Konkurs w Bibliotece na Chłodnej

Zapraszamy wszystkich Czytelników zapisanych do naszej Biblioteki
do wzięcia udziału w konkursie “CZY ZNASZ IKONY NIEPODLEGŁEJ?”

Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o życiu i działalności najważniejszych postaci związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości oraz uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

Zadaniem uczestnika Konkursu będzie udzielenie jak największej ilości poprawnych odpowiedzi na zadane w formularzu zgłoszeniowym pytania, na zasadzie zgłoszenia „kto pierwszy ten lepszy”.

Zgłoszenia należy złożyć w Wypożyczalni nr 91 przy ulicy Chłodnej 11 osobiście, w terminie od 23.10.2018 do 08.11.2018 r.

Nagrodami w naszym Konkursie są niespodziankowe zestawy książkowe.

Zapraszamy do zabawy 🙂

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ORAZ PYTANIA KONKURSOWE

REGULAMIN KONKURSU