Form of Work
Książki
(109)
Status
available
(110)
unavailable
(2)
Branch
W32 (Solidarności 90)
(1)
W51 (Bielskiego 3)
(2)
W91 (Chłodna 11)
(1)
BD21 (Solidarności 90)
(1)
BD46 (Chłodna 11)
(1)
Czytelnia nr III
(106)
Author
Cynarski Wojciech Jan (1965- )
(5)
Kozaczuk Franciszek
(4)
Moczuk Eugeniusz
(4)
Ungeheuer-Gołąb Alicja
(4)
Walc Wiesława
(4)
Malikowski Marian
(3)
Nowakowski Andrzej (1951- )
(3)
Puchalski Czesław
(3)
Wrońska Marta
(3)
Zaborniak Stanisław (1947- )
(3)
Bajorek Wojciech
(2)
Bobko Aleksander (1960- )
(2)
Bonusiak Włodzimierz (1942- )
(2)
Błachowicz Ewa
(2)
Gajdek Grażyna
(2)
Gałkowski Stanisław
(2)
Gruca-Miąsik Urszula
(2)
Koziełło Tomasz (1978- )
(2)
Kwolek Andrzej (1942- )
(2)
Lesiak-Laska Eugenia Iwona
(2)
Maj Przemysław
(2)
Paruch Waldemar
(2)
Pańczyk Władysław
(2)
Pęczkowski Ryszard
(2)
Szluz Beata
(2)
Szymczak-Hoff Jadwiga
(2)
Andres Zbigniew (1934- )
(1)
Bajda Karol
(1)
Bajorek Anna
(1)
Baran Dariusz
(1)
Barnaś-Baran Ewa
(1)
Barska Anna
(1)
Barłóg Krystyna
(1)
Białogłowicz Stanisław (1947- )
(1)
Budzyński Zdzisław (1952- )
(1)
Bąba Barbara
(1)
Błaszczuk Katarzyna
(1)
Błażejewski Wojciech
(1)
Cendrowski Zbigniew
(1)
Chodkowska Eliza Maria
(1)
Chodkowska Maria
(1)
Chyra-Rolicz Zofia (1948- )
(1)
Cynk Karolina
(1)
Czarny Wojciech (medycyna sportu)
(1)
Czerniakowski Zbigniew W. (1957- )
(1)
Drewniak Józef
(1)
Dudziak Urszula (matematyka)
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna (1945- )
(1)
Dusza Bożena
(1)
Dymon Mirosław
(1)
Frączek Zofia
(1)
Furman Wojciech (1946- )
(1)
Furmanek Waldemar
(1)
Gawroński Jerzy (psychologia polityki)
(1)
Gil Marian
(1)
Grabowski Radosław (1972- )
(1)
Grata Paweł
(1)
Grzybek Grzegorz (1971- )
(1)
Gumienny Beata
(1)
Horbowski Adam
(1)
Jaśkiewicz Grzegorz
(1)
Jedynak Witold
(1)
Jestal Jerzy
(1)
Kaniuczak Janina (1948- )
(1)
Kida Jan (1931- )
(1)
Kolarzowa Romana
(1)
Kosiewicz Jerzy (1949- )
(1)
Kołodziej Rafał (sport)
(1)
Krupa Kazimierz
(1)
Król Mieczysław
(1)
Król Paweł
(1)
Kubiak Adam
(1)
Kurek Witold
(1)
Lewicki Czesław
(1)
Lizak Jadwiga
(1)
Mach Aleksandra
(1)
Marczykowska Izabela
(1)
Markowski Daniel (1942- )
(1)
Maszke Albert Wojciech (1939- )
(1)
Miąso Janusz
(1)
Niemczyk Lesław
(1)
Obodyński Kazimierz
(1)
Obodyński Marcin
(1)
Ożóg Kazimierz (1952- )
(1)
Pasterska Jolanta
(1)
Piegza Janusz
(1)
Pieprzny Stanisław
(1)
Pietrzak Henryk (psychologia)
(1)
Pikor Krzysztof
(1)
Pisuliński Jan (1968- )
(1)
Polak Ewa (gimnastyka)
(1)
Potoczny Jerzy
(1)
Półtorak Witold
(1)
Radochoński Mieczysław
(1)
Rorat Marzena
(1)
Rynkowska Dorota
(1)
Różycka Izabela
(1)
Skoczyńska-Prokopowicz Barbara
(1)
Solecki Sławomir
(1)
Symotiuk Stefan (1943- )
(1)
Year
2010 - 2019
(49)
2000 - 2009
(60)
Country
Poland
(109)
Language
Polish
(109)
Subject
Nauczyciele
(3)
Uczniowie - socjologia - Polska - od 1989 r.
