28 września 2017

Majątek

Rok 2023

  • A. Aktywa trwałe (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe) 2 424 583,22 zł
  • B. Aktywa obrotowe (zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, środki pieniężne) 635 187,99 zł

Razem aktywa A+B = 3 059 771,21 zł.


Rok 2022

  • A. Aktywa trwałe (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe) 2 650 469,24 zł
  • B. Aktywa obrotowe (zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, środki pieniężne) 634 689,58 zł

Razem aktywa A+B = 3 285 158,82 zł


Rok 2021

  • A. Aktywa trwałe (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe) 2 827 013,27 zł
  • B. Aktywa obrotowe (zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, środki pieniężne) 526 176,90 zł

Razem A+B = 3 353 190,17 zł


Utworzono: 2017-09-28-13:03:56, Ostatnia modyfikacja: 2024-04-03-12:27:26
Skip to content