Form of Work
Książki
(36)
Status
available
(36)
Branch
Czytelnia nr III
(36)
Author
Kosiedowski Wojciech (1946- )
(2)
Adamczyk Anita
(1)
Barcz Jan (1953- )
(1)
Biegański Zdzisław
(1)
Bisaga Anna
(1)
Bogaj Andrzej
(1)
Bojarczyk Bartosz
(1)
Bokajło Wiesław (1946- )
(1)
Bondarenko Valeriy S
(1)
Bołtromiuk Artur
(1)
Bukowski Sławomir (1956- )
(1)
Bukraba-Rylska Izabella (1953- )
(1)
Bąk Monika (1970- )
(1)
Chmielewski Adam (1959- )
(1)
Duszczyk Maciej (1971- )
(1)
Fedyszak-Radziejowska Barbara
(1)
Gizicka Dorota
(1)
Gizicki Wojciech
(1)
Goban-Klas Tomasz (1942- )
(1)
Grabowska-Lusińska Izabela
(1)
Gąciarz Barbara
(1)
Hess Agnieszka
(1)
Jabłońska Barbara (socjologia)
(1)
Jackowicz Jerzy
(1)
Kaczmarek Julian (1923- )
(1)
Kaleta Andrzej (1952- )
(1)
Kolarska-Bobińska Lena (1947- )
(1)
Kwiatkowski Stefan Michał (1948- )
(1)
Leoński Jacek
(1)
Lesińska Magdalena
(1)
Mach Zdzisław (1954- )
(1)
Maciejewski Marek (1950- )
(1)
Makowska Marta
(1)
Maliszewski Norbert
(1)
Niedźwiedzki Dariusz (1962- )
(1)
Nurzyńska Iwona
(1)
Okólski Marek (1944- )
(1)
Pańków Włodzimierz
(1)
Piotrowska-Trybull Marzena
(1)
Porębski Czesław (1945- )
(1)
Rdzanek Grzegorz
(1)
Rusinek Anna
(1)
Rybiński Rajmund
(1)
Rysz-Kowalczyk Barbara (1952- )
(1)
Sasińska-Klas Teresa
(1)
Sokołowska Stanisława
(1)
Stadtmüller Elżbieta (1959- )
(1)
Swianiewicz Paweł (1961- )
(1)
Talewicz-Kwiatkowska Joanna
(1)
Topolski Ireneusz
(1)
Wesołowski Włodzimierz (1929- )
(1)
Wierzbicki Zbigniew Tadeusz (1919- )
(1)
Wiktorska-Święcka Aldona
(1)
Wilkin Jerzy (1947- )
(1)
Woźniak Robert Bolesław (1931- )
(1)
Włodarek Jan
(1)
Zaleski Zbigniew (1947- )
(1)
Łastawski Kazimierz
(1)
Żołędowski Cezary (1958- )
(1)
Żuk Piotr (1972- )
(1)
Żukrowska Katarzyna (1949- )
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(29)
Country
Poland
(36)
Language
Polish
(36)
Subject
Unia Europejska - a Polska - socjologia
(9)
Integracja europejska - socjologia - Polska
(3)
Fundusze strukturalne UE
(2)
Integracja europejska - socjologia
(2)
Kapitał społeczny - Polska - od 2001 r.
(2)
Polityka regionalna UE
(2)
Postawy - Polska - od 1989 r.
(2)
Referendum - Polska - 2003 r.
(2)
Unia Europejska
(2)
Unia Europejska - a Polska - finanse
(2)
Unia Europejska - a Polska - rolnictwo
(2)
Unia Europejska - socjologia
(2)
Adaptacja kulturowa - kraje Unii Europejskiej
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe - 20-21 w.
(1)
Bezrobocie - socjologia - Polska - 1996-2007 r.
(1)
Bezrobocie - socjologia - kraje Unii Europejskiej - 1996-2007 r.
(1)
Cyganie - socjologia - Polska - 21 w.
(1)
Demokracja uczestnicząca - Polska - od 2004 r.
(1)
Dialog społeczny - Polska
(1)
Dialog społeczny - Polska - od 1989 r.
(1)
Dochody indywidualne - rolnictwo - Polska - od 2001 r.
