Form of Work
Książki
(109)
Status
available
(111)
only on-site
(1)
unavailable
(1)
Branch
W32 (Solidarności 90)
(5)
W51 (Bielskiego 3)
(10)
W91 (Chłodna 11)
(1)
Czytelnia nr III
(96)
XIICzM (Solidarności 90)
(1)
Author
Auleytner Julian Marian (1948- )
(10)
Głąbicka Katarzyna
(7)
Babik Marek (1966- )
(4)
Guz Sabina
(3)
Jeruszka Urszula
(3)
Papuziński Andrzej (1958- )
(3)
Radochoński Mieczysław
(3)
Sowa Kazimierz Zbigniew (1942- )
(3)
Zachariasz Andrzej Leszek (1945- )
(3)
Żegnałek Kazimierz (1943- )
(3)
Andres Zbigniew (1934- )
(2)
Barłóg Krystyna
(2)
Bałachowicz Józefa
(2)
Biegański Zdzisław
(2)
Biel Krzysztof
(2)
Błasiak Anna (aksjologia)
(2)
Chłopecki Jerzy (1936-2014)
(2)
Frycie Stanisław (1933-2013)
(2)
Frączkiewicz-Wronka Aldona
(2)
Jackowicz Jerzy
(2)
Kisielewski Tadeusz (1939-2012)
(2)
Kusztal Justyna
(2)
Nowacki Tadeusz Wacław (1913- )
(2)
Olearczyk Teresa Ewa
(2)
Pielecki Andrzej
(2)
Sokołowska-Dzioba Teresa
(2)
Sokołowski Tadeusz
(2)
Stanisławiak Ewa
(2)
Wiatrowski Zygmunt (1928- )
(2)
Adamczyk Barbara
(1)
Andrukowicz Wiesław
(1)
Augustyniak Piotr (1977- )
(1)
Bednarczyk Henryk (1943- )
(1)
Bonusiak Włodzimierz (1942- )
(1)
Corbett Richard
(1)
Czachorowska Magdalena
(1)
Dankowska-Kosman Małgorzata
(1)
Drynda Danuta (1936- )
(1)
Duchliński Piotr
(1)
Dybowska Ewa
(1)
Furdal Antoni (1928- )
(1)
Gawron Ewa
(1)
Gielas Joanna
(1)
Goriszowski Włodzimierz (1928-2010)
(1)
Grewiński Mirosław (1973- )
(1)
Grzejszczyk Elżbieta
(1)
Gębska Marta
(1)
Gębski Bogdan
(1)
Głaz Stanisław (1952- )
(1)
Hołub Grzegorz (1969- )
(1)
Jacewicz Agata
(1)
Jacobs Francis Brendan (1951- )
(1)
Jurkowski Marian (1929-2005)
(1)
Kantyka Sławomir
(1)
Kawula Stanisław (1939-2014)
(1)
Kowalczyk-Jamnicka Małgorzata
(1)
Kowalska Anna (1936- )
(1)
Krawczyk Zbigniew (1930- )
(1)
Królikowska Anna
(1)
Laska Artur (1978- )
(1)
Laskowska Elżbieta
(1)
Lebioda Dariusz Tomasz (1958- )
(1)
Lenik Stanisław
(1)
Malikowski Marian
(1)
Marchwiński Roman
(1)
Marczuk Stanisław
(1)
Mazur Piotr (1970- )
(1)
Mazur Piotr Stanisław (1968- )
(1)
Muszyński Jerzy (1930- )
(1)
Mysłek Wiesław (1929- )
(1)
Nocoń Jarosław
(1)
Nowak Julitta
(1)
Pawlak Justyna (psychologia)
(1)
Pikuła Norbert (1975- )
(1)
Podgórecki Adam (1925-1998)
(1)
Pucek Zbigniew
(1)
Pyszka Stanisław (1951- )
(1)
Rabczuk Wiktor
(1)
Rejzner Andrzej
(1)
Rulka Janusz (1936-2016)
(1)
Shackleton Michael (1949- )
(1)
Sicińska Katarzyna
(1)
Siwek Helena
(1)
Smolaga Renata (1953- )
(1)
Solecki Sławomir
(1)
Starzyńska-Kościuszko Ewa
(1)
Stańkowski Bogdan
(1)
Steiner Jürg (1935- )
(1)
Sudoł Adam (1947- )
(1)
Szewczyk Łucja Maria (1949-2001)
(1)
Szwed Ryszard (1939- )
(1)
Zrałek Maria
(1)
Łastawski Kazimierz
(1)
Żukowski Arkadiusz (1961- )
(1)
Year
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(71)
1990 - 1999
(27)
Country
Poland
(109)
Language
Polish
(108)
Subject
Polityka społeczna - Polska - od 1989 r.
