Form of Work
Książki
(20)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
available
(20)
Branch
Czytelnia nr III
(20)
Author
Adamus Rafał (prawo)
(1)
Bekas-Nowak Monika
(1)
Błoszczyńska Maria
(1)
Cicharska Magdalena
(1)
Derejczyk Maciej
(1)
Gołaczyński Jacek (1966- )
(1)
Grajewski Sylwester M
(1)
Główka Gabriel
(1)
Holly Romuald
(1)
Jajuga Krzysztof (1956- )
(1)
Januszewski Marcin
(1)
Jasińska Maria (prawo)
(1)
Kaczmarek Tadeusz Teofil (1936- )
(1)
Kasiewicz Stanisław (1946- )
(1)
Kasperska Maria
(1)
Koleśnik Jan
(1)
Kowalik Ryszard
(1)
Kreczmańska-Gigol Katarzyna
(1)
Krysiak Zbigniew
(1)
Królak-Werwińska Joanna
(1)
Markiewicz Henryk (1933- )
(1)
McNab Chris
(1)
Mościńska Anna
(1)
Ochnio Ariadna
(1)
Okolski Józef (1939- )
(1)
Rewieński Maciej
(1)
Rytwińska Magdalena
(1)
Smolarczyk Adam
(1)
Swaczyna Bartłomiej
(1)
Szelągowska Anna
(1)
Włodarska Karolina
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(14)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(22)
Subject
Zabezpieczenie wierzytelności
(4)
Zabezpieczenie wierzytelności - prawo - Polska
(4)
Elektrotechnika
(3)
Zabezpieczenia (elektrotechn.)
(3)
Instalacje elektryczne
(2)
Kredyt hipoteczny
(2)
Wierzytelność - prawo - Polska - stan na 2007 r.
(2)
Zabezpieczenie wierzytelności - prawo - Polska - stan na 2007 r.
(2)
Zabezpieczenie wierzytelności - teoria
(2)
Akumulatory
(1)
Banki - prawo - Polska
(1)
Banki hipoteczne - Polska - od 1989 r.
(1)
Banki hipoteczne - Polska - od 2000 r.
(1)
Banki hipoteczne - historia
(1)
Banki hipoteczne - historia - Polska
(1)
Banki hipoteczne - marketing - metody
(1)
Bezskuteczność (prawo) - polska - stan na 2010 r.
(1)
Egzekucja sądowa - Polska - stan na 1999 r.
(1)
Elektroenergetyka - urządzenia - automatyzacja
(1)
Elektrotermia
(1)
Gwarancje bankowe - prawo - Polska
(1)
Gwarancje ubezpieczeniowe
(1)
Handel międzynarodowy - a zabezpieczenie wierzytelności
(1)
Handel międzynarodowy - prawo - Polska - stan na 2008 r.
(1)
Hipoteka - prawo - Polska
(1)
Hipoteka - prawo - Polska - stan na 2007 r.
(1)
Hipoteka - teoria
(1)
Konkurencja - prawo - Polska - stan na 2008 r. - podręcznik akademicki
(1)
Kredyt
(1)
Kredyt hipoteczny - Polska - od 2000 r.
(1)
Kredyt hipoteczny - teoria
(1)
List zastawny
(1)
Nieruchomości - handel
(1)
Nieruchomości - inwestycje
(1)
Odpowiedzialność cywilna - Polska - stan na 1999 r.
(1)
Odpowiedzialność karna - Polska - stan na 1999 r.
