Zakup sprzętu komputerowego II Ogłoszenie nr 580415-N-2018 z dnia 2018-06-28 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 28.06.2018 Przedłużenie terminu składania ofert Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 28.06.2018 Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ Załączniki edytowalne do SIWZ Informacja z publicznego otwarcia ofert 06.07.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  17.07.2018 Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  10.08.2018 Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia 13.07.2018
Kontynuuj czytanie “Zakup sprzętu komputerowego II Ogłoszenie nr 580415-N-2018 z dnia 2018-06-28 r.

Czytelnicy maja

5 czerwca w Bibliotece na Żytniej poznaliśmy ostatnich pięciu laureatów tytułu Czytelnik Miesiąca. Dzieciaki z I klasy Szkoły Muzycznej im. Grażyny Bacewicz wraz z Dyrektor naszej Biblioteki – Anną Grędzińską wyłoniły pięć osób, które otrzymają bony podarunkowe do salonów sieci Empik. […]

Nagroda Kierbedziów

Nagroda im. Kierbedziów

28 maja podczas zorganizowanego przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego Dnia Kierbedziów Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy otrzymała Nagrodę im. Kierbedziów w kategorii “Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”. Jest to nowa kategoria, utworzona w oparciu o zmieniające się priorytety zarówno w kraju jak i na świecie. […]

Platforma IBUK Libra

Ponad 3 tys. nowych tytułów

Z okazji Dnia Bibliotekarzy i Bibliotek otrzymaliśmy od platformy IBUK Libra prezent, którym chcemy się z Wami podzielić. Do 3 czerwca będziecie mogli otrzymać w naszej Bibliotece dostęp do ponad 3 tysięcy dodatkowych publikacji z zakresu literatury pięknej. Nowości czekają – pytajcie o nie we wszystkich naszych placówkach.

Losowanie Czytelników Miesiąca

Czytelnicy Kwietnia

Znamy już nazwiska pięciu Czytelników Kwietnia. Dziś w Bibliotece na Twardej dzieciaki z Przedszkola nr 289 wraz z zastępcą Dyrektora naszej Biblioteki Agnieszką Gołębiewską oraz zastępcą burmistrza Mariuszem Budziszewskim wyłoniły pięć osób, które otrzymają bony podarunkowe do salonów sieci Empik. […]

Losowanie Czytelników Miesiąca

Czytelnicy marca

Znamy już kolejnych Czytelników Miesiąca! 5 kwietnia w Urzędzie Dzielnicy Wola grupa starszaków z Przedszkola nr 127 przy ul. Nowolipki wraz z Zastępcą Burmistrza Mariuszem Budziszewskim i Dyrektor Biblioteki Anną Grędzińską wyłoniła pięciu szczęśliwców, którzy otrzymają karty prezentowe do salonów sieci Empik. […]