Zielony Projekt

Zielony Projekt
O tym jak człowiek jest dla roślin , a rośliny dla człowieka

„Zielony Projekt”  – Rozdział “O tym, jak to człowiek jest dla roślin, a rośliny dla człowieka”, jest  projektem współdziałającym z „zielenią”.

Projekt realizowany jest przez  Bibliotekę dla Dzieci i Młodzieży nr 25 przy ul. Żytniej 64

 

 

 

Przez „zieleń” rozumiemy:

–  aspekt użytkowy roślin , pokażemy go w  bloku ogrodniczym

–  walory terapeutyczne roślin, tu podkreślimy terapeutyczny wydźwięk czytania wśród zieleni, hortiterapię czy zajęcia jogi na świeżym powietrzu

–  naturalny ekosystem, w którym nie człowiek odgrywa główną rolę  ale w którym jest gościem i może czerpać wiedzę o życiu mieszkańców tego mikroświata; blok las

– funkcję magiczną natury oraz jej ogromną rolę w kulturze tworzonej przez człowieka; blok czarowny

– obcowanie z naturalnym budulcem; komponentem w kontekście warsztatów  plastyczno-technicznych (robienie naturalnych ozdób, karmników dla ptaków, domków dla owadów itp.)

Ciekawym elementem w naszym Zielonym Projekcie będzie element multimedialny w bloku wizualno-artystycznym, który ma stanowić zaproszenie do bezpośredniego kontaktu z naturą. Wybrane przez nas elementy kultury wizualnej: gry komputerowe oraz fragmenty bajek japońskich, poprzez swoją atrakcyjną, multimedialną i nieograniczoną formę pomogą naszym uczestnikom dostrzec nieocenione walory przyrody ożywionej.

Zakres tematyczny projektu obejmuje bardzo szeroki i różnorodny świat roślin, jego relację ze światem ludzi – zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Przyjrzymy się krytycznym okiem , nazbyt eksploatacyjnym niekiedy wręcz destrukcyjnym działaniom człowieka w stosunku do przyrody, ale postaramy się też  przypomnieć i podkreślić „czarowny”, czyli ten magiczny wymiar natury!

Na specyfikę naszego Zielonego Projektu składa się nie tylko tematyka poruszana przez nas na warsztatach lecz, także forma tych działań – czyli, to „jak” robimy a dokładnie „gdzie i z kim”. Dopiero połączenie tych dwóch aspektów: tematu i formy, daje obraz tego, co przez Zielony Projekt chcemy przekazać i jakie efekty chcemy uzyskać. Kluczowa dla nas będzie współpraca z bardzo różnorodnymi grupami osób, które łączy społeczne i kulturowe  wykluczenie z życia wspólnoty, a co za tym idzie brak własnego głosu w przestrzeni publicznej. Nasz projekt jest miejscem działania i wypowiedzi dla tych osób, których głos nie jest słyszalny.

 

1.Blok ogrodniczy 

Blok ogrodniczy przeznaczony jest dla grup osób z różnym stopniem   niepełnosprawności (intelektualnej i ruchowej) oraz z zaburzeniami rozwojowymi takimi jak spektrum zaburzeń autystycznych w tym zespół Aspergera. Będziemy współpracować z uczestnikami  Ośrodka Pomocy Społecznej oraz z uczniami  Zespołu Szkół Specjalnych Nr 85 im. Eunice Kennedy Shrive.

Warsztaty zaplanowane są w naszej Bibliotece przy ul. Żytniej 64, na terenie  Środowiskowego Domu Samopomocy i klubu „Pod Daszkiem” z wykorzystaniem ogrodu przynależącego do ośrodka.

– warsztaty planowania ogrodu

Warsztaty zostaną przeprowadzone we współpracy z Bujną Warszawą a poprowadzi je Maria Klaman aktywistka społeczna, edukatorka i tutorka projektu.

