 12:00 – 19:00

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 73

kierownik: Katarzyna Dzięcioł
ul. Żytnia 64
01-156 Warszawa
telefon 22 632 62 87
e-mail w73[at]bpwola.waw.pl
godziny otwarcia
poniedziałek – piątek: 9.00 – 19.00

Wakacyjne godziny otwarcia od 1 lipca do 31 sierpnia
poniedziałek, piątek: 09:00 – 15:30 wtorek, środa, czwartek: 12:00 – 19:00

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 80

kierownik: Roma Sypniewska
ul. Redutowa 48
01-131 Warszawa
telefon 22 836 77 44
e-mail w80[at]bpwola.waw.pl
godziny otwarcia
poniedziałek – wtorek: 9.00 – 15.30
środa – piątek: 12.00 – 19.00

Wakacyjne godziny otwarcia od 1 lipca do 31 sierpnia
poniedziałek, piątek: 09:00 – 15:30 wtorek, środa, czwartek: 12:00 – 19:00

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 91

kierownik: Katarzyna Jankowska
ul. Chłodna 11
00-891 Warszawa
telefon 22 624 06 33
e-mail w91[at]bpwola.waw.pl
godziny otwarcia
poniedziałek – wtorek: 9.00 – 15.30
środa – piątek: 12.00 – 19.00

Wakacyjne godziny otwarcia od 1 lipca do 31 sierpnia
poniedziałek, piątek: 09:00 – 15:30 wtorek, środa, czwartek: 12:00 – 19:00

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 106

kierownik: Bożena Pienczykowska
ul. Twarda 64
00-818 Warszawa
telefon 22 620 97 83
e-mail w106[at]bpwola.waw.pl
godziny otwarcia
poniedziałek – wtorek: 9.00 – 15.30
środa – piątek: 12.00 – 19.00

Wakacyjne godziny otwarcia od 1 lipca do 31 sierpnia
poniedziałek, piątek: 09:00 – 15:30 wtorek, środa, czwartek: 12:00 – 19:00

Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 – Poliglotka

kierownik: Renata Anuszewska
ul. Nowolipie 20
00-818 Warszawa
telefon  22 838 00 52
e-mail poliglotka[at]bpwola.waw.pl
godziny otwarcia
poniedziałek – wtorek: 9.00 – 15.30
środa – piątek: 12.00 – 19.00

Wakacyjne godziny otwarcia od 1 lipca do 31 sierpnia
poniedziałek, piątek: 09:00 – 15:30 wtorek, środa, czwartek: 12:00 – 19:00

Punkt Biblioteczny “Odolanka”

kierownik: Kinga Ratyńska
ul. J. K. Ordona 12F
01-237 Warszawa
telefon 22 855 12 61
e-mail odolanka[at]bpwola.waw.pl
godziny otwarcia
poniedziałek – piątek wtorek: 9.00 – 20.00

Wakacyjne godziny otwarcia od 1 lipca do 31 sierpnia
poniedziałek, piątek: 09:00 – 15:30 wtorek, środa, czwartek: 12:00 – 19:00

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 13

kierownik: Dorota Florek
ul. Staszica 5a
01-188 Warszawa
telefon 22 632 27 52
e-mail bd13[at]bpwola.waw.pl
godziny otwarcia
poniedziałek – wtorek: 9.00 – 15.30
środa – piątek: 12.00 – 19.00

Wakacyjne godziny otwarcia od 1 lipca do 31 sierpnia
poniedziałek, piątek: 09:00 – 15:30 wtorek, środa, czwartek: 12:00 – 19:00

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 25

kierownik: Katarzyna Dzięcioł
ul. Żytnia 64
01-156 Warszawa
telefon 22 631 63 45
e-mail bd25[at]bpwola.waw.pl
godziny otwarcia
poniedziałek – piątek: 9.00 – 19.00

Wakacyjne godziny otwarcia od 1 lipca do 31 sierpnia
poniedziałek, piątek: 09:00 – 15:30 wtorek, środa, czwartek: 12:00 – 19:00

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 32

kierownik: Bożena Pienczykowska
ul. Twarda 64
00-818 Warszawa
telefon 22 620 97 83
e-mail bd32[at]bpwola.waw.pl
godziny otwarcia
poniedziałek – wtorek: 9.00 – 15.30
środa – piątek: 12.00 – 19.00

Wakacyjne godziny otwarcia od 1 lipca do 31 sierpnia
poniedziałek, piątek: 09:00 – 15:30 wtorek, środa, czwartek: 12:00 – 19:00

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 36

kierownik: Roma Sypniewska
ul. Redutowa 48
01-131 Warszawa
telefon 22 836 77 44
e-mail bd36[at]bpwola.waw.pl
godziny otwarcia
poniedziałek – wtorek: 9.00 – 15.30
środa – piątek: 12.00 – 19.00

Wakacyjne godziny otwarcia od 1 lipca do 31 sierpnia
poniedziałek, piątek: 09:00 – 15:30 wtorek, środa, czwartek: 12:00 – 19:00

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 46

kierownik: Katarzyna Jankowska
ul. Chłodna 11
00-891 Warszawa
telefon 22 624 06 33
e-mail bd46[at]bpwola.waw.pl
godziny otwarcia
poniedziałek – wtorek: 9.00 – 15.30
środa – piątek: 12.00 – 19.00

Wakacyjne godziny otwarcia od 1 lipca do 31 sierpnia
poniedziałek, piątek: 09:00 – 15:30 wtorek, środa, czwartek: 12:00 – 19:00

 

Odnośnik: www.bpwola.waw.pl

Utworzono: 28.09.2017 13:03:21, Ostatnia modyfikacja: 02.07.2019 08:34:57