Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia

Od 25 marca do 11 kwietnia 2020 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia o nowych obostrzeniach, opublikowane w Dzienniku Ustaw. Główne ograniczenia, które z niego wynikają to zakaz zgromadzeń i obowiązek pozostawania w domu (poza trasą do pracy i załatwianiem najważniejszych codziennych spraw).

 

Skip to content