Form of Work
Książki
(13)
Status
available
(13)
Branch
Czytelnia nr III
(13)
Author
Kruk Maria (1939- )
(2)
Szmulik Bogumił
(2)
Tużnik Marta Roma
(2)
Woch Marek
(2)
Zięba-Załucka Halina (1952- )
(2)
Adamczyk Andrzej (prawo)
(1)
Balicki Adam (1976- )
(1)
Chmielnicki Paweł (1972- )
(1)
Godlewski Mariusz (prawo)
(1)
Grzeszczak Robert
(1)
Górecki Dariusz (1946- )
(1)
Jaros Paweł (1961- )
(1)
Jarosz Mikołaj
(1)
Kasprzyk Piotr (prawo)
(1)
Konarski Marcin Jerzy
(1)
Laskowska Marzena
(1)
Olszówka Marcin
(1)
Serafin Sławomir
(1)
Wiśniewski Piotr (prawnik)
(1)
Zaleśny Jacek
(1)
Zubik Marek
(1)
Żmigrodzki Marek
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Najwyższa Izba Kontroli
(3)
Rzecznik praw obywatelskich
(3)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - podręcznik akademicki
(2)
Najwyższa Izba Kontroli - podręcznik akademicki
(2)
Prokuratura - Polska - podręcznik akademicki
(2)
Rzecznik praw dziecka
(2)
Rzecznik praw dziecka - Polska - podręcznik akademicki
(2)
Sąd Najwyższy RP
(2)
Sąd Najwyższy RP - podręcznik akademicki
(2)
Sądownictwo - prawo - Polska - stan na 2007 r. - podręcznik akademicki
(2)
Sądownictwo administracyjne - Polska - podręcznik akademicki
(2)
Trybunał Konstytucyjny
(2)
Trybunał Konstytucyjny - prawo - stan na 2007 r. - podręcznik akademicki
(2)
Trybunał stanu
(2)
Trybunał stanu - Polska - podręcznik akademicki
(2)
Administracja
(1)
Adwokaci - Polska - podręcznik akademicki
(1)
Aplikanci - Polska - podręcznik akademicki
(1)
Centralne Biuro Antykorupcyjne
(1)
Centralne Biuro Antykorupcyjne - podręcznik akademicki
(1)
Dane osobowe - ochrona - prawo - Polska - stan na 2007 r. - podręcznik akademicki
(1)
Doradcy podatkowi - Polska - podręcznik akademicki
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko - prawo - Polska
(1)
Dziecko - prawo - Polska - od 1989 r.
(1)
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka - podręcznik akademicki
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości - podręcznik akademicki
(1)
Finanse publiczne - prawo - Polska - stan na 2007 r. - podręcznik akademicki
(1)
Gospodarka terenowa - kontrola - Polska - od 1989 r.
(1)
Instytut Pamięci Narodowej - podręcznik akademicki
(1)
Instytut Pamięci Narodowej - prawo - Polska - stan na 2001 r.
(1)
Interpelacje i zapytania parlamentarne - Polska - 1944-2009 r. - materiały konferencyjne
(1)
Izba morska - prawo - Polska - stan na 2007 r. - podręcznik akademicki
(1)
Kara (prawo)
(1)
Konsumenci (ekon.) - prawo - Polska - stan na 2007 r. - podręcznik akademicki
(1)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(1)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - prawo - stan na 2001 r.
(1)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - prawo - stan na 2005 r. - podręcznik akademicki
(1)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - prawo - stan na 2007 r. - podręcznik akademicki
(1)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - prawo - stan na 2009 r. - podręcznik
(1)
Krajowa Rada Sądownictwa
(1)
Krajowa Rada Sądownictwa - Polska - podręcznik akademicki
(1)
Macierzyństwo - prawo - Polska - od 1989 r.
(1)
Marszałek sejmu
(1)
Małżeństwo - prawo - Polska - od 1989 r.
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Nadużycie funkcji publicznej
(1)
Nadzór administracyjny - Polska - od 1989 r.
(1)
Najwyższa Izba Kontroli - prawo - stan na 2001 r.
