Poczytajmy o migracjach

PoczytajMY o migracjach to projekt edukacyjny Centrum Edukacji Obywatelskiej w którym mają przyjemność uczestniczyć nasze dwie placówki: Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 21 oraz Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 32 .

Projekt jest realizowany od marca do czerwca 2018 roku. Ma na celu rozwój czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz dzieci z warszawskich placówek edukacyjno-wychowawczych na terenie Warszawy. Proponowane w projekcie działania czytelnicze prowadzone wokół tematyki migracyjnej mają na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką współczesnych migracji i praw człowieka, kształtowanie krytycznego myślenia i rozwijanie postaw otwartości, akceptacji i empatii wobec innych, a także mają służyć integracji lokalnej społeczności.

Zapraszamy do uczestnictwa.