Form of Work
Książki
(51)
Status
available
(61)
unknown
(2)
Branch
W10 (Wolska 75)
(1)
W14 (Młynarska 35a)
(1)
W32 (Solidarności 90)
(1)
W51 (Bielskiego 3)
(1)
W73 (Żytnia 64)
(1)
W80 (Redutowa 48)
(1)
W91 (Chłodna 11)
(1)
BD21 (Solidarności 90)
(1)
BD25 (Żytnia 64)
(1)
BD32 (Twarda 64)
(1)
BD36 (Redutowa 48)
(1)
Odolanka (Ordona 12F)
(1)
Czytelnia nr III
(50)
XIICzM (Solidarności 90)
(1)
Author
Aristoteles (384-322 a.C.)
(16)
Aristoteles (384-322 a.C.). Dzieła wszystkie
(7)
Leśniak Kazimierz (1911-1987)
(5)
Siwek Paweł (1893-1986)
(5)
Regner Leopold (1912-1997)
(4)
Chmielewski Adam (1959- )
(3)
Brun Jean (1919-1994)
(2)
Igalson-Tygielska Hanna (1947- )
(2)
Krąpiec Mieczysław Albert (1921-2008)
(2)
MacIntyre Alasdair C. (1929- )
(2)
Piotrowicz Ludwik Marian (1886-1957)
(2)
Podbielski Henryk (1939- )
(2)
Reale Giovanni (1931-2014)
(2)
Woleński Jan (1940- )
(2)
Zieliński Edward Iwo (1939-2010)
(2)
Ahmanov Aleksandr Sergeevič
(1)
Amsterdamski Piotr (1955-2008)
(1)
Aristoteles (384-322 a.C.). Analytica posteriora (pol.)
(1)
Aristoteles (384-322 a.C.). Analytica priora (pol.)
(1)
Aristoteles (384-322 a.C.). De Melisso, Xenophane, Gorgia (pol.)
(1)
Aristoteles (384-322 a.C.). De animalium incessu (pol.)
(1)
Aristoteles (384-322 a.C.). De arte poetica (pol.)
(1)
Aristoteles (384-322 a.C.). De arte rhetorica (pol.)
(1)
Aristoteles (384-322 a.C.). De audibilibus (pol.)
(1)
Aristoteles (384-322 a.C.). De caelo (pol.)
(1)
Aristoteles (384-322 a.C.). De coloribus (pol.)
(1)
Aristoteles (384-322 a.C.). De generatione animalium (pol.)
(1)
Aristoteles (384-322 a.C.). De generatione et corruptione (pol.)
(1)
Aristoteles (384-322 a.C.). De lineis insecabilibus (pol.)
(1)
Aristoteles (384-322 a.C.). De mundo (pol.)
(1)
Aristoteles (384-322 a.C.). De partibus animalium (pol.)
(1)
Aristoteles (384-322 a.C.). De plantis (pol.)
(1)
Aristoteles (384-322 a.C.). De republica Atheniensium (pol.)
(1)
Aristoteles (384-322 a.C.). De sophisticis elenchis (pol.)
(1)
Aristoteles (384-322 a.C.). De ventorum situ et nominibus (pol.)
(1)
Aristoteles (384-322 a.C.). De virtutibus et vitiis (pol.)
(1)
Aristoteles (384-322 a.C.). Ethica Eudemia (pol.)
(1)
Aristoteles (384-322 a.C.). Historia animalium (pol.)
(1)
Aristoteles (384-322 a.C.). Magna moralia (pol.)
(1)
Aristoteles (384-322 a.C.). Mechanica (pol.)
(1)
Aristoteles (384-322 a.C.). Metaphysica (grec., łac., pol.)
(1)
Aristoteles (384-322 a.C.). Meteorologica (pol.)
(1)
Aristoteles (384-322 a.C.). Oeconomica (pol.)
(1)
Aristoteles (384-322 a.C.). Parva naturalia (pol.)
(1)
Aristoteles (384-322 a.C.). Peri ermineias (pol.)
(1)
Aristoteles (384-322 a.C.). Physiognomica (pol.)
(1)
Aristoteles (384-322 a.C.). Problemata (pol.)
(1)
Aristoteles (384-322 a.C.). Protrepticus (pol.)
(1)
Aristoteles (384-322 a.C.). Rhetorica ad Alexandrum (pol.)
(1)
Aristoteles (384-322 a.C.). Risalat Aristutalis ilá al-Iskandar fi siyasat al-mundun (pol.)
(1)
Aristoteles (384-322 a.C.). Testamentum (pol.)
(1)
Aristoteles (384-322 a.C.). Topica (pol.)
