Zakup sprzętu komputerowego III Ogłoszenie nr 593866-N-2018 z dnia 2018-07-24 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 24.07.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz przedłużenie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz przedłużenie terminu składania ofert

 27.07.2018

30.07.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 27.07.2018
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

25.07.2018

27.07.2018

30.07.2018

30.07.2018

Załączniki edytowalne do SIWZ 26.07.2018
Informacja z publicznego otwarcia ofert  03.08.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  14.08.2018
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  06.09.2018
Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia
Skip to content