Zgłoś najlepszą polską książkę 2019 roku!

Przypominamy, że do końca stycznia 2020 roku można zgłaszać tytuły książek w 13. edycji Nagrody Literackiej m.st. Warszawy.

Wydawcy, księgarze, bibliotekarze i czytelnicy mogą zgłaszać swoje propozycje w kategoriach: proza, poezja, literatura dziecięca i edycja warszawska.
Propozycje należy składać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego lub pocztą na adres: Biuro Kultury, Urząd m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa z dopiskiem „Nagroda Literacka m.st. Warszawy”.

 

Jedna osoba może zgłosić dowolną liczbę pozycji, przy czym pojedyncze zgłoszenie dotyczy jednej książki w wybranej kategorii.