13 marca 2023

Ukraina

Obywatele Ukrainy na podstawie dowolnego dokumentu ze zdjęciem mogą zapisać do Biblioteki na Woli siebie lub swoje niepełnoletnie dziecko. Dysponujemy zarówno Regulaminem Biblioteki jak i kartami zapisu do Biblioteki w trzech językach: polskim, ukraińskim i angielskim. Nasza strona www także jest tłumaczona na język ukraiński i angielski.

Książki w języku ukraińskim posiadamy w Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 – „Poliglotka” oraz w ośmiu filiach bibliotecznych. „Poliglotka” przy ul. Nowolipki 21 oferuje literaturę w języku ukraińskim dla dorosłych, młodzieży i dzieci w liczbie ponad 250 egzemplarzy oraz szeroki wybór materiałów do nauki języka polskiego.

Wszystkie filie dziecięce (8 lokalizacji) oferują kilka tytułów w języku ukraińskim, szereg kolorowanek do wykorzystania przez dzieci niezależnie od wieku oraz książki obrazkowe, które nie mają tekstu i mogą być przeznaczone dla najmłodszych dzieci.

Przygotowaliśmy też duży nakład zakładek do książek (w języku ukraińskim) z kodami QR odsyłającymi do ukraińskich zasobów literatury cyfrowej. Zakładki są dostępne w każdej naszej placówce.

Wszystkie filie są wyposażone w klawiatury z cyrylicą.

Wszystkie nasze zajęcia dla dzieci są dostępne niezależnie od narodowości.

Aktualnie prowadzimy edukacyjno-społeczny projekt pod nazwą Biblioteka dla wszystkich, umożliwiający dzieciom, młodzieży
i dorosłym zarówno z Ukrainy, jak i z Polski wspólną naukę, zabawę i nawiązywanie relacji.


Громадяни України можуть записати себе або свою неповнолітню дитину до бібліотеки у Волі на підставі будь-якого документа з фотографію. У нас є доступни статут бібліотеки, так і  картки запису до бібліотеки трьома мовами: польською, українською та англійською. Наш сайт також перекладено українською та англійською мовами.

Книги українською мовою доступні в Бібліотеці Іноземних Мов No115 – «Поліглотка» та у восьми бібліотеках-філіях. «Поліглотка» на вулиці Новолипки 21 пропонує понад 250 книжок українською мовою для дорослих, підлітків та дітей, а також широкий вибір матеріалів для вивчення польської мови.

У всіх дитячих відділеннях (8 місць) є кілька книжок українською мовою, багато розмальовок для дітей різного віку та книжки з картинками, які не мають тексту і можуть бути призначені для найменших.

Також ми підготували велику кількість закладок (українською мовою) з QR-кодами посилань на українські цифрові літературні ресурси. Закладки є в кожній нашій бібліотеці-філії.

У всіх відділеннях комп’ютери мають кириличні клавіатури.

Усі наші заняття доступні незалежно від національності.

Зараз ми реалізуємо освітньо-соціальний проект «Бібліотека для всіх», який дає можливість дітям, молоді та дорослим як
з України, так і з Польщі разом навчатися, грати та будувати стосунки.

Skip to content