Warsztaty filmowe dla młodzieży

Zapraszamy młodzież w wieku 14-18 lat na bezpłatne warsztaty filmowe pod hasłem „Filmowa Wola”. Pod okiem specjalisty od filmów i edukatora młodzież będzie poznawać tajniki sztuki filmowej.

Warsztaty będą się odbywać w formule on-line i stacjonarnej od września do grudnia 2021 roku. Podczas kilkunastu spotkań zostaną omówione zarówno teoretyczne, jak i praktyczne zasady tworzenia filmów, pisania scenariusza, przygotowania dźwięku i oświetlenia, pracy z aktorami oraz montażu.

Wszystko, czego uczestnicy nauczą się w teorii zostanie przełożone na praktykę – młodzież pod opieką prowadzącego warsztaty przygotuje własny film lub filmy oparte na powstających podczas zajęć scenariuszach, a ich akcja będzie rozgrywać się w dzielnicy Wola.

Rekrutacja zakończona.

Pliki:

Regulamin warsztatów
Załączniki
Program

Projekt jest finansowany przez m.st. Warszawę z Funduszu Edukacji Kulturalnej.

Skip to content