(1)
Ekorozwój - socjologia
(1)
Emigracja
(1)
Emigracja zarobkowa - socjologia - Polska - od 2001 r.
(1)
Etyka - Polska - materiały konferencyjne
(1)
Etyka biznesu
(1)
Etyka lekarska - prawo - Polska
(1)
Etyka lekarska - prawo - Stany Zjednoczone
(1)
Etyka lekarska - prawo - kraje Unii Europejskiej
(1)
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Polska
(1)
Filozofia - szkice
(1)
Fundamentalizm - islam - kraje Unii Europejskiej
(1)
Gazety polskie - tematyka - od 2001 r.
(1)
Globalizacja - a integracja europejska - materiały konferencyjne
(1)
Globalizacja - socjologia - materiały konferencyjne
(1)
Globalizacja - zagadnienia - 20 w.
(1)
Gospodarstwo rolne - socjologia - Polska - od 2001 r.
(1)
Integracja europejska - gospodarka - Europa - 20-21 w.
(1)
Integracja europejska - gospodarka - od 1989 r.
(1)
Integracja europejska - materiały konferencyjne
(1)
Integracja europejska - socjologia - Białoruś
(1)
Integracja europejska - socjologia - Litwa
(1)
Integracja europejska - socjologia - Polska - materiały konferencyjne
(1)
Integracja europejska - socjologia - materiały konferencyjne
(1)
Integracja europejska - socjologia - publicystyka
(1)
Integracja europejska - socjologia - Łotwa
(1)
Integracja europejska - szkice
(1)
Islam - Polska
(1)
Islam - a terroryzm - kraje Unii Europejskiej
(1)
Islam - kraje Unii Europejskiej
(1)
Islam - socjologia - kraje Unii Europejskiej
(1)
Kobieta wiejska - socjologia - Polska - od 2001 r.
(1)
Komunikacja polityczna - Polska - od 2004 r.
(1)
Konwergencja gospodarcza - Polska - 1996-2007 r.
(1)
Konwergencja gospodarcza - kraje Unii Europejskiej - 1996-2007 r.
(1)
Kształcenie - metody - podręcznik akademicki
(1)
Kształcenie - socjologia - podręcznik akademicki
(1)
Leki - handel - Polska
(1)
Leki - marketing - prawo - Polska
(1)
Leki - marketing - prawo - Stany Zjednoczone
(1)
Leki - marketing - prawo - kraje Unii Europejskiej
(1)
Macierzyństwo - socjologia - 20-21 w.
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - od 1989 r.
(1)
Młodzież wiejska - socjologia - Polska - 2002-2012 r. - statystyka
(1)
Nauczanie - efektywność - szkoły zawodowe - Polska - podręcznik akademicki
(1)
ONZ - a Białoruś - od 1945 r.
(1)
Ochrona środowiska - a teologia
(1)
Ojcostwo - socjologia - 20-21 w.
(1)
Opinia publiczna - Polska - od 2004 r.
(1)
Oświata - polityka - Polska - od 2001 r.
(1)
Oświata - polityka - Unia Europejska
(1)
PHARE - Polska
(1)
Polacy za granicą
(1)
Polacy za granicą - praca - od 2001 r.
(1)
Polityka narodowościowa - kraje Unii Europejskiej
(1)
Polityka regionalna - Polska - od 2001 r.
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polityka społeczna - Polska - od 1989 r.
(1)
Polityka społeczna - Unia Europejska
(1)
Polityka społeczna - zagadnienia - materiały konferencyjne
(1)
Polityka spójności UE
(1)
Polityka spójności UE - a rozwój regionalny - Polska - 1996-2007 r.
(1)
Polityka spójności UE - a rozwój regionalny - kraje Unii Europejskiej - 1996-2007 r.
(1)
Polska - polityka wewnętrzna - 21 w.
(1)
Postawy - Polska - od 2004 r.
(1)
Postawy - badanie - Polska - od 2001 r.
(1)
Prawa człowieka - Białoruś - od 1991 r.
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie - Polska - materiały konferencyjne
(1)
Przedstawiciele medyczni - a lekarze - Polska
(1)
Przedstawiciele medyczni - socjologia - Polska
(1)
Przemysł farmaceutyczny - Polska
(1)
Racja stanu - Polska
(1)
Racja stanu - teoria
(1)
Regionalizacja gospodarcza - Polska - 1996-2007 r.
