Przetarg na roboty budowlane Ogłoszenie nr 574009-N-2019

Ogłoszenie o zamówieniu 16.07.2019 Sprostowanie do ogłoszenia o modyfikacji SIWZ i zmianie terminu składania ofert z dnia 07.08.2019Ogłoszenie o modyfikacji SIWZ i zmianie terminu składania ofert 08.08.2019 07.08.2019 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  16.07.2019 Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ Załączniki edytowalne do SIWZ Dokumentacja projektowa  16.07.2019 Informacja z publicznego otwarcia ofert 14.08.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej
Kontynuuj czytanie “Przetarg na roboty budowlane Ogłoszenie nr 574009-N-2019

Skip to content