Przestworza literackie

Projekt “Literacka Wola”
Cykl warsztatów literackich on-line prowadzonych przez Łukasza Orbitowskiego. Oto teksty, które powstały w wyniku pracy warsztatowej. Trzy z nich zostały nagrodzone przez prowadzącego, trzy pozostałe otrzymały wyróżnienia:

Biblioteka dysponuje niewyczerpanym potencjałem do podejmowania różnorodnych działań. Jest miejscem kulturotwórczym, wzbogacającym społeczność o nowe treści, w którym podejmowane są nieustannie nowe wyzwania na rzecz rozwoju i aktywizacji twórczej społeczeństwa. Ideę tę spełniają „Przestworza literackie”, które oddajemy do dyspozycji wszystkim ludziom pióra.

Oferujemy przestrzeń wirtualną, z której mogą korzystać osoby tworzące różnorodne gatunki literackie.
Piszesz opowiadania, wiersze, fraszki, limeryki lub inne formy i chowasz je głęboko przed światem?
My proponujemy wzbicie się na szerokie przestworza literatury. Nie oceniamy i nie krytykujemy, cenimy odwagę i doceniamy chęci.

Tutaj możesz zajrzeć i przeczytać nadesłane teksty

Dlatego stworzyliśmy na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy miejsce o nazwie „Przestworza literackie”, w którym każdy może zaprezentować własne teksty. Kluczem do sukcesu jest spełnienie dwóch warunków: napisanie tekstu i przesłanie go do Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 14 przy ul. Młynarskiej 35a. Resztę zrobimy my.

Celem projektu jest :

  • stworzenie szansy prezentacji własnej twórczości literackiej bez ponoszenia kosztów,
  • wspieranie twórców w ich pisarskich przedsięwzięciach,
  • umożliwienie dotarcia do szerokiego grona czytelniczego.

Dokumenty do pobrania:

Skip to content