Form of Work
Książki
(9)
Status
available
(9)
Branch
Czytelnia nr III
(9)
Author
Berns Laurence B. (1928- )
(1)
Borzym Stanisław (1939- )
(1)
Cropsey Joseph
(1)
Domański Piotr
(1)
Filipowicz Stanisław (1952- )
(1)
Floryńska-Lalewicz Halina
(1)
Herbich Piotr (1975- )
(1)
Joas Hans (1948- )
(1)
Kaczmarczyk Michał (socjologia)
(1)
Koczanowicz Dorota
(1)
Lewicki Zbigniew (1945- )
(1)
Małecki Wojciech (literaturoznawstwo)
(1)
Nielsen Kai (1926- )
(1)
Nowak Piotr (1966- )
(1)
Ricken Friedo (1934- )
(1)
Shusterman Richard (1949- )
(1)
Skarga Barbara (1919-2009)
(1)
Stankiewicz Sebastian
(1)
Strauss Leo (1899-1973)
(1)
Szawarski Zbigniew
(1)
Wilkoszewska Krystyna
(1)
Wiśniewski Mikołaj
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(2)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
James, William (1842-1910) - twórczość
(7)
Dewey, John (1859-1952) - twórczość
(2)
Nietzsche, Friedrich (1844-1900) - twórczość
(2)
Wittgenstein, Ludwig (1889-1951) - twórczość
(2)
Adorno, Theodor W. (1903-1969) - twórczość
(1)
Althusser, Louis (1918-1990) - twórczość
(1)
Antropologia filozoficzna - historia - 19-20 w.
(1)
Anzelm z Canterbury (św. ; 1033-1109) - filozofia
(1)
Aristoteles (384-322 a.C.) - twórczość - podręcznik
(1)
Augustyn (św. ; 354-430) - twórczość
(1)
Augustyn (św. ; 354-430) - twórczość - podręcznik
(1)
Ayer, Alfred Jules (1910-1989) - twórczość
(1)
Bacon, Francis (1561-1626) - twórczość - podręcznik
(1)
Beauvoir, Simone de (1908-1986) - twórczość
(1)
Bentham, Jeremy (1748-1832) - twórczość - podręcznik
(1)
Bergson, Henri (1859-1941) - twórczość
(1)
Blake, William (1757-1827) - twórczość - podręcznik
(1)
Blumenberg, Hans (1920-1996) - twórczość
(1)
Burke, Edmund (1729-1797) - twórczość - podręcznik
(1)
Calvin, Jean (1509-1564) - twórczość - podręcznik
(1)
Carnap, Rudolf (1891-1976) - twórczość
(1)
Cassirer, Ernst (1874-1945) - twórczość
(1)
Chomsky, Noam (1928- ) - twórczość
(1)
Ciało ludzkie - filozofia
(1)
Cicero, Marcus Tullius (106-43 a. C.) - twórczość - podręcznik
(1)
Croce, Benedetto (1866-1952) - twórczość
(1)
Deleuze, Gilles (1925-1995) - twórczość
(1)
Descartes, René (1596-1650) - twórczość - podręcznik
(1)
Determinizm i indeterminizm
(1)
Dewey, John (1859-1952) - filozofia
(1)
Dewey, John (1859-1952) - twórczość - podręcznik
(1)
Dostoevskij, Fedor Mihajlovič (1821-1881) - filozofia
(1)
Empiryzm
(1)
Estetyka - historia - Stany Zjednoczone - 20 w.
(1)
Etyka
(1)
Eucken, Rudolf (1846-1926) - twórczość
(1)
Farabi (ca 870-950) - twórczość - podręcznik
(1)
Faulkner, William (1897-1962) - twórczość
(1)
Feyerabend, Paul K. (1924-1994) - twórczość
(1)
Filozofia - historia
(1)
Filozofia - historia - 20 w.
