Form of Work
Książki
(26)
Status
available
(76)
unavailable
(2)
only on-site
(1)
Branch
W10 (Wolska 75)
(6)
W11 (Ciołka 20)
(5)
W14 (Młynarska 35a)
(5)
W32 (Solidarności 90)
(6)
W51 (Bielskiego 3)
(5)
W73 (Żytnia 64)
(6)
W80 (Redutowa 48)
(1)
W91 (Chłodna 11)
(10)
W106 (Twarda 64)
(5)
BD13 (Staszica 5a)
(1)
BD21 (Solidarności 90)
(6)
BD25 (Żytnia 64)
(2)
BD32 (Twarda 64)
(2)
BD36 (Redutowa 48)
(1)
Odolanka (Ordona 12F)
(1)
Czytelnia nr III
(16)
XIICzM (Solidarności 90)
(1)
Author
Mórawski Karol
(13)
Wiśniewska Jolanta
(9)
Kaczmarek Wiesław
(4)
Durko Janusz (1915- )
(3)
Ejchman Maria
(2)
Świerczek Lidia
(2)
Augustyniak Bogdan. Od Teatru (Jubileusz Teatru na Woli) Premiery w Teatrze na Woli (1976-2001) (pol.)
(1)
Balczyński Artur. Ocalić od zapomnienia. O reliktach architektury przemysłowej na Woli
(1)
Barszcz Marek. Zabytki architektury przemysłowej Warszawy w świetle ewidencji i rejestru zabytków
(1)
Białostocka Małgorzata. Metalowe ogrodzenia nagrobków cmentarzy ewangelickich w Warszawie 1890-1914 r
(1)
Boerner Jan Ignacy. Boernerowie
(1)
Boguszewski Przemysław. Centrala Nadawcza Urzędu Radiotelegraficznego Transatlantyckiego
(1)
Bojarski Hubert. Muzealno-archiwalna dokumentacja do dziejów Powązek
(1)
Bojarski Hubert. Prasa zakładowa - nieocenione źródło
(1)
Borkowski Jarosław. Drugi Zlot Syren (pol.)
(1)
Borkowski Jarosław. Pierwszy Turniej Gimnazjów Wolskich "Wola, moja dzielnica" (pol.)
(1)
Borkowski Jarosław. Pierwszy Zlot Syrenek
(1)
Borkowski Jarosław. Piwo w dawnej Warszawie. Wystawa w Muzeum Woli: grudzień 1999 - luty 2000
(1)
Chodorowska Małgorzata. Problemy ochrony architektury przemysłowej na Woli
(1)
Dubrowska Małgorzata. Powstanie listopadowe w mediach, medalionach, plakietach i odznakach (pol.)
(1)
Ejchman Maria. Kalendarium wydarzeń VII.2001 - VI.2002
(1)
Ejchman Maria. Kalendarium wydarzeń: sierpień 2002 - czerwiec 2003
(1)
Ejchman Maria. Tajemnica zamknięta w sfinksie
(1)
Ejchman Maria. Wystawa "Warszawskie etykiety handlowe w zbiorach Edwarda Szymczaka" (pol.)
(1)
Ejchman Maria. Wystawa: Włodzimierz Jan Dec (1930-1994) Konserwator,, artysta, nasz kolega
(1)
Ejchman Maria. Zbiór platerów warszawskich im. Anieli i Tadeusza Wysiadeckich
(1)
Fuglewicz Stefan. Zapomniana historia - rzecz o reducie 54, i nie tylko
(1)
Gawkowski Robert (1962- ). Sport na Woli w l. 1918-1939
(1)
Grygiel Tomasz. Głos w sprawie autorstwa kościoła p.w. św. Augustyna
(1)
Głębocki Wiesław. Zakład platerniczy Norblinów
(1)
Hensel-Moszczyńska Barbara. Warszawscy Schielowie
(1)
Hoser Monika. Historia rodziny Hoserów na ziemiach polskich
(1)
Jasiuk Jerzy. Problemy rewaloryzacji i zachowania zespołu dawnych Zakładów Norblina
(1)
Jasiński Mieczysław. Moje Powązki
(1)
Jałowiecki Bohdan (1934- ). Cmentarz jako miejsce społecznej pamięci
(1)
Jung-Migdalska Hanna
(1)
Kaczmarek Wiesław. Społeczna opieka nad zabytkami przemysłowej Łodzi. Z doświadczeń oddziału łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
(1)
Kondracka Mariola. Wykaz wystaw w Muzeum Woli: lipiec 1974 - grudzień 1999
(1)
Kondracka Mariola. Z archiwum rodziny Ulrichów
(1)
Kondracka Mariola. Z archiwum rodziny Urlichów (cz. 2) (pol.)
