Wrzutomaty przy wolskich bibliotekach

Od 19 sierpnia można korzystać z wrzutomatów na książki umieszczonych pod kilkoma wolskimi bibliotekami. Specjalne metalowe skrzynki służą do bezkontaktowych zwrotów wypożyczonych książek i są dostępne 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu.

Wrzutomaty są efektem projektu wybranego w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim na rok 2021. Dzięki nim Czytelnicy mogą zwracać wypożyczone książki także poza godzinami pracy bibliotek.

Projekt zakładał zakup i montaż trzech urządzeń, ale dzięki zdolnościom negocjacyjnym pracowników Biblioteki zakupiliśmy ich aż pięć.

Lokalizacje wolskich wrzutomatów:

Biblioteka przy al. Solidarności 90
Biblioteka przy ul. Wolskiej 75
Biblioteka przy ul. Redutowej 48
Biblioteka przy ul. Chłodnej 11
Biblioteka przy ul. Twardej 64*

Ważna informacja dla Czytelników – zwroty poprzez wrzutomaty dotyczą tylko placówek, przy których zamontowane są urządzenia. Prosimy o wrzucanie książek grzbietem do przodu.

Zapraszamy do korzystania!

*Z przyczyn technicznych związanych z montażem wrzutomat przy ul. Twardej 64 pojawi się w późniejszym terminie.

Skip to content