(1)
Bednarek Henryk
(1)
Berns Laurence B. (1928- )
(1)
Bobowska-Nastarzewska Patrycja
(1)
Borowska Ewa
(1)
Chigerowa Maria
(1)
Chojnacki Marek (1963- )
(1)
Conche Marcel (1922- )
(1)
Copleston Frederick (1907-1994)
(1)
Cropsey Joseph
(1)
Czeżowski Tadeusz (1889-1981)
(1)
Davydov Urij Nikolaevič (1929-2007)
(1)
Dembińska-Siury Dobrochna
(1)
Dąmbska Izydora (1904-1983)
(1)
Gromska Daniela (1889-1973)
(1)
Grzybowski Konstanty (1901-1970)
(1)
Hart Michael H. (1932- )
(1)
Herbich Piotr (1975- )
(1)
Januszkiewicz Michał (1969- )
(1)
Jaśtal Jacek (1964- )
(1)
Kierul Jerzy (1954- )
(1)
Krajczyk Aleksandra
(1)
Krasnodębski Mikołaj (1976- )
(1)
Kublikowski Robert
(1)
Kwiatkowski Tadeusz (1930- )
(1)
Narecki Krzysztof (1956- )
(1)
Nowak Piotr (1966- )
(1)
Pacewicz Artur
(1)
Paciorek Antoni (1945- )
(1)
Podrez Ewa
(1)
Pomian Krzysztof (1934- )
(1)
Rybicki Paweł (1902-1988)
(1)
Sady Wojciech (1952- )
(1)
Sieroń Józef
(1)
Sikora Adam (1928-2011)
(1)
Sinko Tadeusz (1877-1966)
(1)
Stanosz Barbara (1935-2014)
(1)
Strauss Leo (1899-1973)
(1)
Szyszkowska Maria (1937- )
(1)
Tatarkiewicz Władysław (1886-1980)
(1)
Tokarczyk Roman Andrzej (1942- )
(1)
White Nicholas P. (1942- )
(1)
Wiśniewski Mikołaj
(1)
Wróblewski Witold (1938-2014)
(1)
Zabłudowski Andrzej
(1)
Łukasiewicz Jan Leopold (1878-1956)
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(18)
1990 - 1999
(11)
1980 - 1989
(6)
1970 - 1979
(6)
1960 - 1969
(5)
1950 - 1959
(1)
Country
Poland
(51)
Language
Polish
(51)
Subject
Aristoteles (384-322 a.C.)
(28)
Aristoteles (384-322 a.C.) - twórczość
(13)
Plato (427-347 a.C.)
(8)
Plato (427-347 a.C.) - twórczość
(7)
Filozofia - historia - Grecja - 4 w. p.n.e.
(5)
Augustyn (św. ; 354-430)
(4)
Epicurus (341-270 a.C.) - twórczość
(4)
Socrates (469-399 a.C.) - twórczość
(4)
Epicurus (341-270 a.C.)
(3)
Hobbes, Thomas (1588-1679)
(3)
Kant, Immanuel (1724-1804)
(3)
Locke, John (1632-1704)
(3)
Machiavelli, Niccolo (1469-1527)
(3)
Metafizyka
(3)
Rousseau, Jean Jacques (1712-1778)
(3)
Socrates (469-399 a.C.)
(3)
Aristoteles
(2)
Aristoteles (384-322 a.C.) - "Poetyka"
(2)
Einstein, Albert (1879-1955)
(2)
Etyka - psychologia - teoria
(2)
Etyka - zagadnienia
(2)
Filozofia - 4 w. p.n.e.
(2)
Filozofia - historia - Grecja - 4 w. p.n.e
(2)
Heidegger, Martin (1889-1976) - twórczość
(2)
Jezus Chrystus
(2)
Kant, Immanuel (1724-1804) - twórczość
(2)
Kepler, Johannes (1571-1630)
(2)
Kopernik, Mikołaj (1473-1543)
(2)
Luther, Martin (1483-1546)
(2)
Newton, Isaac (1642-1727)
(2)
Ontologia
(2)
Paweł Apostoł (św. ; ca 8-ca 67)
(2)
Sofiści
(2)
Spinoza, Baruch de (1632-1677)
(2)
Stoicyzm
(2)
Tomasz z Akwinu (św. ; 1225-1274)
(2)
Tomasz z Akwinu (św. ; 1225-1274) - twórczość
(2)
Tomizm
(2)
'Umar ibn al-Khattab (kalif ; -644)
(1)
Aleksander
(1)
Anatomia - 4 w. p.n.e.
(1)
Aristoteles (384-322 a.C.) - "Kategorie"
(1)
Aristoteles (384-322 a.C.) - "Polityka"
(1)
Aristoteles (384-322 a.C.) - "Zoologia"
(1)
Aristoteles (384-322 a.C.) - szkice
(1)
Aristoteles (384-322 a.C.) - twórczość - podręcznik
(1)
Arystotelizm
(1)
Arystotelizm - szkice
(1)
Astrofizyka - historia
(1)
Astronomia - historia
(1)
Augustyn (św. ; 354-430) - twórczość
(1)
Augustyn (św. ; 354-430) - twórczość - podręcznik
(1)
Aśoka (król Magadhy ; ca 272 a.C.-ca 232 a.C.)