– warsztaty edukacyjne

Warsztaty będą dotyczyły szeroko pojętego tematu ogrodnictwa we wszystkich jego odmianach, także aspektu ekologicznych upraw w tym permakultury. Warsztaty będą prowadziły bibliotekarki z D25 Monika Bąder i Karolina Trojanowska.

– warsztaty robienia skrzynek ogrodowych

Będziemy robić skrzynki i drewniane donice, w których posadzimy kwiaty i inne rośliny.

– warsztaty kompostowania

Dowiemy się  co to jest kompostownik, do czego służy, jak działa, jakiego rodzaju resztki jedzenia i roślin można kompostować.

Uczestnicy własnoręcznie zrobią kompostownik. Podczas dalszego trwania projektu , będą go uzupełniać tak, by na wiosnę wytworzony kompost spełnił swoja funkcję.

– sadzonki w doniczkach – sadzimy w Bibliotece

Podczas warsztatów wspólnie z uczestnikami będziemy sadzić rozmaite roślinki, których będziemy potem doglądać, robić rozsady  a gdy przyjdzie czas wysadzimy je do gruntu.

– współpraca z OPS-em – sadzimy ogród

Po tym jak nasi uczestnicy zaplanują ogród podczas warsztatów z jego  planowania, wiosenną porą zaczniemy realizować nasz ogrodowy projekt. Część roślin, które wyhodowaliśmy przez okres jesienna- zimowy zasadzimy w „żywym” ogrodzie. Część sadzonek zostanie na terenie naszej Biblioteki i zazieleni naszą placówkę na stałe.

2. Blok las

Blok las przeznaczony jest dla grup osób z różnym stopniem   niepełnosprawności (intelektualnej i ruchowej) oraz z zaburzeniami rozwojowymi takimi jak spektrum zaburzeń autystycznych w tym zespół Aspergera. Będziemy współpracować z uczestnikami  Ośrodka Pomocy Społecznej oraz z uczniami  Zespołu Szkół Specjalnych Nr 85 im. Eunice Kennedy Shrive. Zaprosimy tu także do współpracy dzieci ze szkół i przedszkoli .

warsztaty plastyczne

Na zajęciach będziemy wykorzystywać naturalne komponenty, tematami będziemy nawiązywać do tematów szeroko pojętej natury jak też  figury człowieka w jej kontekście.

– warsztaty edukacyjno – literackie

W tym bloku będziemy duuuużo czytać. Będziemy czytać w „zielonych okolicznościach przyrody”, wspólnie i pojedynczo i z oprawą muzyczną. Wykorzystamy elementy biblioterapii.

– edukacja w terenie – idziemy na wycieczkę roślinoznawczą!

Planujemy zebrać mieszana grupę kilkunastoosobową złożoną z dziecięcych czytelników Biblioteki, nad którą opiekę będą sprawować organizatorki Monika Bąder i Karolina Trojanowska oraz z grupy osób z ZSS i OPS-u.

Wycieczka będzie miała wydźwięk edukacyjno-poznawczy. Na wycieczkę planujemy zaprosić przewodnika – przyrodnika, który opowie nam o otaczającej nas przyrodzie w przestrzeni miejskiej. Hasło przewodnie: A jednak zielono – zobaczmy „chwasty i krzaczory”  w naszym mieście!

3. Blok czarowny

Głównym odbiorcą tego bloku będzie młodzież 12-18 lat.

– warsztaty zielarskie

W tym bloku gościć będziemy osobę żywo związaną z tematem  ziół, ich właściwościami leczniczymi  jak też ich  kontekstem kulturowym. Będziemy robić zielnik, ziołowe mikstury. Postaramy się zgłębić tajniki tworzenia kosmetyków naturalnych.

czary w literaturze, antropologia ziół, postać czarownicy – zielarki, rośliny w mitologii słowiańskiej

Bardzo ważnym aspektem w tym bloku jest próba odczytania na nowo postaci zielarki/wiedźmy/szeptuchy/ oraz jej odróżnienia od mitologicznej figury Baby Jagi. Wkroczymy zatem na teren nieco  zapomnianego, a niezwykle barwnego świata mitologii słowiańskiej  Chcemy się przyjrzeć sposobowi funkcjonowania tej postaci w społecznym odbiorze i wyobrażeniu na przestrzeni wieków. Będzie tu nam towarzyszyć bogaty zbiór zarówno literatury przedmiotu jak i podmiotu.