(1)
Filozofia religii
(1)
Filozofia religii - historia
(1)
Foucault, Michel (1926-1984) - twórczość
(1)
Geymonat, Ludovico (1908-1991) - twórczość
(1)
Gilson, Étienne (1884-1978) - twórczość
(1)
Grotius, Hugo (1583-1645) - twórczość - podręcznik
(1)
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) - twórczość - podręcznik
(1)
Heidegger, Martin (1889-1976) - twórczość
(1)
Heidegger, Martin (1889-1976) - twórczość - podręcznik
(1)
Hobbes, Thomas (1588-1679) - twórczość - podręcznik
(1)
Holbach, Paul-Henri Dietrich (1723-1789) - twórczość
(1)
Hooker, Richard (1554?-1600) - twórczość - podręcznik
(1)
Horkheimer, Max (1895-1973) - twórczość
(1)
Hume, David (1711-1776) - twórczość
(1)
Hume, David (1711-1776) - twórczość - podręcznik
(1)
Husserl, Edmund (1859-1938) - twórczość - podręcznik
(1)
Joyce, James (1882-1941) - "Ulisses"
(1)
Jung, Carl Gustav (1875-1961) - twórczość
(1)
Kant, Immanuel (1724-1804) - twórczość
(1)
Kant, Immanuel (1724-1804) - twórczość - podręcznik
(1)
Kultura masowa - socjologia - 20 w.
(1)
Le Roy, Édouard (1870-1954) - twórczość
(1)
Levi, Adolfo (1878-1948) - twórczość
(1)
Locke, John (1632-1704) - twórczość - podręcznik
(1)
Logika
(1)
Luther, Martin (1483-1546) - twórczość - podręcznik
(1)
Lévi-Strauss, Claude (1908-2009) - twórczość
(1)
Machiavelli, Niccolo (1469-1527) - twórczość - podręcznik
(1)
Majmonides (1135-1204) - twórczość - podręcznik
(1)
Marsilio da Padova (ca 1275-ca 1343) - twórczość - podręcznik
(1)
Marx, Karl (1818-1883) - twórczość - podręcznik
(1)
Materializm
(1)
Merleau-Ponty, Maurice (1908-1961) - twórczość
(1)
Metafizyka
(1)
Meyerson, Émile (1859-1933) - twórczość
(1)
Mill, James (1773-1836) - twórczość - podręcznik
(1)
Mill, John Stuart (1806-1873) - twórczość - podręcznik
(1)
Milton, John (1608-1674) - twórczość - podręcznik
(1)
Montesquieu, Charles Louis de Secondat (1689-1755) - twórczość - podręcznik
(1)
Newman, John Henry (1801-1890) - twórczość
(1)
Nietzsche, Friedrich (1844-1900) - twórczość - podręcznik
(1)
Obraz własnego ciała - filozofia
(1)
Paine, Thomas (1737-1809) - twórczość - podręcznik
(1)
Pascal, Blaise (1623-1662) - twórczość
(1)
Peirce, Charles Sanders (1839-1914) - twórczość
(1)
Plato (427-347 a.C.) - twórczość - podręcznik
(1)
Plotinus (ca 204-ca 269) - twórczość
(1)
Polityka - filozofia - historia - podręcznik
(1)
Powieść amerykańska - historia - 20 w.
(1)
Powieść irlandzka - historia - 20 w.
(1)
Pragmatyzm
(1)
Pragmatyzm - historia - Stany Zjednoczone - 20 w.
(1)
Prawda - filozofia
(1)
Rawls, John (1921-2002) - twórczość
(1)
Relatywizm kulturowy
(1)
Richards, Ivor - twórczość
(1)
Rorty, Richard (1931-2007) - twórczość
(1)
Rousseau, Jean Jacques (1712-1778) - twórczość - podręcznik
(1)
Russell, Bertrand (1872-1970) - twórczość
(1)
Array results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 56561 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 53799 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 52206 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 24426 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: Adorno, Theodor W. (1903-1969) - twórczość ; Althusser, Louis (1918-1990) - twórczość ; Ayer, Alfred Jules (1910-1989) - twórczość ; Bergson, Henri (1859-1941) - twórczość ; Blumenberg, Hans (1920-1996) - twórczość ; Carnap, Rudolf (1891-1976) - twórczość ; Cassirer, Ernst (1874-1945) - twórczość ; Chomsky, Noam (1928- ) - twórczość ; Croce, Benedetto (1866-1952) - twórczość ; Deleuze, Gilles (1925-1995) - twórczość ; Eucken, Rudolf (1846-1926) - twórczość ; Feyerabend, Paul K. (1924-1994) - twórczość ; Geymonat, Ludovico (1908-1991) - twórczość ; Gilson, Étienne (1884-1978) - twórczość ; Heidegger, Martin (1889-1976) - twórczość ; Horkheimer, Max (1895-1973) - twórczość ; Âkobson, Roman Osipovič (1896-1982) - twórczość ; James, William (1842-1910) - twórczość ; Jung, Carl Gustav (1875-1961) - twórczość ; Le Roy, Édouard (1870-1954) - twórczość ; Levi, Adolfo (1878-1948) - twórczość ; Lévi-Strauss, Claude (1908-2009) - twórczość ; Meyerson, Émile (1859-1933) - twórczość ; Richards, Ivor - twórczość ; Rawls, John (1921-2002) - twórczość ; Saussure, Ferdinand de (1857-1913) - twórczość ; Schlick, Moritz (1882-1936) - twórczość ; Schmitt, Carl (1888-1985) - twórczość ; Spirto, Ugo (1896-1979) - twórczość ; Strawson, Peter Frederick (1919-2006) - twórczość ; Troeltsch, Ernst (1865-1923) - twórczość ; Whitehead, Alfred North (1861-1947) - twórczość ; Wahl, Jean André (1888-1974) - twórczość ; Russell, Bertrand (1872-1970) - twórczość ; Filozofia - historia - 20 w
Indeks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 34144/IV [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: Thucydides (ca 460-ca 396 a.C.) - twórczość - podręcznik ; Plato (427-347 a.C.) - twórczość - podręcznik ; Xenophon (ca 430-ca 355 a.C.) - twórczość - podręcznik ; Aristoteles (384-322 a.C.) - twórczość - podręcznik ; Cicero, Marcus Tullius (106-43 a. C.) - twórczość - podręcznik ; Augustyn (św. ; 354-430) - twórczość - podręcznik ; Farabi (ca 870-950) - twórczość - podręcznik ; Majmonides (1135-1204) - twórczość - podręcznik ; Tomasz z Akwinu (św. ; 1225-1274) - twórczość - podręcznik ; Marsilio da Padova (ca 1275-ca 1343) - twórczość - podręcznik ; Machiavelli, Niccolo (1469-1527) - twórczość - podręcznik ; Luther, Martin (1483-1546) - twórczość - podręcznik ; Calvin, Jean (1509-1564) - twórczość - podręcznik ; Hooker, Richard (1554?-1600) - twórczość - podręcznik ; Bacon, Francis (1561-1626) - twórczość - podręcznik ; Grotius, Hugo (1583-1645) - twórczość - podręcznik ; Hobbes, Thomas (1588-1679) - twórczość - podręcznik ; Descartes, René (1596-1650) - twórczość - podręcznik ; Milton, John (1608-1674) - twórczość - podręcznik ; Spinoza, Baruch de (1632-1677) - twórczość - podręcznik ; Locke, John (1632-1704) - twórczość - podręcznik ; Montesquieu, Charles Louis de Secondat (1689-1755) - twórczość - podręcznik ; Hume, David (1711-1776) - twórczość - podręcznik ; Rousseau, Jean Jacques (1712-1778) - twórczość - podręcznik ; Kant, Immanuel (1724-1804) - twórczość - podręcznik ; Blake, William (1757-1827) - twórczość - podręcznik ; Smith, Adam (1723-1790) - twórczość - podręcznik ; Paine, Thomas (1737-1809) - twórczość - podręcznik ; Burke, Edmund (1729-1797) - twórczość - podręcznik ; Bentham, Jeremy (1748-1832) - twórczość - podręcznik ; Mill, James (1773-1836) - twórczość - podręcznik ; Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) - twórczość - podręcznik ; Tocqueville, Alexis de (1805-1859) - twórczość - podręcznik ; Mill, John Stuart (1806-1873) - twórczość - podręcznik ; Marx, Karl (1818-1883) - twórczość - podręcznik ; Nietzsche, Friedrich (1844-1900) - twórczość - podręcznik ; Dewey, John (1859-1952) - twórczość - podręcznik ; Husserl, Edmund (1859-1938) - twórczość - podręcznik ; Heidegger, Martin (1889-1976) - twórczość - podręcznik ; Polityka - filozofia - historia - podręcznik ; Sprawiedliwość - filozofia - historia - podręcznik ; Władza - filozofia - historia - podręcznik ; Wolność - filozofia - historia - podręcznik
Bibliogr. s. [916-949] i przy rozdz. Indeksy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 55261 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again