Logowanie

1. Zalogowanie w systemie nie jest wymagane do korzystania z katalogu, umożliwia jednak sprawdzenie stanu swojego konta w bibliotekach wolskich - tytuły i liczbę wypożyczonych książek oraz termin ich zwrotu. Po zalogowaniu możliwe jest również zamówienie lub rezerwacja książki.


2. Zalecanym sposobem logowania jest podanie numeru karty bibliotecznej lub numeru PESEL oraz hasła dostępu. Możliwa, ale niezalecana, jest także autoryzacja poprzez Nazwisko i Imię. Logowanie tym sposobem, ze względów bezpieczeństwa, nie będzie jednak możliwe, jeśli w systemie znajdują się użytkownicy z identycznym imieniem i nazwiskiem.

3. Hasło dostępu do konta jest hasłem podanym bibliotekarzowi w momencie otrzymania nowej karty Bibliotek Wolskich. Jeżeli hasło nie zostało podane w tym momencie, system automatycznie wygenerował hasło, aby nikt niepowołany nie miał dostępu do twojego konta. W takim wypadku, a także gdy nie pamiętasz hasła, należy zgłosić się osobiście do dowolnej z Bibliotek Wolskich z ważnym dokumentem tożsamości i podać nowe hasło.


Rejestracja

Nie masz jeszcze konta w bibliotece?
Biblioteka nie udostępniła dla czytelników funkcji samodzielnego zapisu. Konto można założyć odwiedzając siedzibę biblioteki.