(1)
Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
(1)
Bacon, Francis (1561-1626)
(1)
Bacon, Francis (1561-1626) - twórczość - podręcznik
(1)
Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
(1)
Bell, Alexander Graham (1847-1922)
(1)
Bentham, Jeremy (1748-1832) - twórczość - podręcznik
(1)
Bergson, Henri (1859-1941) - twórczość
(1)
Blake, William (1757-1827) - twórczość - podręcznik
(1)
Bolivar, Simón (1783-1830)
(1)
Brahe, Tycho (1546-1601)
(1)
Budda (ca 560-ca 480 a.C)
(1)
Buonarroti, Michelangelo (1475-1564)
(1)
Burke, Edmund (1729-1797) - twórczość - podręcznik
(1)
Caesar, Gaius Iulius (100-44 a.C.)
(1)
Cai Lun (ca 50-121)
(1)
Calvin, Jean (1509-1564)
(1)
Calvin, Jean (1509-1564) - twórczość - podręcznik
(1)
Caputo, John D. (1940- ) - twórczość
(1)
Chajjam, 'Omar (1048-1122) - twórczość
(1)
Chrysippus (ca 277-ca 208 a.C.) - twórczość
(1)
Chrześcijaństwo - historia - do 8 w.
(1)
Cicero, Marcus Tullius (106-43 a. C.)
(1)
Cicero, Marcus Tullius (106-43 a. C.) - twórczość - podręcznik
(1)
Cnota (filoz.)
(1)
Colón, Cristóbal (1451-1506)
(1)
Confucius (551-479 a.C.)
(1)
Cortés, Hernán (1485-1547)
(1)
Cromwell, Oliver (1599-1658)
(1)
Cyrus II (król Persji ; 59.-529 a. C.)
(1)
Czyngis-chan (ca 1162-1227)
(1)
Daguerre, Louis Jacques Mandé (1787-1851)
(1)
Dalton, John (1766-1844)
(1)
Darwin, Charles (1809-1882)
(1)
Definicja
(1)
Demokritos (ca 460-ca 370 a.C.)
(1)
Descartes, René (1596-1650)
(1)
Descartes, René (1596-1650) - twórczość
(1)
Descartes, René (1596-1650) - twórczość - podręcznik
(1)
Dewey, John (1859-1952) - twórczość - podręcznik
(1)
Diderot, Denis (1713-1784) - twórczość
(1)
Diogenes Sinopensis ( -ca 323 a.C.) - twórczość
(1)
Dobro - filozofia - 5-4 w. p.n.e.
(1)
Droga Mleczna - zagadnienia
(1)
Duguit, Léon (1859-1928)
(1)
Edison, Thomas Alva (1847-1931)
(1)
Elżbieta I (królowa Anglii ; 1533-1603)
(1)
Epictetus (ca 50-ca 138) - twórczość
(1)
Subject: time
400-301 p.n.e.
(1)
Array results Filter
No cover
Book
In basket
Poetyka / Arystoteles ; tł. [z grec.] i oprac. Henryk Podbielski. - Wyd. 2. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. - CV, 112 s. : il. ; 18 cm.
(Biblioteka Narodowa)
Bibliogr.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 31696 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 38734 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 31109 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 27891 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 25701 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 38540/VI [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Book
In basket
Arystoteles / Kazimierz Leśniak. - Wyd. 2. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1975. - 293, [2] s. : il ; 20 cm.
(Myśli i Ludzie : filozofia nowożytna i współczesna)
Bibliogr.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 24641 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 5702 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 26936 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 28833 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 16488 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 34164/I [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Book
In basket
Arystoteles i Liceum / Jean Brun ; przełożyła Hanna Igalson-Tygielska. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999. - 126 stron ; 20 cm.
(W Czym Rzecz?)
Bibliografia na stronach [122]-126.
Opracowanie dotyczące filozofii Arystotelesa- przegląd jego myśli, analiza dzieł. Przystępnie napisana książka i polecana jako podręcznik.
This item is available in 13 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
All copies are currently unavailable
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
Odolanka (Ordona 12F)
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 38540/V [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 26864 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 34164/V [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 19633 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 34164/VI [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Authority data
Aristoteles (384-322 a.C.) (hasło przedmiotowe)
zob. też Arystotelizm (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Arystoteles ; Aristote ; Aristotle ; Aristotele ; Arystoteles ze Stagiry ; Aristoteles Stagirites ; Aristotile ; Aristotel' ; Aristoteles Stagirita
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again