Biuro Porad Obywatelskich

Bezpłatne porady dla mieszkańców Woli, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, gdyż nie znali swoich praw albo ich prawa nie były respektowaneudzielane są w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 73 przy ul. Żytniej 64
przez pracownika Biura Porad Obywatelskich, panią Małgorzatę Kaźmierczak
w każdą środę w godzinach 12.00-16.00

Biuro Porad Obywatelskich prowadzone jest przez Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS
(OPP, KRS nr 0000101748) i  ma swoją  siedzibę w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego 3
(tel. 22 828-12-95, e-mail: bpowarszawa@gmail.com; www: bpo.warszawa.pl). Obecnie Biuro Porad Obywatelskich udziela porad w ramach dofinansowania ze środków m.st Warszawy (projekt „Poradnictwo wsparciem i edukacją”), PFRON (projekt „Poradnictwo do samodzielności”)  oraz MRPiPS (projekt „Lepsze życie”).

Pracownik BPO udziela w naszej Bibliotece informacji i porad dotyczących:

  • sposobów i możliwości rozwiązania problemów
  • przysługujących uprawnień
  • procedur załatwienia sprawy
  • specjalistycznych instytucji pomocnych w rozwiązaniu problemu

 

Skip to content