Nagroda im. Kierbedziów

28 maja podczas zorganizowanego przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego Dnia Kierbedziów Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy otrzymała Nagrodę im. Kierbedziów w kategorii “Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”. Jest to nowa kategoria, utworzona w oparciu o zmieniające się priorytety zarówno w kraju jak i na świecie.

W uzasadnieniu przyznania tego wyróżnienia zwrócono uwagę na fakt, że Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola od wielu lat szczególną opieką otacza osoby niepełnosprawne i systematycznie rozszerza ofertę dla tej grupy użytkowników, nie tylko Mieszkańców Dzielnicy Wola. Dysponuje odpowiednimi, bogatymi zbiorami książek drukowanych dużą czcionką i audiobooków. Ponadto, użytkownicy mogą korzystać z usługi „Książka na telefon”, a także w jednej z placówek bezpłatnie wypożyczać czytniki e-booków z książkami elektronicznymi. Osoby niedowidzące mogą ponadto skorzystać z udogodnień takich jak profesjonalna lupa podświetlająca oraz powiększalnik ekranowy umożliwiający łatwiejszy odbiór tekstów w formie elektronicznej. Także strona internetowa Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola została stworzona w oparciu o elementy ułatwiające korzystanie z niej osobom niedowidzącym.

Oprócz stałej oferty, Biblioteka organizuje dla osób niepełnosprawnych cały szereg wydarzeń takich jak spotkania, warsztaty i imprezy z elementami biblioterapii, które mają na celu integrację środowisk lokalnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Statuetkę podczas uroczystej gali w Teatrze Syrena odebrała Dyrektor Biblioteki – Anna Grędzińska.