29 kwietnia 2024

Budżet obywatelski 2025

Dziękujemy! Wybrany projekt w głosowaniu:
Na Woli czytamy do woli / 510

Projekt zakłada przeprowadzenie wykładów, warsztatów, webinarów i innych działań informacyjnych skierowanych do rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do placówek oświatowych lub mieszkających na terenie Dzielnicy Wola. Dzięki temu zdobędą oni potrzebną wiedzę, aby móc w odpowiednim momencie zareagować na problemy swojego dziecka.

PROJEKT NR 358

Projekt zakłada ustawienie zewnętrznego książkomatu do odbioru zamówionych książek. Książkomat jest czynny całą dobę 24/7 i działa na takiej samej zasadzie jak paczkomat. Mieszkańcy mogliby dowolnie, samodzielnie w prosty i wygodny sposób odebrać zamówioną książkę o każdej porze dnia i nocy, również w weekendy. Warto ułatwić życie wolskim czytelnikom.

PROJEKT NR 505

Projekt wspiera rozwój 9 bibliotek na Woli. Dzięki projektowi mieszkańcy otrzymają nowe książki, będą mieć dostęp do najnowszych i najbardziej oczekiwanych tytułów. Projekt zakłada oprócz zakupu książek, spotkania z popularnymi pisarzami, podróżnikami, teatrzyki i zajęcia dla dzieci. To BEZPŁATNA oferta dla setek Wolan w każdym wieku i o różnych zainteresowaniach.

WYBRANY PROJEKT NR 510

Projekt zakłada wykorzystanie klocków typu lego do prowadzenia zajęć kreatywno-edukacyjnych. Każde zajęcia będą oparte na koncepcji wybranej przez bibliotekarki/bibliotekarzy i prowadzone we współpracy z ekspertami z danej dziedziny.

PROJEKT NR 680

Projekt i działania w nim proponowane skierowane są do dzieci, młodzieży, dorosłych oraz grup międzypokoleniowych. Do osób, które chciałyby kreatywnie oraz aktywnie spędzić czas w gronie swoich rówieśników oraz osób najbliższych, spotykać nowe osoby i dzielić się swoją wiedzą oraz umiejętnościami.

PROJEKT NR 790

Projekt zakłada stworzenie przestrzeni, w której mieszkańcy Woli będą mogli zagrać oraz wypożyczać gry planszowe. Ma na celu zakup około 130-160 gier i stworzenie kolekcji gier oraz organizację wydarzeń związanych z grami planszowymi (nauka gry, turnieje oraz konkursy z nagrodami). Jego ideą jest ogólnodostępność oraz bezpłatne korzystanie.

PROJEKT NR 795

Projekt jest wsparciem bibliotek wolskich, który pozwoli na zakup książek, audiobooków i ebooków oraz uatrakcyjni ofertę biblioteczną w formie przedstawień teatralnych dla dzieci, ciekawych warsztatów oraz spotkań autorskich. Cała oferta jest bezpłatna dla wszystkich użytkowników biblioteki.

PROJEKT NR 798

Projekt zakłada ustawienie książkomatu pozwalającego na samodzielny odbiór zamówionych egzemplarzy z wolskich placówek bibliotecznych oraz zwrot wypożyczonych książek poprzez internetowy system biblioteczny.

PROJEKT NR 1298

Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów nauki gry w szachy oraz doskonalenie umiejętności osób już grających. W ramach projektu zakupione zostaną materiały potrzebne do gry. Zajęcia będą przeprowadzone z profesjonalnym instruktorem szachowy.

PROJEKT NR 1369

Biblioteka Komiksowo i XII Czytelnia Młodzieżowa, które cieszą się popularnością stale poszerzają swoje zbiory. Zwiększenie wyboru komiksów i mang wychodzi naprzeciw potrzebom społeczności. Często są one droższe od standardowych książek i są publikowane w wielotomowych seriach, dlatego ważne jest, by można było korzystać z nich nieodpłatnie w Bibliotece.

PROJEKT NR 1383

Projekt przewiduje utworzenie jadłodzielni w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 73 – „Ekoteka” przy ul. Żytniej 64 oraz zorganizowanie nieodpłatnych warsztatów zero waste nt. niemarnowania żywności.

PROJEKT NR 1688

Skip to content