Język ukraiński w Poliglotce

Do zbiorów Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 “Poliglotka” właśnie dołączyły książki w języku ukraińskim.

Zapraszamy do wypożyczania!