Form of Work
Książki
(36)
Status
available
(36)
Branch
Czytelnia nr III
(36)
Author
Kosiedowski Wojciech (1946- )
(2)
Adamczyk Anita
(1)
Barcz Jan (1953- )
(1)
Biegański Zdzisław
(1)
Bisaga Anna
(1)
Bogaj Andrzej
(1)
Bojarczyk Bartosz
(1)
Bokajło Wiesław (1946- )
(1)
Bondarenko Valeriy S
(1)
Bołtromiuk Artur
(1)
Bukowski Sławomir (1956- )
(1)
Bukraba-Rylska Izabella (1953- )
(1)
Bąk Monika (1970- )
(1)
Chmielewski Adam (1959- )
(1)
Duszczyk Maciej (1971- )
(1)
Fedyszak-Radziejowska Barbara
(1)
Gizicka Dorota
(1)
Gizicki Wojciech
(1)
Goban-Klas Tomasz (1942- )
(1)
Grabowska-Lusińska Izabela
(1)
Gąciarz Barbara
(1)
Hess Agnieszka
(1)
Jabłońska Barbara (socjologia)
(1)
Jackowicz Jerzy
(1)
Kaczmarek Julian (1923- )
(1)
Kaleta Andrzej (1952- )
(1)
Kolarska-Bobińska Lena (1947- )
(1)
Kwiatkowski Stefan Michał (1948- )
(1)
Leoński Jacek
(1)
Lesińska Magdalena
(1)
Mach Zdzisław (1954- )
(1)
Maciejewski Marek (1950- )
(1)
Makowska Marta
(1)
Maliszewski Norbert
(1)
Niedźwiedzki Dariusz (1962- )
(1)
Nurzyńska Iwona
(1)
Okólski Marek (1944- )
(1)
Pańków Włodzimierz
(1)
Piotrowska-Trybull Marzena
(1)
Porębski Czesław (1945- )
(1)
Rdzanek Grzegorz
(1)
Rusinek Anna
(1)
Rybiński Rajmund
(1)
Rysz-Kowalczyk Barbara (1952- )
(1)
Sasińska-Klas Teresa
(1)
Sokołowska Stanisława
(1)
Stadtmüller Elżbieta (1959- )
(1)
Swianiewicz Paweł (1961- )
(1)
Talewicz-Kwiatkowska Joanna
(1)
Topolski Ireneusz
(1)
Wesołowski Włodzimierz (1929- )
(1)
Wierzbicki Zbigniew Tadeusz (1919- )
(1)
Wiktorska-Święcka Aldona
(1)
Wilkin Jerzy (1947- )
(1)
Woźniak Robert Bolesław (1931- )
(1)
Włodarek Jan
(1)
Zaleski Zbigniew (1947- )
(1)
Łastawski Kazimierz
(1)
Żołędowski Cezary (1958- )
(1)
Żuk Piotr (1972- )
(1)
Żukrowska Katarzyna (1949- )
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(29)
Country
Poland
(36)
Language
Polish
(36)
Subject
Unia Europejska - a Polska - socjologia
(9)
Integracja europejska - socjologia - Polska
(3)
Fundusze strukturalne UE
(2)
Integracja europejska - socjologia
(2)
Kapitał społeczny - Polska - od 2001 r.
(2)
Polityka regionalna UE
(2)
Postawy - Polska - od 1989 r.
(2)
Referendum - Polska - 2003 r.
(2)
Unia Europejska
(2)
Unia Europejska - a Polska - finanse
(2)
Unia Europejska - a Polska - rolnictwo
(2)
Unia Europejska - socjologia
(2)
Adaptacja kulturowa - kraje Unii Europejskiej
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe - 20-21 w.
(1)
Bezrobocie - socjologia - Polska - 1996-2007 r.
(1)
Bezrobocie - socjologia - kraje Unii Europejskiej - 1996-2007 r.
(1)
Cyganie - socjologia - Polska - 21 w.
(1)
Demokracja uczestnicząca - Polska - od 2004 r.
(1)
Dialog społeczny - Polska
(1)
Dialog społeczny - Polska - od 1989 r.
(1)
Dochody indywidualne - rolnictwo - Polska - od 2001 r.