(3)
Wieś
(3)
Bioetyka
(2)
Kultura fizyczna - socjologia
(2)
Młodzież
(2)
Nauczyciele - socjologia - Polska - od 1989 r.
(2)
Przemoc - socjologia - Polska - od 1989 r.
(2)
Rodzina - patologia społeczna - Polska - od 1989 r. - materiały konferencyjne
(2)
Rolnictwo
(2)
Sport - socjologia
(2)
Szkolnictwo
(2)
Walka wręcz - socjologia
(2)
Środki masowego przekazu - Polska - od 1989 r.
(2)
Środki masowego przekazu - socjologia - Polska - od 1989 r.
(2)
Adaptacja społeczna - Polska
(1)
Adaptacja społeczna - Polska - od 1989 r.
(1)
Agroturystyka
(1)
Antropologia teologiczna - katolicyzm - historia - od 1965 r.
(1)
Autorytaryzm - Europa - 20-21 w.
(1)
Autorytaryzm - Polska - 20-21 w.
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezpieczeństwo publiczne - socjologia - Polska - od 2001 r.
(1)
Bezrobocie - Polska
(1)
Bezrobocie - zapobieganie
(1)
Biotechnologia
(1)
Chasydyzm
(1)
Choroby cywilizacyjne
(1)
Choroby psychiczne
(1)
Chorzy po udarze mózgu - rehabilitacja - podręcznik
(1)
Chorzy ze stwardnieniem rozsianym
(1)
Czas wolny od pracy - Polska - 1989-2006 r.
(1)
Czytelnictwo dziecięce
(1)
Darwinizm - teoria - zagadnienia
(1)
Demokracja - Europa - 20-21 w.
(1)
Demokracja - Polska - 20-21 w.
(1)
Diakonisy - Polska - 19-20 w. - materiały konferencyjne
(1)
Dobro - filozofia
(1)
Dobrostan zwierząt
(1)
Domy dziecka - socjologia
(1)
Działalność pozarolnicza na wsi
(1)
Dziecko - opieka społeczna
(1)
Dziecko - opieka społeczna - Polska - od 1989 r.
(1)
Dziecko - psychologia
(1)
Dziecko - psychologia - materiały konferencyjne
(1)
Dziecko chore - nauczanie
(1)
Dziecko maltretowane - socjologia - Polska - od 1989 r.
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo - socjologia - Polska - od 2001 r.
(1)
Dziecko trudne - nauczanie
(1)
Dziecko zdolne - nauczanie
(1)
Dziennikarstwo - Polska - od 1989 r.
(1)
Dziennikarze - etyka
(1)
Edukacja medialna - Polska
(1)
Edukacja międzykulturowa - materiały konferencyjne
(1)
Edukacja zdrowotna - podręcznik akademicki
(1)
Ekoetyka
(1)
Ekonomia - metody
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Etyka
(1)
Etyka - a wychowanie
(1)
Etyka biznesu
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Ewolucja - a zachowanie
(1)
Ewolucja - teoria
(1)
Filozofia żydowska
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Fizykoterapia - metody - podręcznik
(1)
Genetyka
(1)
Gimnastyka - podręcznik akademicki
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Handel - polityka
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Haskala
(1)
Homoseksualizm
(1)
Hospicja - socjologia
(1)
Höffe, Otfried (1943- ) - twórczość - materiały konferencyjne
(1)
Igrzyska olimpijskie - udział Polski - od 1944 r.