4. Blok terapeutyczny

Blok terapeutyczny przeznaczony jest dla grup osób z różnym stopniem   niepełnosprawności (intelektualnej i ruchowej) oraz z zaburzeniami rozwojowymi takimi jak spektrum zaburzeń autystycznych w tym zespół Aspergera. Będziemy współpracować z uczestnikami  Ośrodka Pomocy Społecznej oraz z uczniami  Zespołu Szkół Specjalnych Nr 85 im. Eunice Kennedy Shrive. Zaprosimy tu także do współpracy dzieci ze szkół i przedszkoli .

– czytanie wśród zieleni

W tej części projektu wykorzystamy elementy biblioterapii, oraz muzykoterapii. Będziemy czytać  książki dzieciom ale   też  będziemy czytać wraz z nimi. Wykorzystamy do tego ogród na terenie OPS-u, który sami częściowo stworzymy, bibliotekę wraz z jej wychodowaną przez nas roślinnością oraz inne tereny zielone dostępne w przestrzeni miejskiej.

– warsztaty edukacyjne  z zakresu terapeutycznych właściwości roślin – hortiterapia

Na warsztaty zaprosimy hortiterapeutę, który przybliży nam tajniki tej metody terapii.

– joga zielona

W ramach „zielonej jogi” odbędą się warsztaty z jogi dla dzieci w wieku 6-12 lat. Poprowadzi je Monika Bąder w Bibliotece.

5. Blok artystyczno- wizualny

Blok ogrodniczy przeznaczony jest dla grup osób z różnym stopniem   niepełnosprawności (intelektualnej i ruchowej) oraz z zaburzeniami rozwojowymi takimi jak, spektrum zaburzeń autystycznych w tym zespół Aspergera. Będziemy współpracować z uczestnikami  Ośrodka Pomocy Społecznej oraz z uczniami  Zespołu Szkół Specjalnych Nr 85 im. Eunice Kennedy Shrive. Zaprosimy tu także do współpracy dzieci ze szkół i przedszkoli .

Warsztaty w tym bloku w całości zaprojektują i poprowadzą Monika Bąder i Karolina Trojanowska.

– Samorost, Botanicula

Samorost i Botanicuka  to dwie gry komputerowe, które potraktujemy jako materiał badawczy i punkt wyjścia do praktycznych działań w terenie na żywej materii zielonej. Forma gry komputerowej jest niezwykle lubianą i akceptowaną przez dzieciaki formą rozrywki, w której  warto dostrzec także aspekt edukacyjny. Chcemy  go tu podkreślić. Warto dodać, że obie gry są stworzone przez niezależne, kameralne , czeskie studio Amanita Design. Obie mają niezwykłą szatę graficzną stworzoną z wrażliwością  na detal i empatią do świata przyrody, która jest tu głównym bohaterem z którym gracz wchodzi w interakcję.

Grupa docelową będą  tu nasi czytelnicy; dzieci w wieku 6-13 lat jak i młodzież 14-18 lat.

– bajki japońskie – oglądamy i omawiamy

Nawiążemy tu do ciekawej kultury Japonii, w której przyroda stanowi oddzielny byt a w literaturze i sztuce pojawia się jako główny bohater a nie tło. Na warsztat weźmiemy nie tylko bajki rysunkowe ale tez literacka ich formę.

Grupa docelową będą  tu nasi czytelnicy; dzieci w wieku 6-13 lat

W tym bloku będzie też szereg warsztatów praktyczno- technicznych:

– robienie karmników dla ptaków

– konstruowanie domków  dla owadów

–  tworzenie naturalnych zabawek i biżuterii

– las w słoiku