28 września 2017

Majątek

Rok 2018

  • A. Aktywa trwałe (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe) 2 078 166,02 zł
  • B. Aktywa obrotowe (zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, środki pieniężne) 292 332,56 zł

Razem aktywa A+B  =   2 370 498,58 zł

 

Rok 2017

  • A. Aktywa trwałe (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe) 1 927 796,54 zł
  • B. Aktywa obrotowe (zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, środki pieniężne) 203 571,92 zł

Razem aktywa A+B  =  2 131 368,46

 

Rok 2016

  • A. Aktywa trwałe (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe) 2 078 595,71 zł
  • B. Aktywa obrotowe (zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, środki pieniężne) 318 161,29 zł

Razem aktywa A+B  =  2 396 757,00

 

 

Utworzono: 28.09.2017 13:03:56, Ostatnia modyfikacja: 01.04.2019 14:18:18

Skip to content