(1)
Oświetlenie elektryczne
(1)
Papiery wartościowe - prawo - Polska
(1)
Papiery wartościowe - prawo - Polska - stan na 2008 r. - podręcznik akademicki
(1)
Poręczenie bankowe - prawo - Polska
(1)
Postępowanie naprawcze - Polska - stan na 2008 r. - podręcznik akademicki
(1)
Prawo handlowe - Polska - stan na 2008 r. - podręcznik akademicki
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Przedsiębiorcy - prawo - Polska - stan na 2008 r. - podręcznik akademicki
(1)
Przedsiębiorstwo - finanse - zarządzanie
(1)
Przedsiębiorstwo - ubezpieczenia
(1)
Przewłaszczenie na zabezpieczenie - Polska
(1)
Płynność finansowa - zarządzanie
(1)
Rachunek bankowy
(1)
Rezerwy (finanse)
(1)
Rozliczenia międzynarodowe
(1)
Rynek ubezpieczeniowy
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Ryzyko kredytowe - ubezpieczenia
(1)
Ryzyko kredytowe - ubezpieczenia - Kanada
(1)
Ryzyko kredytowe - ubezpieczenia - Polska
(1)
Ryzyko kredytowe - ubezpieczenia - Stany Zjednoczone
(1)
Ryzyko kredytowe - ubezpieczenia - kraje Unii Europejskiej
(1)
Ryzyko kredytowe - zarządzanie
(1)
Ryzyko kredytowe - zarządzanie - Kanada
(1)
Ryzyko kredytowe - zarządzanie - Polska
(1)
Ryzyko kredytowe - zarządzanie - Stany Zjednoczone
(1)
Ryzyko kredytowe - zarządzanie - kraje Unii Europejskiej
(1)
Skarga paulińska - Polska - stan na 2001 r.
(1)
Spółki kapitałowe - prawo - Polska - stan na 2008 r. - podręcznik akademicki
(1)
Spółki osobowe - prawo - Polska - stan na 2008 r. - podręcznik akademicki
(1)
Sterowanie - stosowanie - elektroenergetyka
(1)
Sądownictwo polubowne - prawo - Polska - stan na 2008 r. - podręcznik akademicki
(1)
Ubezpieczenia finansowe
(1)
Ubezpieczenia finansowe - teoria
(1)
Umowa - gospodarka - Polska - stan na 1999 r.
(1)
Upadłość - prawo - Polska - stan na 2008 r. - podręcznik akademicki
(1)
Upadłość - prawo - Polska - stan na 2010 r.
(1)
Wierzytelność - prawo - Polska
(1)
Wierzytelność - prawo - Polska - stan na 2001 r.
(1)
Windykacja - metody
(1)
Własność - prawo - Polska
(1)
Zabezpieczenia (elektrotechn.) - automatyzacja
(1)
Zabezpieczenie wierzytelności - a handel międzynarodowy
(1)
Zabezpieczenie wierzytelności - prawo
(1)
Zabezpieczenie wierzytelności - prawo - Europa
(1)
Zabezpieczenie wierzytelności - prawo - Polska - stan na 1999 r.
(1)
Zabezpieczenie wierzytelności - prawo - Polska - stan na 2001 r.
(1)
Zabezpieczenie wierzytelności - prawo - Polska - stan na 2008 r. - podręcznik akademicki
(1)
Zabezpieczenie wierzytelności - prawo - Polska - stan na 2010 r.
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zarządzanie ryzykiem - metody
(1)
Genre/Form
Poradniki
(1)
Array results Filter
Authority data
Zabezpieczenia (elektrotechn.) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Elektrotechnika - urządzenia (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Bezpieczniki (hasło przedmiotowe) ; Odgromniki (hasło przedmiotowe) ; Uziemienie (hasło przedmiotowe)
No cover
Book
In basket
Instalacje elektryczne / Henryk Markiewicz. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2000. - 456, [2] s. : rys. ; 24 cm.
Bibliogr. Indeks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Instalacje elektryczne / Henryk Markiewicz. - Wydanie dziewiąte zmienione. - Warszawa : Wydawnictwo WNT - Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - 484, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.
Bibliografia na stronach 474-480. Indeks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Poradnik montera elektryka. 2 / redaktor Maria Kasperska. - Wydanie piąte zmienione (I wyd. PWN). - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - XIII, [1], 545 stron : ilustracje ; 21 cm.
Bibliografia przy rozdziałach. Indeks.