(3)
Polityka społeczna - Unia Europejska
(3)
Filozofia kultury
(2)
Fundusze strukturalne UE
(2)
Metoda Montessori
(2)
Polityka społeczna - Polska - 20-21 w.
(2)
Polityka społeczna - prognozy - Polska
(2)
Polityka społeczna - teoria
(2)
Polityka społeczna - teoria - podręcznik akademicki
(2)
Rodzina - socjologia
(2)
Społeczeństwo
(2)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego - Polska
(2)
Ubóstwo - Polska - od 1989 r. - podręcznik akademicki
(2)
Wykluczenie społeczne - zapobieganie
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Agencje zatrudnienia - Polska - od 2001 r.
(1)
Agresywność - psychologia - materiały konferencyjne
(1)
Agresywność - socjologia - materiały konferencyjne
(1)
Analfabetyzm - kraje rozwijające się
(1)
Antropologia filozoficzna
(1)
Antropologia filozoficzna - chrześcijaństwo
(1)
Antropologia filozoficzna - historia - podręcznik akademicki
(1)
Antropologia filozoficzna - katolicyzm
(1)
Asertywność - podręcznik
(1)
Autoprezentacja - podręcznik
(1)
Babicki, Józef Czesław (1880-1952)
(1)
Bezrobocie - Polska - od 1989 r.
(1)
Bezrobocie - Polska - od 1989 r. - podręcznik akademicki
(1)
Biblistyka - encyklopedia
(1)
Blachnicki, Franciszek (1921-1987) - twórczość
(1)
Budżety terenowe - zarządzanie - Polska - od 1989 r.
(1)
Bóg - teologia - katolicyzm
(1)
Choroby dziecięce
(1)
Chorzy przewlekle - psychologia - szkice
(1)
Chuligaństwo - historia
(1)
Chuligaństwo - socjologia - Polska
(1)
Cisza - a wychowanie
(1)
Cisza - filozofia
(1)
Duszpasterstwo - katolicyzm
(1)
Dyscyplina szkolna
(1)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Dziecko - psychologia
(1)
Dziecko - rozwój psychofizyczny - korekcja - Polska - od 1989 r. - materiały konferencyjne
(1)
Dziecko - rozwój psychofizyczny - zaburzenia
(1)
Dziecko niepełnosprawne - nauczanie
(1)
Dziecko niepełnosprawne - nauczanie - Polska - od 1989 r.
(1)
Dziecko trudne - socjologia
(1)
Dziecko z ADHD
(1)
Dziecko z porażeniem mózgowym - nauczanie - Polska - od 1989 r.
(1)
Dziecko z porażeniem mózgowym - rozwój psychofizyczny - korekcja
(1)
Dziewczęta - a przestępczość - Polska - od 2001 r.
(1)
Dziewczęta - psychologia - badanie - Polska - od 2001 r
(1)
Dziewczęta - socjologia - Polska - od 2001 r.