(1)
Ekorozwój - socjologia
(1)
Emigracja
(1)
Emigracja zarobkowa - socjologia - Polska - od 2001 r.
(1)
Etyka - Polska - materiały konferencyjne
(1)
Etyka biznesu
(1)
Etyka lekarska - prawo - Polska
(1)
Etyka lekarska - prawo - Stany Zjednoczone
(1)
Etyka lekarska - prawo - kraje Unii Europejskiej
(1)
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Polska
(1)
Filozofia - szkice
(1)
Fundamentalizm - islam - kraje Unii Europejskiej
(1)
Gazety polskie - tematyka - od 2001 r.
(1)
Globalizacja - a integracja europejska - materiały konferencyjne
(1)
Globalizacja - socjologia - materiały konferencyjne
(1)
Globalizacja - zagadnienia - 20 w.
(1)
Gospodarstwo rolne - socjologia - Polska - od 2001 r.
(1)
Integracja europejska - gospodarka - Europa - 20-21 w.
(1)
Integracja europejska - gospodarka - od 1989 r.
(1)
Integracja europejska - materiały konferencyjne
(1)
Integracja europejska - socjologia - Białoruś
(1)
Integracja europejska - socjologia - Litwa
(1)
Integracja europejska - socjologia - Polska - materiały konferencyjne
(1)
Integracja europejska - socjologia - materiały konferencyjne
(1)
Integracja europejska - socjologia - publicystyka
(1)
Integracja europejska - socjologia - Łotwa
(1)
Integracja europejska - szkice
(1)
Islam - Polska
(1)
Islam - a terroryzm - kraje Unii Europejskiej
(1)
Islam - kraje Unii Europejskiej
(1)
Islam - socjologia - kraje Unii Europejskiej
(1)
Kobieta wiejska - socjologia - Polska - od 2001 r.
(1)
Komunikacja polityczna - Polska - od 2004 r.
(1)
Konwergencja gospodarcza - Polska - 1996-2007 r.
(1)
Konwergencja gospodarcza - kraje Unii Europejskiej - 1996-2007 r.
(1)
Kształcenie - metody - podręcznik akademicki
(1)
Kształcenie - socjologia - podręcznik akademicki
(1)
Leki - handel - Polska
(1)
Leki - marketing - prawo - Polska
(1)
Leki - marketing - prawo - Stany Zjednoczone
(1)
Leki - marketing - prawo - kraje Unii Europejskiej
(1)
Macierzyństwo - socjologia - 20-21 w.
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - od 1989 r.
(1)
Młodzież wiejska - socjologia - Polska - 2002-2012 r. - statystyka
(1)
Nauczanie - efektywność - szkoły zawodowe - Polska - podręcznik akademicki
(1)
ONZ - a Białoruś - od 1945 r.
(1)
Ochrona środowiska - a teologia
(1)
Ojcostwo - socjologia - 20-21 w.
(1)
Opinia publiczna - Polska - od 2004 r.
(1)
Oświata - polityka - Polska - od 2001 r.
(1)
Oświata - polityka - Unia Europejska
(1)
PHARE - Polska
(1)
Polacy za granicą
(1)
Polacy za granicą - praca - od 2001 r.
(1)
Polityka narodowościowa - kraje Unii Europejskiej
(1)
Polityka regionalna - Polska - od 2001 r.
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polityka społeczna - Polska - od 1989 r.
(1)
Polityka społeczna - Unia Europejska
(1)
Polityka społeczna - zagadnienia - materiały konferencyjne
(1)
Polityka spójności UE
(1)
Polityka spójności UE - a rozwój regionalny - Polska - 1996-2007 r.
(1)
Polityka spójności UE - a rozwój regionalny - kraje Unii Europejskiej - 1996-2007 r.
(1)
Polska - polityka wewnętrzna - 21 w.
(1)
Postawy - Polska - od 2004 r.
(1)
Postawy - badanie - Polska - od 2001 r.
(1)
Prawa człowieka - Białoruś - od 1991 r.
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie - Polska - materiały konferencyjne
(1)
Przedstawiciele medyczni - a lekarze - Polska
(1)
Przedstawiciele medyczni - socjologia - Polska
(1)
Przemysł farmaceutyczny - Polska
(1)
Racja stanu - Polska
(1)
Racja stanu - teoria
(1)
Regionalizacja gospodarcza - Polska - 1996-2007 r.
