30 września 2017

Przetargi

Przetarg na roboty budowlane Ogłoszenie nr 574009-N-2019

Ogłoszenie o zamówieniu 16.07.2019 Sprostowanie do ogłoszenia o modyfikacji SIWZ i zmianie terminu składania ofert z dnia 07.08.2019Ogłoszenie o modyfikacji SIWZ i zmianie terminu składania ofert 08.08.2019 07.08.2019 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  16.07.2019 Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ Załączniki edytowalne do SIWZ Dokumentacja projektowa  16.07.2019 Informacja z publicznego otwarcia ofert 14.08.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej
Kontynuuj czytanie “Przetarg na roboty budowlane Ogłoszenie nr 574009-N-2019

Utworzono: 30.09.2017 11:42:08, Ostatnia modyfikacja: 19.03.2018 10:47:24

Skip to content