Publikacja omawia zagadnienia związane z elektrotechniką, elektrotermią, oświetleniem oraz akumulatorami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Authority data
Zabezpieczenie wierzytelności (hasło przedmiotowe)
zob. też Depozyt sądowy (hasło przedmiotowe) ; Kredyt (hasło przedmiotowe) ; Majątek (hasło przedmiotowe) ; mod2/08 (hasło przedmiotowe) ; Prawo zobowiązaniowe (hasło przedmiotowe) ; Własność (hasło przedmiotowe) ; Skarga pauliańska (hasło przedmiotowe) ; Wierzytelność (hasło przedmiotowe) ; Windykacja (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Przewłaszczenie na zabezpieczenie (hasło przedmiotowe) ; Zastaw (hasło przedmiotowe)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Authority data
Przewłaszczenie na zabezpieczenie (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Zabezpieczenie wierzytelności (hasło przedmiotowe)
Authority data
Świadczenia społeczne (hasło przedmiotowe)
zob. też Polityka społeczna (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Emerytura (hasło przedmiotowe) ; Akcja socjalna (hasło przedmiotowe) ; Renty (hasło przedmiotowe) ; Ubezpieczenia społeczne (hasło przedmiotowe) ; Zasiłki dla bezrobotnych (hasło przedmiotowe) ; Zasiłki macierzyńskie (hasło przedmiotowe) ; Zasiłki mieszkaniowe (hasło przedmiotowe) ; Zasiłki opiekuńcze (hasło przedmiotowe) ; Zasiłki pielęgnacyjne (hasło przedmiotowe) ; Zasiłki porodowe (hasło przedmiotowe) ; Zasiłki przedemerytalne (hasło przedmiotowe) ; Zasiłki wychowawcze (hasło przedmiotowe) ; Zasiłki pogrzebowe (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Zabezpieczenie społeczne
E-book
In basket
Ocena bezpieczeństwa sieci wyd. 3 / Chris McNab. - Wyd. 3. - Warszawa : Promise ; IBUK Libra, 2017. - 542 s.
Autor: McNab Chris
Jak bezpieczna jest nasza sieć? Najlepszym sposobem znalezienia odpowiedzi na to pytanie jest zaatakowanie jej. Ocena bezpieczeństwa sieci pokazuje narzędzia i techniki, których używają profesjonalni analitycy zabezpieczeń do identyfikowania i oszacowania ryzyka w sieciach instytucji rządowych, wojskowych i komercyjnych. Dzięki wiedzy i umiejętnościom przedstawionym w książce można skutecznie tworzyć wzmocnione środowiska, które są odporne na próby nieautoryzowanego użycia i ataki. Autor, Chris McNab, pokazuje techniki, którymi zdeterminowani napastnicy tworzą mapy potencjalnego ataku i wykorzystują słabości zabezpieczeń, tak na poziomie sieci, jak i aplikacji. Trzecie wydanie jest całkowicie przebudowane, aby pogrupować i opisać najnowsze techniki hackerskie używane do atakowania sieci przedsiębiorstw. Dzięki skategoryzowaniu indywidualnych zagrożeń łatwiej będzie zastosować strategie obrony przed całymi klasami ataków, zapewniając skuteczną ochronę na dziś i na przyszłość. Testy i techniki badawcze omówione w książce są zgodne z międzynarodowymi standardami, w tym NIST SP 800-115, NSA IAM, CESG CHECK oraz PCI DSS.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Authority data
Opieka społeczna (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Domy pomocy społecznej (hasło przedmiotowe) ; Opieka nad więźniami (hasło przedmiotowe) ; Hospicja (hasło przedmiotowe)
zob. też Kontrakt socjalny (hasło przedmiotowe) ; Niepełnosprawni (hasło przedmiotowe) ; Klęski elementarne (hasło przedmiotowe) ; Opieka paliatywna (hasło przedmiotowe) ; Działalność charytatywna (hasło przedmiotowe) ; Pedagogika opiekuńcza (hasło przedmiotowe) ; Pielęgniarstwo społeczne (hasło przedmiotowe) ; Polityka społeczna (hasło przedmiotowe) ; Pracownicy socjalni (hasło przedmiotowe) ; Sieroctwo (hasło przedmiotowe) ; Streetworking (hasło przedmiotowe) ; Ubóstwo (hasło przedmiotowe) ; Wsparcie społeczne (hasło przedmiotowe) ; Zatrudnienie socjalne (hasło przedmiotowe) ; Nieodpłatna pomoc prawna (hasło przedmiotowe) ; Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej (hasło przedmiotowe) ; Dzień Pracy Socjalnej (hasło przedmiotowe) ; Partyworking (hasło przedmiotowe) ; Prawo pomocy (hasło przedmiotowe) ; Poradnictwo obywatelskie (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Opieka socjalna ; Pomoc społeczna ; Praca socjalna ; Zabezpieczenie społeczne
zt. odpowiednie tematy z określnikiem - opieka społeczna, np.: Gruźlica - opieka społeczna, Warszawa - opieka społeczna, Cyganie - opieka społeczna
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again