(1)
Eckhart, Meister (ca 1260-1327?) - filozofia
(1)
Edukacja ekologiczna - materiały konferencyjne
(1)
Edukacja międzykulturowa - kraje Unii Europejskiej
(1)
Ekoetyka - podręcznik akademicki
(1)
Ekofilozofia
(1)
Ekofilozofia - materiały konferencyjne
(1)
Ekofilozofia - podręcznik akademicki
(1)
Erasmus (program)
(1)
Etyka - nauczanie - szkoły wyższe - historia - Litwa - 15-18 w.
(1)
Etyka - nauczanie - szkoły wyższe - historia - Polska - 15-18 w.
(1)
Etyka - nauczanie - szkoły średnie - historia - Litwa - 15-18 w.
(1)
Etyka - nauczanie - szkoły średnie - historia - Polska - 15-18 w.
(1)
Etyka biznesu
(1)
Europejski Fundusz Społeczny
(1)
Filozofia - podręcznik akademicki
(1)
Filozofia - zagadnienia
(1)
Filozofia chrześcijańska
(1)
Filozofia religii - 20-21 w.
(1)
Frankl, Viktor Emil (1905-1997) - twórczość
(1)
Fukuyama, Francis (1952- ) - filozofia
(1)
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
(1)
Fundusz Pracy (1990- )
(1)
Geografia historyczna - Polska - 16 w.
(1)
Gerontologia
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka - socjologia
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Grupy społeczne - psychologia - podręcznik
(1)
Grupy społeczne - psychologia - podręcznik akademicki
(1)
Historia - nauczanie - materiały konferencyjne
(1)
Historiografia polska - 16 w.
(1)
Humanizacja pracy - podręcznik akademicki
(1)
Ignacy Loyola (św. ; 1491-1556) - "Ćwiczenia duchowe"
(1)
Ingarden, Roman (1893-1970) - filozofia
(1)
Instytucje nonprofit - Polska - od 2001 r.
(1)
Integracja europejska - szkice
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Intencjonalność
(1)
Interakcje społeczne - szkolnictwo
(1)
Internet - socjologia
(1)
Internet - stosowanie - nauczanie
(1)
Islam - historia
(1)
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - a polityka społeczna
(1)
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - filozofia
(1)
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - nauczanie
(1)
Jezuici - szkolnictwo - historia
(1)
Jung, Carl Gustav (1875-1961) - twórczość
(1)
Subject: work
Biblia - analiza i interpretacja - encyklopedia
(1)
Subject: place
Białoruś - a Unia Europejska - od 1991 r. - szkice
(1)
Bliski Wschód - historia
(1)
Bułgaria - a Unia Europejska - negocjacje akcesyjne - szkice
(1)
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie) - patologia społeczna - od 1989 r.
(1)
Europa - historia - do 15 w.
(1)
Europa - polityka - od 1945 r.
(1)
Grecja - historia
(1)
Kresy wschodnie Rzeczypospolitej - historia - 1939-1945 r. - materiały konferencyjne
(1)
Polska - a Unia Europejska - gospodarka
(1)
Polska - a Unia Europejska - socjologia
(1)
Polska - kultura - 20 w.
(1)
Polska - socjologia - od 1944 r.
(1)
Rzym - historia
(1)
ZSRR - polityka - Polska - 1917-1941 r. - materiały konferencyjne
(1)
Array results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 35290 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 42387 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 37256 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 34806 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 35058 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 35355 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 37604 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 44707 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 40637 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 34809 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Book
In basket
Hasło UKD: Psychologia indywidualna - podręczniki dla szkół wyższych ; Psychologia kliniczna - podręczniki akademickie ; Zachowania społeczne - podręczniki dla szkół wyższych
Bibliogr. s. 206-214.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 40099 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 37166 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 34360 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Hasło UKD: Filozofia kultury ; Kultura ; Teoria poznania
Indeks.
Książka jest próbą zrozumienia kultury jako pewnego momentu istnienia, a nie opis konkretnych jej przejawów. Publikacja polecana przede wszystkim studentom kulturoznawstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 13 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 41818 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 40122 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 36250 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again