Bookcrossing

Bookcrossing

Kilka dni temu tuż obok naszej siedziby przy al. Solidarności rozpoczął swoją działalność Park Edukacyjno-Sportowy, który będzie towarzyszył nam przez całe wakacje. Zapraszamy do udziału w naszej akcji bookcrossingowej […]

Zakup sprzętu komputerowego II Ogłoszenie nr 580415-N-2018 z dnia 2018-06-28 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 28.06.2018 Przedłużenie terminu składania ofert Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 28.06.2018 Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ Załączniki edytowalne do SIWZ Informacja z publicznego otwarcia ofert 06.07.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  17.07.2018 Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  10.08.2018 Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia 13.07.2018
Kontynuuj czytanie “Zakup sprzętu komputerowego II Ogłoszenie nr 580415-N-2018 z dnia 2018-06-28 r.