(1)
Regionalizacja gospodarcza - Polska - materiały konferencyjne
(1)
Regionalizacja gospodarcza - kraje Unii Europejskiej - 1996-2007 r.
(1)
Regiony (adm.) - Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Regiony przygraniczne - Białoruś - od 2001 r.
(1)
Regiony przygraniczne - Europa Środkowo-Wschodnia - od 2001 r.
(1)
Regiony przygraniczne - Litwa - od 2001
(1)
Subject: time
2001-2100
(1)
Subject: place
Polska - a Unia Europejska - socjologia
(8)
Polska
(2)
Polska - a Unia Europejska - materiały konferencyjne
(2)
Polska - a Unia Europejska - rolnictwo
(2)
Białoruś - a ONZ - od 1945 r.
(1)
Białoruś - a Unia Europejska - od 1991 r.
(1)
Białoruś - a Wspólnota Niepodległych Państw - od 1991 r.
(1)
Białoruś - polityka - Iran - od 1991 r.
(1)
Białoruś - polityka - Polska - od 1991 r.
(1)
Białoruś - polityka - Rosja - od 1991 r.
(1)
Białoruś - polityka - Ukraina - od 1991 r.
(1)
Białoruś - polityka - od 1991 r.
(1)
Białoruś - socjologia - od 1991 r.
(1)
Białoruś - ustrój - od 1991 r.
(1)
Europa - kultura - socjologia - materiały konferencyjne
(1)
Europa - socjologia
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia - a Unia Europejska - gospodarka
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia - a Unia Europejska - od 2001 r.
(1)
Iran - polityka - Białoruś - od 1991 r.
(1)
Kraje Unii Europejskiej - gospodarka - polityka - 1996-2007 r.
(1)
Kłodzko (woj. dolnośląskie ; okręg) - socjologia - od 1989 r.
(1)
Leżajsk (woj. podkarpackie ; okręg) - socjologia - od 1989 r.
(1)
Małopolska - gospodarka - od 2001 r.
(1)
Małopolska - socjologia - od 2001 r.
(1)
Mniejszości religijne - kraje Unii Europejskiej
(1)
Polska - a Unia Europejska - finanse
(1)
Polska - a Unia Europejska - gospodarka
(1)
Polska - a Unia Europejska - gospodarka - od 2001 r.
(1)
Polska - a Unia Europejska - polityka społeczna
(1)
Polska - a Unia Europejska - rolnictwo - 2004-2012 r. - statystyka
(1)
Polska - a Unia Europejska - socjologia - materiały konferencyjne
(1)
Polska - a Unia Europejska - szkice
(1)
Polska - a Unia Europejska - szkolnictwo
(1)
Polska - a Unia Europejska - zatrudnienie
(1)
Polska - a Unia Europejska - zatrudnienie - materiały konferencyjne
(1)
Polska - a integracja europejska
(1)
Polska - gospodarka - polityka - 1996-2007 r.
(1)
Polska - kultura - historia - materiały konferencyjne
(1)
Polska - kultura - socjologia - materiały konferencyjne
(1)
Polska - polityka - Białoruś - od 1989 r.
(1)
Polska - polityka - socjologia - od 2004 r.
(1)
Polska - polityka międzynarodowa - od 1989 r.
(1)
Polska - socjologia - badanie - od 2001 r.
(1)
Polska - socjologia - badanie - od 2004 r.
(1)
Polska - socjologia - od 1989 r.
(1)
Polska - socjologia - od 1989 r. - materiały konferencyjne
(1)
Rosja - polityka - Białoruś - od 1991 r.
(1)
Ukraina - polityka - Białoruś - od 1991 r.
(1)
Zamość (woj. lubelskie ; okręg) - socjologia - od 1989 r.
(1)
Śląsk, Dolny - gospodarka - od 2001 r.
(1)
Śląsk, Dolny - socjologia - od 2001 r.
(1)
36 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 40096 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 50095 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 43008 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 39543 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 52880 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 62370 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 53250 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Katedra Psychologii Emocji i Motywacji KUL ; 111)
Bibliogr. s. [165]-172.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 50879 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 52670 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 61631 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 43275 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 45691 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 58945 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 41559 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again