Form of Work
Książki
(10)
Status
available
(9)
unavailable
(1)
Branch
Czytelnia nr III
(10)
Author
Berns Laurence B. (1928- )
(1)
Chateaubriand François-René de (1768-1848)
(1)
Cropsey Joseph
(1)
Czapińska-Bambara Marta
(1)
Falkowski Tomasz (tłumacz)
(1)
Filipowicz Stanisław (1952- )
(1)
Herbich Piotr (1975- )
(1)
Hindess Barry (1939- )
(1)
Jouvenel Bertrand de (1903-1987)
(1)
Kloczkowski Jacek (1975- )
(1)
Leszczyński Damian
(1)
Nowak Piotr (1966- )
(1)
Rasiński Lotar
(1)
Strauss Leo (1899-1973)
(1)
Veyne Paul (1930- )
(1)
Wiśniewski Mikołaj
(1)
Wołek Artur
(1)
Wróbel Szymon (1967- )
(1)
Śledziński Krzysztof (tłumacz)
(1)
Żyro Tomasz (1955- )
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Filozofia - historia - Francja - 20 w.
(2)
Polityka
(2)
Władza
(2)
Władza - filozofia
(2)
Władza - filozofia - historia
(2)
Aristoteles (384-322 a.C.) - twórczość - podręcznik
(1)
Augustyn (św. ; 354-430) - twórczość - podręcznik
(1)
Bacon, Francis (1561-1626) - twórczość - podręcznik
(1)
Bentham, Jeremy (1748-1832) - twórczość - podręcznik
(1)
Blake, William (1757-1827) - twórczość - podręcznik
(1)
Burke, Edmund (1729-1797) - twórczość - podręcznik
(1)
Calvin, Jean (1509-1564) - twórczość - podręcznik
(1)
Cicero, Marcus Tullius
(1)
Cicero, Marcus Tullius (106-43 a. C.) - twórczość - podręcznik
(1)
Dekomunizacja - Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Demokracja - Europa Środkowo-Wschodnia - od 1989 r.
(1)
Demokracja - filozofia
(1)
Descartes, René (1596-1650) - twórczość - podręcznik
(1)
Dewey, John (1859-1952) - twórczość - podręcznik
(1)
Farabi (ca 870-950) - twórczość - podręcznik
(1)
Filozofia - historia - Europa - 17-18 w.
(1)
Filozofia - historia - Wielka Brytania - 17-20 w.
(1)
Filozofia - historia - zagadnienia - podręcznik akademicki
(1)
Foucault, Michel (1926-1984) - twórczość
(1)
Grotius, Hugo (1583-1645) - twórczość - podręcznik
(1)
Guicciardini, Francesco
(1)
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) - twórczość - podręcznik
(1)
Heidegger, Martin (1889-1976) - twórczość - podręcznik
(1)
Hobbes, Thomas (1588-1679) - twórczość - podręcznik
(1)
Hooker, Richard (1554?-1600) - twórczość - podręcznik
(1)
Hume, David (1711-1776) - twórczość - podręcznik
(1)
Husserl, Edmund (1859-1938) - twórczość - podręcznik
(1)
Kant, Immanuel (1724-1804) - twórczość - podręcznik
(1)
Komunizm - historia - Europa Środkowo-Wschodnia - od 1989 r.
(1)
Locke, John (1632-1704) - twórczość - podręcznik
(1)
Luther, Martin (1483-1546) - twórczość - podręcznik
(1)
Machiavelli, Niccolo
(1)
Machiavelli, Niccolo (1469-1527) - twórczość - podręcznik
(1)
Majmonides (1135-1204) - twórczość - podręcznik
(1)
Marsilio da Padova (ca 1275-ca 1343) - twórczość - podręcznik
(1)
Marx, Karl (1818-1883) - twórczość - podręcznik
(1)
Mill, James (1773-1836) - twórczość - podręcznik
(1)
Mill, John Stuart (1806-1873) - twórczość - podręcznik
(1)
Milton, John (1608-1674) - twórczość - podręcznik
(1)
Montesquieu, Charles Louis de Secondat (1689-1755) - twórczość - podręcznik
(1)
Nietzsche, Friedrich (1844-1900) - twórczość - podręcznik
(1)
Oświecenie - filozofia - zagadnienia
(1)
Paine, Thomas (1737-1809) - twórczość - podręcznik
(1)
Plato
(1)
Plato (427-347 a.C.) - twórczość - podręcznik
(1)
Polityka - filozofia
(1)
Polityka - filozofia - historia
(1)
Polityka - filozofia - historia - podręcznik
(1)
Postkomunizm
(1)
Przywództwo polityczne
(1)
Rewolucja
(1)
Rousseau, Jean Jacques (1712-1778) - twórczość - podręcznik
(1)
Smith, Adam (1723-1790) - twórczość - podręcznik
(1)
Spinoza, Baruch de (1632-1677) - twórczość - podręcznik
(1)
Sprawiedliwość - filozofia - historia - podręcznik
(1)
Thucydides (ca 460-ca 396 a.C.) - twórczość - podręcznik
(1)
Tocqueville, Alexis de (1805-1859) - twórczość - podręcznik
(1)
Tomasz z Akwinu (św. ; 1225-1274) - twórczość - podręcznik
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego - Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Umysł - filozofia
(1)
Wola - filozofia - historia
(1)
Wolność
(1)
Wolność - filozofia - historia - podręcznik
(1)
Władza - filozofia - 17-20 w.