(1)
Regionalizacja gospodarcza - Polska - materiały konferencyjne
(1)
Regionalizacja gospodarcza - kraje Unii Europejskiej - 1996-2007 r.
(1)
Regiony (adm.) - Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Regiony przygraniczne - Białoruś - od 2001 r.
(1)
Regiony przygraniczne - Europa Środkowo-Wschodnia - od 2001 r.
(1)
Regiony przygraniczne - Litwa - od 2001
(1)
Subject: time
2001-2100
(1)
Subject: place
Polska - a Unia Europejska - socjologia
(8)
Polska
(2)
Polska - a Unia Europejska - materiały konferencyjne
(2)
Polska - a Unia Europejska - rolnictwo
(2)
Białoruś - a ONZ - od 1945 r.
(1)
Białoruś - a Unia Europejska - od 1991 r.
(1)
Białoruś - a Wspólnota Niepodległych Państw - od 1991 r.
(1)
Białoruś - polityka - Iran - od 1991 r.
(1)
Białoruś - polityka - Polska - od 1991 r.
(1)
Białoruś - polityka - Rosja - od 1991 r.
(1)
Białoruś - polityka - Ukraina - od 1991 r.
(1)
Białoruś - polityka - od 1991 r.
(1)
Białoruś - socjologia - od 1991 r.
(1)
Białoruś - ustrój - od 1991 r.
(1)
Europa - kultura - socjologia - materiały konferencyjne
(1)
Europa - socjologia
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia - a Unia Europejska - gospodarka
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia - a Unia Europejska - od 2001 r.
(1)
Iran - polityka - Białoruś - od 1991 r.
(1)
Kraje Unii Europejskiej - gospodarka - polityka - 1996-2007 r.
(1)
Kłodzko (woj. dolnośląskie ; okręg) - socjologia - od 1989 r.
(1)
Leżajsk (woj. podkarpackie ; okręg) - socjologia - od 1989 r.
(1)
Małopolska - gospodarka - od 2001 r.
(1)
Małopolska - socjologia - od 2001 r.
(1)
Mniejszości religijne - kraje Unii Europejskiej
(1)
Polska - a Unia Europejska - finanse
(1)
Polska - a Unia Europejska - gospodarka
(1)
Polska - a Unia Europejska - gospodarka - od 2001 r.
(1)
Polska - a Unia Europejska - polityka społeczna
(1)
Polska - a Unia Europejska - rolnictwo - 2004-2012 r. - statystyka
(1)
Polska - a Unia Europejska - socjologia - materiały konferencyjne
(1)
Polska - a Unia Europejska - szkice
(1)
Polska - a Unia Europejska - szkolnictwo
(1)
Polska - a Unia Europejska - zatrudnienie
(1)
Polska - a Unia Europejska - zatrudnienie - materiały konferencyjne
(1)
Polska - a integracja europejska
(1)
Polska - gospodarka - polityka - 1996-2007 r.
(1)
Polska - kultura - historia - materiały konferencyjne
(1)
Polska - kultura - socjologia - materiały konferencyjne
(1)
Polska - polityka - Białoruś - od 1989 r.
(1)
Polska - polityka - socjologia - od 2004 r.
(1)
Polska - polityka międzynarodowa - od 1989 r.
(1)
Polska - socjologia - badanie - od 2001 r.
(1)
Polska - socjologia - badanie - od 2004 r.
(1)
Polska - socjologia - od 1989 r.
(1)
Polska - socjologia - od 1989 r. - materiały konferencyjne
(1)
Rosja - polityka - Białoruś - od 1991 r.
(1)
Ukraina - polityka - Białoruś - od 1991 r.
(1)
Zamość (woj. lubelskie ; okręg) - socjologia - od 1989 r.
(1)
Śląsk, Dolny - gospodarka - od 2001 r.
(1)
Śląsk, Dolny - socjologia - od 2001 r.
(1)
Array results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Katedra Psychologii Emocji i Motywacji KUL ; 111)
Bibliogr. s. [165]-172.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently unavailable
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again