Form of Work
Książki
(16)
Status
available
(16)
Branch
Czytelnia nr III
(16)
Author
Krąpiec Mieczysław Albert (1921-2008)
(2)
Aristoteles (384-322 a.C.)
(1)
Bednarek Henryk
(1)
Berns Laurence B. (1928- )
(1)
Bobowska-Nastarzewska Patrycja
(1)
Borowska Ewa
(1)
Chojnacki Marek (1963- )
(1)
Conche Marcel (1922- )
(1)
Copleston Frederick (1907-1994)
(1)
Cropsey Joseph
(1)
Herbich Piotr (1975- )
(1)
Januszkiewicz Michał (1969- )
(1)
Jaśtal Jacek (1964- )
(1)
Krasnodębski Mikołaj (1976- )
(1)
Leśniak Kazimierz (1911-1987)
(1)
Nowak Piotr (1966- )
(1)
Pacewicz Artur
(1)
Reale Giovanni (1931-2014)
(1)
Sieroń Józef
(1)
Sikora Adam (1928-2011)
(1)
Strauss Leo (1899-1973)
(1)
Tokarczyk Roman Andrzej (1942- )
(1)
White Nicholas P. (1942- )
(1)
Wiśniewski Mikołaj
(1)
Zieliński Edward Iwo (1939-2010)
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(11)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
1960 - 1969
(1)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Aristoteles (384-322 a.C.) - twórczość
(13)
Plato (427-347 a.C.) - twórczość
(7)
Epicurus (341-270 a.C.) - twórczość
(4)
Socrates (469-399 a.C.) - twórczość
(4)
Heidegger, Martin (1889-1976) - twórczość
(2)
Kant, Immanuel (1724-1804) - twórczość
(2)
Metafizyka
(2)
Ontologia
(2)
Tomasz z Akwinu (św. ; 1225-1274) - twórczość
(2)
Tomizm
(2)
Aristoteles (384-322 a.C.) - "Poetyka"
(1)
Aristoteles (384-322 a.C.) - twórczość - podręcznik
(1)
Augustyn (św. ; 354-430) - twórczość
(1)
Augustyn (św. ; 354-430) - twórczość - podręcznik
(1)
Bacon, Francis (1561-1626) - twórczość - podręcznik
(1)
Bentham, Jeremy (1748-1832) - twórczość - podręcznik
(1)
Bergson, Henri (1859-1941) - twórczość
(1)
Blake, William (1757-1827) - twórczość - podręcznik
(1)
Burke, Edmund (1729-1797) - twórczość - podręcznik
(1)
Calvin, Jean (1509-1564) - twórczość - podręcznik
(1)
Caputo, John D. (1940- ) - twórczość
(1)
Chajjam, 'Omar (1048-1122) - twórczość
(1)
Chrysippus (ca 277-ca 208 a.C.) - twórczość
(1)
Cicero, Marcus Tullius (106-43 a. C.) - twórczość - podręcznik
(1)
Cnota (filoz.)
(1)
Descartes, René (1596-1650) - twórczość
(1)
Descartes, René (1596-1650) - twórczość - podręcznik
(1)
Dewey, John (1859-1952) - twórczość - podręcznik
(1)
Diderot, Denis (1713-1784) - twórczość
(1)
Diogenes Sinopensis ( -ca 323 a.C.) - twórczość
(1)
Dobro - filozofia - 5-4 w. p.n.e.
(1)
Epictetus (ca 50-ca 138) - twórczość
(1)
Etyka - historia - Grecja - 4 w. p.n.e.
(1)
Etyka - historia - Włochy - 13 w.
(1)
Farabi (ca 870-950) - twórczość - podręcznik
(1)
Filozofia - historia
(1)
Filozofia - historia - 6 w. p.n.e. - 6 w.
(1)
Filozofia - historia - Grecja - 5-4 w. p.n.e. - zagadnienia
(1)
Filozofia - historia - szkice
(1)
Filozofia - historia - zagadnienia
(1)
Filozofia chrześcijańska
(1)
Finnis, John Mitchell (1940- ) - twórczość
(1)
Fuller, Lon Luvois (1902-1978) - twórczość
(1)
Grotius, Hugo (1583-1645) - twórczość
(1)
Grotius, Hugo (1583-1645) - twórczość - podręcznik
(1)
Hedonizm
(1)
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) - twórczość - podręcznik
(1)
Heidegger, Martin (1889-1976) - a Aristoteles (384-322 a.C.)
(1)
Heidegger, Martin (1889-1976) - a Descartes, René (1596-1650)
(1)
Heidegger, Martin (1889-1976) - a Kant, Immanuel (1724-1804)
(1)
Heidegger, Martin (1889-1976) - a Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
(1)
Heidegger, Martin (1889-1976) - a Plato (427-347 a.C.)
(1)
Heidegger, Martin (1889-1976) - twórczość - podręcznik
(1)
Heraclitus (ca 540-ca 480 a.C.) - twórczość
(1)
Hermeneutyka - zagadnienia
(1)
Hirsch, Eric Donald (1928- ) - twórczość
(1)
Hobbes, Thomas (1588-1679) - twórczość
(1)
Hobbes, Thomas (1588-1679) - twórczość - podręcznik
(1)
Hooker, Richard (1554?-1600) - twórczość - podręcznik
(1)
Hume, David (1711-1776) - twórczość - podręcznik
(1)
Husserl, Edmund (1859-1938) - twórczość - podręcznik
(1)
Indywidualizm (filoz.) - historia - Grecja - 5-4 w. p. n. e.
(1)
Ingarden, Roman (1893-1970) - twórczość
(1)
Jan Duns Szkot (bł. ; ca 1266-1308) - twórczość
(1)
Jedno (filoz.) - 5-4 w. p.n.e.
