24 maja 2024

Regulamin Kiermaszu materiałów bibliotecznych w tym książek

 1. Organizatorem Kiermaszu materiałów bibliotecznych, w tym książek, jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola
  m.st. Warszawy, zlokalizowana przy al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa, zwana dalej Biblioteką.
 2. Celem Kiermaszu jest promocja czytelnictwa oraz sprzedaż używanych materiałów bibliotecznych pochodzących z zasobów Biblioteki (w tym przekazanych Bibliotece w darowiźnie na realizacje kiermaszu).
 3. Kiermasz skierowany jest do każdej osoby odwiedzającej Bibliotekę, szczególnie do mieszkańców m.st. Warszawy.
 4. Materiały biblioteczne, w tym książki, przeznaczone na Kiermasz pochodzą z selekcji księgozbioru Biblioteki i zostały przeznaczone do sprzedaży indywidualnej oraz przekazane Bibliotece przez darczyńców.
 5. Za sprzedaż książek odpowiada pracownik, który wystawia paragon sprzedaży.
 6. Z książek zostały wykreślone znaki własnościowe. 
 7. Książki wyłożone są na wyznaczonych miejscach w Bibliotece.
 8. Książki zostają każdorazowo wycenione przez bibliotekarza za egzemplarz.
 9. Jednorazowo można zakupić dowolną liczbę książek.
 10. Cały dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na zakup nowych materiałów bibliotecznych do Biblioteki.
 11. Książki nie podlegają wymianie ani zwrotowi, a kupujący jest świadomy stanu fizycznego materiałów, które nabywa.
 12. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne materiałów bibliotecznych przekazanych w darowiźnie na realizację kiermaszu, a osoby przekazujące materiały biblioteczne oświadczają, że przekazane materiały są ich własnością i nie obciążają ich prawa osób trzecich.
 13. Kiermasz odbywa się cyklicznie, o czym Biblioteka informuje za każdym razem na swojej stronie internetowej.
 14. Celem zachowania porządku oraz prawidłowej organizacji Kiermaszu Uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do poleceń porządkowych Organizatora.
 15. Uczestnikowi zabrania się podejmowania działań naruszających porządek i spokój publiczny oraz dobre obyczaje.
 16. Udział w Kiermaszu jest równoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem.
Skip to content