(1)
Inflacja
(1)
Informatyka - nauczanie - szkoły ponadgimnazjalne - Polska - od 1989 r.
(1)
Instytucje nonprofit - Polska - od 1989 r.
(1)
Integracja społeczna - badanie - Polska - od 2001 r.
(1)
Inteligencja (psychol.) - ewolucja
(1)
Inteligencja sztuczna - stosowanie - gospodarka
(1)
Inwestycje - ekonomika - badanie - metody - podręcznik akademicki
(1)
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - nauczanie
(1)
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - twórczość - materiały konferencyjne
(1)
Judaizm - historia
(1)
Judaizm - symbolika
(1)
Język polski - socjologia - od 1989 r.
(1)
Język polski - socjologia - od 1989 r. - księga pamiątkowa
(1)
Język polski - stylistyka - od 1989 r. - księga pamiątkowa
(1)
Język polski - słownictwo - od 1989 r.
(1)
Języki - nauczanie - materiały konferencyjne
(1)
Kabała (rel.)
(1)
Kajakarstwo - podręcznik akademicki
(1)
Kant, Immanuel (1724-1804) - twórczość - materiały konferencyjne
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Kobieta - Polska - 19-20 w.
(1)
Subject: time
2001-
(8)
1989-2000
(2)
1901-2000
(1)
2001-2100
(1)
Subject: place
Polska - ustrój - 20-21 w.
(2)
Galicja
(1)
Kresy wschodnie Rzeczypospolitej - geografia - 18 w.
(1)
Kresy wschodnie Rzeczypospolitej - ludność - 18 w.
(1)
Kresy wschodnie Rzeczypospolitej - osadnictwo - 18 w.
(1)
Kresy wschodnie Rzeczypospolitej - religia - 18 w.
(1)
Kresy wschodnie Rzeczypospolitej - socjologia - 18 w.
(1)
Kresy wschodnie Rzeczypospolitej - stosunki etniczne - 18 w.
(1)
Kresy wschodnie Rzeczypospolitej - w literaturze polskiej - historia - szkice
(1)
Podkarpackie, województwo
(1)
Polska
(1)
Polska - a Ukraina - 1918-1947 r.
(1)
Polska - konstytucja 1921 r. - zagadnienia
(1)
Polska - konstytucja 1952 r. - zagadnienia
(1)
Polska - konstytucja 1997 r. - zagadnienia
(1)
Polska - polityka wewnętrzna - 20-21 w.
(1)
Polska - socjologia - od 1989 r.
(1)
Przeworsk (woj. podkarpackie ; okręg) - antropologia - badanie - od 2001 r.
(1)
Przeworsk (woj. podkarpackie) - socjologia - od 2001 r.
(1)
Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - szkolnictwo i oświata - socjologia - od 1989 r.
(1)
Rzeszów (woj. podkarpackie) - socjologia - od 1989 r.
(1)
Rzeszów (woj. podkarpackie) - szkolnictwo i oświata - socjologia - od 2001 r.
(1)
Tarnobrzeg (woj. podkarpackie ; okręg) - socjologia - od 2001 r.
(1)
Ukraina - a Polska - 1918-1947 r.
(1)
Array results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 47919 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 58359 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 55650 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 64284 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 64152 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Book
In basket
Hasło UKD: Polska-okupacja-historia ; Odszkodowania wojenne - prawo międzynarodowe - Polska, Niemcy
Bibliogr. s. 126.
Praca ma charakter pacy naukowej, której celem jest przekazanie wiedzy o trudnych losach Polaków zmuszonych do pracy na rzecz Trzeciej Rzeszy. Książka przedstawia ludnościową i ekonomiczną politykę okupanta niemieckiego wobec Polaków i innych narodowości wchodzących w skład społeczeństwa II Rzeczypospolitej. Publikacja na ambitnej młodzieży szkół średnich i studentów.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. 94(438).082 (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 94(438).082 (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 94(438).082 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 56380 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 56374 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Lykeion t. 16)
Bibliogr. przy częśc., bibliogr. podm. s. 266-270. Indeks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 58357 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 54108 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 54109 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 48875 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 58358 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 63823 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 58356 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 55494 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again