(1)
Najwyższa Izba Kontroli - prawo - stan na 2005 r. - podręcznik akademicki
(1)
Najwyższa Izba Kontroli - prawo - stan na 2007 r. - podręcznik akademicki
(1)
Najwyższa Izba Kontroli - prawo - stan na 2009 r. - podręcznik
(1)
Narodowy Bank Polski
(1)
Narodowy Bank Polski - prawo - stan na 2005 r. - podręcznik akademicki
(1)
Notariat - Polska - podręcznik akademicki
(1)
Odszkodowanie
(1)
Organy ochrony prawnej
(1)
Organy ochrony prawnej - Polska - podręcznik akademicki
(1)
Organy ochrony prawnej - prawo - Polska - stan na 2007 r. - podręcznik akademicki
(1)
Oskarżenie
(1)
Parlament
(1)
Parlament - Polska - 1944-2009 r. - materiały konferencyjne
(1)
Państwowa Inspekcja Pracy - prawo - stan na 2009 r. - podręcznik
(1)
Policja - Polska - podręcznik akademicki
(1)
Postępowanie administracyjne - Polska - od 1989 r.
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie - Polska - stan na 2007 r. - podręcznik akademicki
(1)
Prawa pacjenta
(1)
Prawo - nauczanie - szkoły wyższe - Polska - 19-21 w. - materiały konferencyjne
(1)
Prawo antymonopolowe - Polska - stan na 2007 r. - podręcznik akademicki
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo parlamentarne - Polska - stan na 2005 r. - podręcznik akademicki
(1)
Prawo parlamentarne - Polska - stan na 2007 r. - podręcznik akademicki
(1)
Prawo parlamentarne - Polska - stan na 2009 r. - podręcznik
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo państwowe - Polska - 20 w. - materiały konferencyjne
(1)
Prawo państwowe - Polska - od 1989 r. - podręcznik
(1)
Prawo państwowe - Polska - stan na 2001 r.
(1)
Prawo państwowe - Polska - stan na 2007 r. - podręcznik akademicki
(1)
Prawo rodzinne - Polska - od 1989 r.
(1)
Prawo rodzinne - prawo wspólnotowe europejskie - od 2001 r.
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie - podręcznik akademicki
(1)
Prawo wyborcze - Polska - stan na 2007 r. - podręcznik akademicki
(1)
Prawodawstwo
(1)
Praworządność - kontrola - Polska - stan na 2001 r.
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Prezydentura (urząd) - prawo - Polska - 1989-2009 r. - materiały konferencyjne
(1)
Prezydentura (urząd) - prawo - Polska - stan na 2005 r. - podręcznik akademicki
(1)
Prezydentura (urząd) - prawo - Polska - stan na 2007 r. - podręcznik akademicki
(1)
Prezydentura (urząd) - prawo - Polska - stan na 2009 r. - podręcznik
(1)
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa - podręcznik akademicki
(1)
Prokuratura
(1)
Prokuratura - prawo - Polska - stan na 2001 r.
(1)
Radcy prawni - Polska - podręcznik akademicki
(1)
Referendarze sądowi - Polska - podręcznik akademicki
(1)
Referendum - prawo - Polska - stan na 2007 r. - podręcznik akademicki
(1)
Rzecznicy patentowi - Polska - podręcznik akademicki
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Polska - administracja - kontrola - od 1989 r.
(1)
Polska - konstytucja 1997 r. - materiały konferencyjne
(1)
Polska - konstytucja 1997 r. - podręcznik
(1)
Polska - konstytucje - 20 w. - podręcznik
(1)
Polska - konstytucje - od 1918 r. - podręcznik akademicki
(1)
Polska - ustrój - 20 w. - podręcznik
(1)
Array results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 48815 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia na stronach 545-563.