(1)
Władza - filozofia - Europa Środkowo-Wschodnia - od 1989 r.
(1)
Władza - filozofia - historia - podręcznik
(1)
Władza - socjologia - podręcznik akademicki
(1)
Władza - teoria
(1)
Władza - teoria - historia - podręcznik akademicki
(1)
Xenophon (ca 430-ca 355 a.C.) - twórczość - podręcznik
(1)
Subject: time
1501-1600
(1)
1701-1800
(1)
1801-1900
(1)
Subject: place
Europa Środkowo-Wschodnia - polityka - od 1989 r.
(1)
Array results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 59460 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 52443 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 42747 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 50067 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 49699 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 38438 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Myśli Politycznej ; 119)
Nota bibliograficzna na stronie 391. Indeks.
Pierwszy w Polsce wybór pism politycznych Chateaubrianda. Zawarte w publikacji teksty spełniły ważną rolę w rozwoju myśli konserwatywnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 67631 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia na stronach 237-243. Indeks.
Porównanie przemyśleń starożytnych na temat przywództwa politycznego z opiniami pisarzy renesansowych. Autorka wykorzystuje niedoceniany dotychczas przez badaczy polskich dorobek Francesca Guicciardiniego, będący cennym źródłem informacji dotyczących sytuacji społeczno-politycznej renesansowej Florencji, a przez zestawienie z opiniami Machiavellego dającym również pełniejszy obraz tamtej epoki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 68031 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: Thucydides (ca 460-ca 396 a.C.) - twórczość - podręcznik ; Plato (427-347 a.C.) - twórczość - podręcznik ; Xenophon (ca 430-ca 355 a.C.) - twórczość - podręcznik ; Aristoteles (384-322 a.C.) - twórczość - podręcznik ; Cicero, Marcus Tullius (106-43 a. C.) - twórczość - podręcznik ; Augustyn (św. ; 354-430) - twórczość - podręcznik ; Farabi (ca 870-950) - twórczość - podręcznik ; Majmonides (1135-1204) - twórczość - podręcznik ; Tomasz z Akwinu (św. ; 1225-1274) - twórczość - podręcznik ; Marsilio da Padova (ca 1275-ca 1343) - twórczość - podręcznik ; Machiavelli, Niccolo (1469-1527) - twórczość - podręcznik ; Luther, Martin (1483-1546) - twórczość - podręcznik ; Calvin, Jean (1509-1564) - twórczość - podręcznik ; Hooker, Richard (1554?-1600) - twórczość - podręcznik ; Bacon, Francis (1561-1626) - twórczość - podręcznik ; Grotius, Hugo (1583-1645) - twórczość - podręcznik ; Hobbes, Thomas (1588-1679) - twórczość - podręcznik ; Descartes, René (1596-1650) - twórczość - podręcznik ; Milton, John (1608-1674) - twórczość - podręcznik ; Spinoza, Baruch de (1632-1677) - twórczość - podręcznik ; Locke, John (1632-1704) - twórczość - podręcznik ; Montesquieu, Charles Louis de Secondat (1689-1755) - twórczość - podręcznik ; Hume, David (1711-1776) - twórczość - podręcznik ; Rousseau, Jean Jacques (1712-1778) - twórczość - podręcznik ; Kant, Immanuel (1724-1804) - twórczość - podręcznik ; Blake, William (1757-1827) - twórczość - podręcznik ; Smith, Adam (1723-1790) - twórczość - podręcznik ; Paine, Thomas (1737-1809) - twórczość - podręcznik ; Burke, Edmund (1729-1797) - twórczość - podręcznik ; Bentham, Jeremy (1748-1832) - twórczość - podręcznik ; Mill, James (1773-1836) - twórczość - podręcznik ; Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) - twórczość - podręcznik ; Tocqueville, Alexis de (1805-1859) - twórczość - podręcznik ; Mill, John Stuart (1806-1873) - twórczość - podręcznik ; Marx, Karl (1818-1883) - twórczość - podręcznik ; Nietzsche, Friedrich (1844-1900) - twórczość - podręcznik ; Dewey, John (1859-1952) - twórczość - podręcznik ; Husserl, Edmund (1859-1938) - twórczość - podręcznik ; Heidegger, Martin (1889-1976) - twórczość - podręcznik ; Polityka - filozofia - historia - podręcznik ; Sprawiedliwość - filozofia - historia - podręcznik ; Władza - filozofia - historia - podręcznik ; Wolność - filozofia - historia - podręcznik
Bibliogr. s. [916-949] i przy rozdz. Indeksy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 55261 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again