Regulamin dotyczący wprowadzania zwierząt do Biblioteki

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami, które dotyczą wprowadzania zwierząt do placówek Biblioteki na Woli: 

1. Użytkownicy wprowadzający na teren Biblioteki zwierzęta zobowiązani są do:

  • zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, z uwzględnieniem następujących zasad:
    – psy należy prowadzić na smyczy, chyba, że jesteśmy w stanie sprawować nad nimi kontrolę w inny bezpośredni sposób,
    – psy należące do ras uznawanych za agresywne na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U.2003.77.687) należy prowadzić w kagańcu;
  • niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta;
  • zapewnienia, by zwierzęta nie były uciążliwe dla osób korzystających z Biblioteki.

2. Użytkownicy wprowadzający na teren Biblioteki zwierzęta ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez nie Bibliotece lub osobom trzecim i są zobowiązani do ich naprawienia.

3. Pracownicy Biblioteki, mogą nakazać opuszczenie Biblioteki osobie, które nie stosuję się do powyższych zasad.

Skip to content