(1)
Kotańska Anna. Wolska architektura przemysłowa w reklamie prasowej 2 połowy XIX w
(1)
Krogulec Teresa. Wartości historyczne miejscowości Powązki w świetle wybranych źródeł kartograficznych
(1)
Kwiatkowski Marek (1930-2016). Powązki Czartoryskich. Zug czy Szreger?
(1)
Lewandowski Antoni. Uroczystości chopinowskie na Woli w Roku Fryderyka Chopina w 150-lecie śmierci Kompozytora
(1)
Lewandowski Antoni. Wątki wolskie w biografii Fryderyka Chopina
(1)
Machlejd Krystyna (1880-1958). Ulrichowsko-Machlejdowska saga [fragment wspomnień]
(1)
Markert Andrzej (1938-2006). Wolski wiatrak (pol.)
(1)
Markert Andrzej (1938-2006). Z dziejów wolskich młynarzy
(1)
Matuszewski Roman (1949- ). Szaniec Wolski (pol.)
(1)
Modzelewski Sławomir
(1)
Mrówczyńska Zofia. Kalendarium imprez - Muzeum Woli
(1)
Mrówczyńska Zofia. Zbiór plakatów w Muzeum Woli
(1)
Mórawska Maria. Wystawa : Od Marywilu do Wola Parku
(1)
Mórawski Karol Jerzy (1976- )
(1)
Mórawski Karol. Bić się czy nie bić? czyli Zabawa edukacyjna dla młodzieży warszawskich szkół średnich
(1)
Mórawski Karol. Monika Żeromska - In Memoriam (pol.)
(1)
Mórawski Karol. Ostatni relikt Drogi żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej
(1)
Mórawski Karol. W Salonie Wolskim
(1)
Mórawski Karol. W dwudziestopięciolecie Muzeum Woli
(1)
Mórawski Karol. Ślad po "Syberii"
(1)
Nadolski Artur (1948- ). Chłopak z "dzikiego zachodu" (pol.)
(1)
Nawrocka-Fuchs Bogumiła. Gazownia Warszawska - Muzeum (pol.)
(1)
Niklewska Jolanta. Browar na Krochmalnej czyli Dzieje firmy Haberbuschów i Schielów
(1)
Oktabiński Krzysztof (1953- ). O mojej dzielnicy. Szkice do dziejów Muranowa i okolic od połowy XIX do połowy XX w
(1)
Oktabiński Krzysztof. Szlenkierowie, familia wolskich patriotów i filantropów
(1)
Oktabński Krzysztof (1953- ). O kształceniu zawodowym Dzielnicy Zachodniej na przełommie XIX i XX w
(1)
Oleksiewicz Janusz
(1)
Olszewski Antoni. Pamięć o batalionie AK "Miotła" (L.Ś.) (pol.)
