28 września 2017

Przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności programowej Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestnictwo w upowszechnianiu wiedzy i kultury, a przede wszystkim:

  1. gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego terenu działania,
  2. wypożyczanie zbiorów bibliotecznych do domu, udostępnianie na miejscu z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
  3. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
  4. popularyzacja książek i czytelnictwa,
  5. sprawowanie nadzoru nad filiami bibliotecznymi i punktami bibliotecznymi, udzielanie ich personelowi pomocy organizacyjnej i merytorycznej,
  6. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, organizacjami i towarzystwami w celu rozwijania i zaspokajania oświatowych i kulturalnych potrzeb mieszkańców,
  7. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
  8. inne działania wynikające z potrzeb mieszkańców oraz realizacji polityki oświatowej, kulturalnej, informacyjnej m.st. Warszawy oraz upowszechniania wiedzy i kultury.

Utworzono: 09/28/17 13:02:00, Ostatnia modyfikacja: 05/26/21 15:35:04

Skip to content