(1)
Język - filozofia
(1)
Kant, Immanuel (1724-1804) - twórczość - podręcznik
(1)
Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646-1716) - twórczość
(1)
Literatura - filozofia
(1)
Literatura - teoria
(1)
Locke, John (1632-1704) - twórczość
(1)
Locke, John (1632-1704) - twórczość - podręcznik
(1)
Luther, Martin (1483-1546) - twórczość - podręcznik
(1)
Machiavelli, Niccolo (1469-1527) - twórczość - podręcznik
(1)
Majmonides (1135-1204) - twórczość - podręcznik
(1)
Marsilio da Padova (ca 1275-ca 1343) - twórczość - podręcznik
(1)
Marx, Karl (1818-1883) - twórczość
(1)
Marx, Karl (1818-1883) - twórczość - podręcznik
(1)
Metafizyka - historia
(1)
Mill, James (1773-1836) - twórczość - podręcznik
(1)
Mill, John Stuart (1806-1873) - twórczość - podręcznik
(1)
Milton, John (1608-1674) - twórczość - podręcznik
(1)
Montaigne, Michel de (1533-1592) - twórczość
(1)
Montesquieu, Charles Louis de Secondat (1689-1755) - twórczość - podręcznik
(1)
Neoplatonizm
(1)
Nietzsche, Friedrich (1844-1900) - twórczość
(1)
Nietzsche, Friedrich (1844-1900) - twórczość - podręcznik
(1)
Paine, Thomas (1737-1809) - twórczość - podręcznik
(1)
Pascal, Blaise (1623-1662) - twórczość
(1)
Paweł Apostoł (św. ; ca 8-ca 67) - twóczość
(1)
Plato (427-347 a.C.) - twórczość - podręcznik
(1)
Plotinus (ca 204-ca 269) - twórczość
(1)
Poetyka - filozofia
(1)
Polityka - filozofia - historia - podręcznik
(1)
Prawo naturalne - filozofia - historia
(1)
Pufendorf, Samuel von (1632-1694) - twórczość
(1)
Radbruch, Gustav (1878-1949) - twórczość
(1)
Rousseau, Jean Jacques (1712-1778) - twórczość
(1)
Rousseau, Jean Jacques (1712-1778) - twórczość - podręcznik
(1)
Smith, Adam (1723-1790) - twórczość - podręcznik
(1)
Array results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 31109 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 38540/VI [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 38540/V [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 31827/I [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 52053 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 49098 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 57549 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 18132 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 46674 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 53971 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
No cover
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 50971 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: Thucydides (ca 460-ca 396 a.C.) - twórczość - podręcznik ; Plato (427-347 a.C.) - twórczość - podręcznik ; Xenophon (ca 430-ca 355 a.C.) - twórczość - podręcznik ; Aristoteles (384-322 a.C.) - twórczość - podręcznik ; Cicero, Marcus Tullius (106-43 a. C.) - twórczość - podręcznik ; Augustyn (św. ; 354-430) - twórczość - podręcznik ; Farabi (ca 870-950) - twórczość - podręcznik ; Majmonides (1135-1204) - twórczość - podręcznik ; Tomasz z Akwinu (św. ; 1225-1274) - twórczość - podręcznik ; Marsilio da Padova (ca 1275-ca 1343) - twórczość - podręcznik ; Machiavelli, Niccolo (1469-1527) - twórczość - podręcznik ; Luther, Martin (1483-1546) - twórczość - podręcznik ; Calvin, Jean (1509-1564) - twórczość - podręcznik ; Hooker, Richard (1554?-1600) - twórczość - podręcznik ; Bacon, Francis (1561-1626) - twórczość - podręcznik ; Grotius, Hugo (1583-1645) - twórczość - podręcznik ; Hobbes, Thomas (1588-1679) - twórczość - podręcznik ; Descartes, René (1596-1650) - twórczość - podręcznik ; Milton, John (1608-1674) - twórczość - podręcznik ; Spinoza, Baruch de (1632-1677) - twórczość - podręcznik ; Locke, John (1632-1704) - twórczość - podręcznik ; Montesquieu, Charles Louis de Secondat (1689-1755) - twórczość - podręcznik ; Hume, David (1711-1776) - twórczość - podręcznik ; Rousseau, Jean Jacques (1712-1778) - twórczość - podręcznik ; Kant, Immanuel (1724-1804) - twórczość - podręcznik ; Blake, William (1757-1827) - twórczość - podręcznik ; Smith, Adam (1723-1790) - twórczość - podręcznik ; Paine, Thomas (1737-1809) - twórczość - podręcznik ; Burke, Edmund (1729-1797) - twórczość - podręcznik ; Bentham, Jeremy (1748-1832) - twórczość - podręcznik ; Mill, James (1773-1836) - twórczość - podręcznik ; Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) - twórczość - podręcznik ; Tocqueville, Alexis de (1805-1859) - twórczość - podręcznik ; Mill, John Stuart (1806-1873) - twórczość - podręcznik ; Marx, Karl (1818-1883) - twórczość - podręcznik ; Nietzsche, Friedrich (1844-1900) - twórczość - podręcznik ; Dewey, John (1859-1952) - twórczość - podręcznik ; Husserl, Edmund (1859-1938) - twórczość - podręcznik ; Heidegger, Martin (1889-1976) - twórczość - podręcznik ; Polityka - filozofia - historia - podręcznik ; Sprawiedliwość - filozofia - historia - podręcznik ; Władza - filozofia - historia - podręcznik ; Wolność - filozofia - historia - podręcznik
Bibliogr. s. [916-949] i przy rozdz. Indeksy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 55261 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again