(1)
Prejbisz Maria
(1)
Prejbisz Maria. Znasz ty Warszawy oblicze...? - konkurs wiedzy o Warszawie
(1)
Rogalska Barbara (1940- )
(1)
Rogalska Barbara (1940- ). Ekspozycje stałe dziejów Woli
(1)
Rogalska Barbara (1940- ). Pałacyk Bormana przy ulicy Srebrnej
(1)
Rybak Kinga. Historia powstania Sadów Żoliborskich
(1)
Rylke Jan. Energia Powązek
(1)
Różańska Anna. Ogrody sentymentalne
(1)
Salm Jan. Łódzkie doświadczenia adaptacji architektury przemysłowej do współczesnych potrzeb
(1)
Sikorska Daria. Przekształcenia roślinności parków na terenie Powązek i okolic
(1)
Skalski Janusz (ogrodnictwo). Analiza percepcyjna przestrzeni publicznej, ukształtowanej na historycznym obszarze warszawskich Powązek
(1)
Sołtys Maria (architekt). Kierunki rozwoju zagospodarowania Reduty Wolskiej i terenów z nią sąsiadujących (pol.)
(1)
Stawarz Andrzej (1950- )
(1)
Sujecki Janusz. Dom Studiów Religijnych i Modlitwy cadyka Izaaka Majera Altera przy ul. Żelaznej 57 (pol.)
(1)
Sujecki Janusz. Kamienice czynszowe Woli z przełomu XIX i XX w. Problemy ochrony i rewaloryzacji
(1)
Sujecki Janusz. Rewaloryzacja reliktów dawnego browaru Junga przy ul. Waliców. Pytanie o sens ochrony
(1)
Sujecki Janusz. Stara oficyna (Płocka 27a)
(1)
Utracka Katarzyna. Zgrupowanie AK "Chrobry II"
(1)
Wieruch-Jankowska Ewa. Metalowy wystrój archiektonicznych nagrobków XIX w. - wybrane zagadnienia
(1)
Wiśniewska Jolanta. Muzeum Woli - dzieciom i młodzieży
(1)
Wiśniewska Jolanta. Nowy wpis do rejestru zabytków (pol.)
(1)
Wiśniewska Jolanta. Pozostałości architektury przemysłowej na warszawskiej Woli - 2002
(1)
Wiśniewska Jolanta. Projekt edukacyjny: Świątynie Warszawy
(1)
Wiśniewska Jolanta. Wystawa "Urlichowie - warszawscy ogrodnicy. Pokaz pamiątek rodzinnych" (pol.)
(1)
Wiśniewska Maria (1929- ). Historia Woli
(1)
Wolski Przemysław (architektura krajobrazu). Dziedzictwo krajobrazowe Warszawy
(1)
Zbiegeni Artur. Dzieje Gazowni Warszawskiej i problemy jej adaptacji
(1)
Zdrojewski Marcin. Prawidłowa lokalizacja reduty nr 54 z okresu powstania listopadowego - Reduty Ordona
(1)
Świerczek Lidia. Kalendarium wydarzeń VII.2000-VI.2001 (pol.)
(1)
Świerczek Lidia. Pamiątki powstańcze w zbiorach Muzeum Woli
(1)
Świerczek Lidia. Wola - Kalendarium wydarzeń: styczeń 1999 - czerwiec 2000
(1)
Świątek Tadeusz Władysław (1944- ). Powązkowskie rody mieszczańskie
(1)
Year
2000 - 2009
(19)
1990 - 1999
(6)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(26)
Language
Polish
(26)
Subject
Muzeum Woli (Warszawa) - katalog wystawy
(5)
Armia Krajowa. Zgrupowanie "Chrobry II" - katalog wystawy
(1)
Bitwa 1939 r. o Warszawę
(1)
Bitwa 1939 r. o Warszawę - pamiętniki
(1)
Cmentarze - historia - Polska - 18-20 w. - materiały konferencyjne
(1)
Ewangelicyzm augsburski - historia - Polska - materiały konferencyjne
(1)
Ewangelicyzm reformowany - historia - Polska - materiały konferencyjne
(1)
Fotografia polska - tematyka - album
(1)
Handel uliczny - historia - Polska - 17-21 w. - katalog wystawy
(1)
Mniejszości religijne - Polska - 16-20 w. - materiały konferencyjne
(1)
Modelarstwo samochodowe - katalog wystawy
(1)
Muzeum Woli (Warszawa) - historia
(1)
Pamiętniki polskie - 1939-1945 r. - antologia
(1)
Parki i ogrody - historia - Polska - materiały konferencyjne
(1)
Powstanie 1830 r. listopadowe - katalog wystawy
(1)
Powstanie warszawskie 1944
(1)
Rody
(1)
Rody - historia - Polska - 17-20 w.
