Na styku kultur

Zapraszamy na wystawę fotografii zatytułowaną “Na styku kultur”, którą można oglądać w holu naszej siedziby przy al. Solidarności. Małgorzata Piekutowska i Lubow Szlihta – autorki prezentowanych na wystawie zdjęć pokazują różne oblicza leżącego na styku wielu kultur Podlasia. 

„Taki już bowiem jest mój nałóg, że zamiast szukać dziwów świata po udeptanych szlakach, brodziłem całe życie tylko przez piaski, bagna, i manowce omijane przez wszystkich, wpatrując się w dno tych rzek modrych, w łąki  i gaje, w ludzi, którzy należą jeszcze do otaczającej ich natury, w ich chaty i stare cmentarzyska.” ( Zygmunt Gloger)

Kresy to dawne tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego i ruskich ziem Korony. Słowo „kresy” posiada również inny wydźwięk. Oznacza obrzeże pewnej całości, pogranicze… Wschodnie tereny obecnego województwa podlaskiego znakomicie te kryteria spełniają. Leżą one bowiem w szerokim pasie terenów nadgranicznych. Ziemie będące niejako łącznikiem obu części dawnej Rzeczpospolitej funkcjonowały i w zasadzie nadal funkcjonują jako pogranicze etniczne. Posuwające się od zachodu osadnictwo mazowieckie stykało się  z osadnictwem białoruskim, litewskim, ukraińskim, tatarskim i żydowskim. Powodowało to wzajemne przenikanie i wzbogacanie się tych żywiołów, tak na poziomie religijnym jak i kulturowym. Rzymskokatoliccy Polacy i Litwini stykali się z prawosławnymi Białorusinami, Ukraińcami, wyznawcami Allaha i judaizmu. Przez wieki wytworzyła się specyficzna mieszanka kultur i obyczajowości. Nieodłącznym elementem tej „egzotyki” są zabytki sztuki sakralnej. Wraz z Autorkami zdjęć Małgorzatą Piekutowską i Lubow Szlichtą zwiedzamy Goniądz, Sokółkę, Supraśl, Grabarkę, Orlę, Puchły, Kruszyniany. Odwiedzamy tutejsze kościoły, synagogi, cerkwie, meczety. Zatrzymujemy się w zadumie przy przydrożnych krzyżach, na miejscowych cmentarzach: katolickich i prawosławnych, tatarskich mizarach, czy żydowskich kirkutach. Chłoniemy ten świat, oryginalny, niezwykły, wyjątkowy i barwny. Oglądając kadry naszych legionowskich fotografek podpatrujemy i chłoniemy atmosferę świata, gdzie ludzie są życzliwsi, a czas płynie jakby wolniej …

autor: Jarosław Marczak

 

Prace autorek zdjęć można także oglądać na ich stronach:

Małgorzata Piekutowska – galeria

Lubow Szlihta – galeria