Publikacja jest poświęcona opisowi i analizie funkcjonowania szeroko rozumianego systemu kontroli, ochrony prawa i praworządności, realizowanego przez organy państwowe RP i europejskie instytucje organizacji międzynarodowych - Unii Europejskiej i Rady Europy, których Polska jest członkiem. Na analizowany w monografii system składa się polski wymiar sprawiedliwości - wszystkie polskie sądy (sądy powszechne, wojskowe, administracyjne i Sąd Najwyższy), polskie trybunały - Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu, Krajowa Rada Sądownictwa, prokuratura, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka, a także Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu i Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich i Europejska Komisja na Rzecz Demokracji, czyli tzw. Komisja Wenecka. Prezentacja tych instytucji obejmuje ich genezę i ewolucję, rolę ustrojową i kompetencje oraz procedury ich funkcjonowania, stanowiący ich podstawę stan prawny i jego dynamikę w dobie transformacji, zwłaszcza w ostatnich latach (do końca 2018 r.), a w odniesieniu do instytucji europejskich - ich rolę w ochronie traktatów wiążących Polskę, jak i przestrzegania praw i wolności obywateli polskich w wiążącym RP europejskim porządku prawnym. Analizy poszczególnych instytucji poprzedza rozdział wstępny poświęcony omówieniu katalogu chronionych praw i wolności jako podstawowych wartości konstytucyjnych oraz sposobu ich regulacji prawnej w Polsce, w przeszłości i w Konstytucji RP z 1997 r., polskich ustawach i aktach prawa międzynarodowego. Czytelnik znajdzie także ogólną charakterystykę obowiązującego w Polsce instytucjonalnego systemu ich przestrzegania i ochrony.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 67875 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 54635 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 52990 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 52660 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Book
In basket
Polskie prawo konstytucyjne / red. Dariusz Górecki ; [aut. Dariusz Górecki et al.]. - Stan prawny na 1 stycznia 2007 r. - Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. - 291, [1] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
Bibliogr. s. 289-[292].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 49631 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Book
In basket
Organy ochrony prawnej RP / Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik. - Warszawa : C. H. Beck, 2007. - XVII, [1], 485 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
Temat: Sąd Najwyższy RP - podręcznik akademicki ; Krajowa Rada Sądownictwa - Polska - podręcznik akademicki ; Trybunał Konstytucyjny - prawo - stan na 2007 r. - podręcznik akademicki ; Sąd Lustracyjny - podręcznik akademicki ; Najwyższa Izba Kontroli - podręcznik akademicki ; Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - podręcznik akademicki ; Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - podręcznik akademicki ; Centralne Biuro Antykorupcyjne - podręcznik akademicki ; Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa - podręcznik akademicki ; Instytut Pamięci Narodowej - podręcznik akademicki ; Organy ochrony prawnej - prawo - Polska - stan na 2007 r. - podręcznik akademicki ; Sądownictwo - prawo - Polska - stan na 2007 r. - podręcznik akademicki ; Sądownictwo wojskowe - prawo - Polska - stan na 2007 r. - podręcznik akademicki ; Sądownictwo administracyjne - Polska - podręcznik akademicki ; Trybunał stanu - Polska - podręcznik akademicki ; Prawo antymonopolowe - Polska - stan na 2007 r. - podręcznik akademicki ; Konsumenci (ekon.) - prawo - Polska - stan na 2007 r. - podręcznik akademicki ; Izba morska - prawo - Polska - stan na 2007 r. - podręcznik akademicki ; Sądownictwo polubowne - prawo - Polska - stan na 2007 r. - podręcznik akademicki ; Prokuratura - Polska - podręcznik akademicki ; Dane osobowe - ochrona - prawo - Polska - stan na 2007 r. - podręcznik akademicki ; Policja - Polska - podręcznik akademicki ; Straż graniczna - Polska - podręcznik akademicki ; Straż gminna - Polska - podręcznik akademicki ; Żandarmeria wojskowa - Polska - podręcznik akademicki ; Rzecznik praw obywatelskich - Polska - podręcznik akademicki ; Rzecznik praw dziecka - Polska - podręcznik akademicki ; Adwokaci - Polska - podręcznik akademicki ; Rzecznicy patentowi - Polska - podręcznik akademicki ; Notariat - Polska - podręcznik akademicki ; Doradcy podatkowi - Polska - podręcznik akademicki ; Radcy prawni - Polska - podręcznik akademicki
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 50638 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again