(1)
Sowiński, Józef (1777-1831) - katalog wystawy
(1)
Szkolnictwo ogólnokształcące - historia - Polska - 1918-1939 r. - katalog wystawy
(1)
Wojsko - biografie - Polska - 19 w. - katalog wystawy
(1)
Subject: time
1601-1700
(1)
1701-1800
(1)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
1939-1945
(1)
Subject: place
Warszawa - Wola - historia
(3)
Warszawa
(2)
Warszawa - Wola - historia - 19-20 w.
(2)
Warszawa - Wola - historia - 20 w.
(2)
Warszawa - historia - 19-20 w.
(2)
Warszawa - historia - 20 w.
(2)
Warszawa - Cmentarz Ewangelicko-Augsburski - historia - materiały konferencyjne
(1)
Warszawa - Cmentarz Ewangelicko-Reformowany - historia - materiały konferencyjne
(1)
Warszawa - Powązki - historia - materiały konferencyjne
(1)
Warszawa - Wola - historia - 18-20 w. - materiały konferencyjne
(1)
Warszawa - Wola - historia - 1831 r. - katalog wystawy
(1)
Warszawa - Wola - historia - 19-20 w. - materiały konferencyjne
(1)
Warszawa - Wola - historia - 1939-1945 r. - pamiętniki
(1)
Warszawa - Wola - w fotografii - album
(1)
Warszawa - Wola - wystawy - 1991 r.
(1)
Warszawa - Wola - wystawy - 2004 r.
(1)
Warszawa - Wola - wystawy - 2005 r.
(1)
Warszawa - Wola - wystawy - 2006 r.
(1)
Warszawa - Wola - wystawy - od 2001 r.
(1)
Warszawa - handel i usługi - 17-21 w. - katalog wystawy
(1)
Warszawa - historia - 18-20 w. - materiały konferencyjne
(1)
Warszawa - historia - 19-20 w. - materiały konferencyjne
(1)
Warszawa - religia - 16-20 w. - materiały konferencyjne
(1)
Warszawa - szkolnictwo i oświata - historia - 1918-1939 r. - katalog wystawy
(1)
Genre/Form
Antologie
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
26 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. Dary - 000323 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Hasło UKD: Warszawa-historia
Kolejny tom periodyku naukowego poświęconego historii Woli.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. Dary - 000324 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
No cover
No cover
Book
In basket
Hasło UKD: Warszawa-historia ; Muzea regionalne - Polska
Książka ma szczególny charakter i wiąże się z 25-leciem powstania i działalności Muzeum Woli - oddziału Muzeum Historycznego m. st. Warszawy.
This item is available in 11 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (2 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
Copies are only available in the library: sygn. 94(438) [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 55231 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 40285 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Hasło UKD: Warszawa-historia
Wydawnictwo ukazuje się staraniem: Muzeum Woli - Oddziału Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. Urzędu Dzielnicy Wola oraz Starostwa Powiatu Warszawskiego.
This item is available in 9 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (2 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
All copies are currently on loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 41612 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 9 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (2 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
All copies are currently on loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
Book
In basket
Książka zawiera szereg artykułów na temat dziejów najbardziej znanych rodów warszawskich, a przede wszystkim losy rodzin, których historia była ściśle związane z terytorium dzisiejszej dzielnicy Wola.
This item is available in 13 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (2 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (2 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
Odolanka (Ordona 12F)
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 55246 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Hasło UKD: Warszawa - historia
Zbiór artykułów, polemik i kronik z warszawskiej Woli za rok 1999.
This item is available in 9 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (2 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 57979 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again